74 milijuna eura za urbani razvoj iz programa URBACT III

bench-252776_640URBACT III je program europske teritorijalne suradnje kojem je cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključenosti i jačanju urbano-ruralnih veza. To je instrument Kohezijske politike, sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 28 država članica, Norveške i Švicarske.  Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22,0 milijuna € koji čine nacionalni doprinosi. Postotak sufinanciranja od država članica je 5,7%, ERDF 77%. Nacionalni doprinos se određuje prema broju stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika EU 28 iz 2012. godine.

http://www.urbact.eu/

URBACT III ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (izgradnja gradskih prometnica i sl.). Program podržava ‘soft’ mjere edukacije građana i djelatnika javne uprave, razmjenu iskustava i dobre prakse, podizanje svijesti, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima i sl.

Nakon uspjeha URBACT I. i II programa, URBACT III (2014-2020)  je razvijen kako bi i dalje promicao održivi urbani razvoj na način da doprinosi  Ostvarenju ciljeva  strategije Europa 2020. URBACT III Program organiziran je  oko četiri glavna cilja:

  1. Kapacitet za politiku Dostava: Unaprijediti kapacitete gradova za upravljanje održive urbane politike i prakse u jednom integriranom načinu.
  2. Politika Dizajn: Za poboljšanje dizajna održivih urbanih politika i praksi u gradovima.
  3. Politika Provedba: Poboljšati provedbu integriranih i održivih urbanih strategija i akcija u gradovima.
  4. Izgradnja i dijeljenje znanja: Kako bi se osiguralo da su liječnici i donositelji odluka na svim razinama imaju pristup znanju i dijeliti know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politike urbanog razvoja.

 

Ciljevi programa:

Program ima za cilj promicanje integriranog, održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključivosti i jačanju urbano  ruralnih veza.

Sve aktivnosti u okviru programa provode se pod tematskim ciljem 11. „Jačanjeinstitucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana i učinkovite javne uprave“.

Program će se provoditi kroz dvije prioritetne osi i pet specifičnih ciljeva:

Prioritetna Os 1: Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja

Specifični cilj 1: Povećati sposobnost gradova u provođenju održivih urbanih politika i prakse na integrirani i participativan način,

Specifični cilj 2: Poboljšati planiranje održivih urbanih strategija i akcijskih planova u gradovima,

Specifični cilj 3: Poboljšati provođenje integriranih planova održivog urbanog razvoja,

Specifični cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT III dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim

razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanograzvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja.

Prioritetna Os 2: Tehnička pomoć

Specifični cilj 5: Povećati učinkovitost i produktivnost upravljanja i provedbe programa URBACT III.

Program planira u razdoblju od 2014. do 2020. godine organizirati 70 mreža, uključiti 40 gradova koji će se financirati sukladno čl. 7, čl. 8. i čl. 9 EU regulative te uključiti oko 6000 lokalnih dionika kroz lokalne grupe podrške.

Da bi došli do tih ciljeva, URBACT III će razviti tri vrste intervencija:

Transnacionalne mreže – pružaju podršku gradovima u izradi i provedbi integriranih urbanih strategija, temeljenih na zajedničkom učenju i prijenosu dobrih praksi,

Jačanje kapaciteta  – jačanje kapaciteta urbanih dionika za razvoj integriranih i participativnih pristup a u oblikovanju i provedbi urbanih politika,

Kapitalizacija i širenje informacija – izgradnja i razmjena znanja, praksi i preporuka te informiranje o izradi i provedbi održivih urbanih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Svaki od ovih zahvata će se graditi na prednosti razvijene u URBACT II.

URBACT koristi resurse i know-how za jačanje kapaciteta gradova za isporuku cjelovitog urbanog strategiju i radnje na tematskoj u skladu sa svojim izazovima. Glavne ciljne Sudionici su praktičari, gradske upravitelje, izabrane predstavnike i interesne skupine iz drugih javnih agencija, privatnog sektora i civilnog društva.


 

URBACT web

Urban Policy portal

Summary of the Operational Programme for Cohesion Policy Funds 2014-2020