Komisija predlaže sigurnije i zelenije automobile

rent-a-car-664986_1280Europska Komisija predložila je danas veliku reformu tzv. EU-ova pravnog okvira za homologaciju.

Europska komisija je danas predložila temeljito preispitivanje tzv. okvira za EU homologaciju kako bi se osiguralo da se proizvođači strogo pridržavaju svih zahtjeva EU-a u pogledu sigurnosti, zaštite okoliša i proizvodnje.

Prema postojećim pravilima nacionalna tijela trenutačno su isključivo odgovorna za potvrđivanje da vozilo ispunjava sve zahtjeve za stavljanje na tržište i za nadzor usklađenosti proizvođača s odgovarajućim propisima EU-a.

Na temelju današnjih prijedloga postupak testiranja vozila postat će neovisniji te će se pojačati nadzor vozila koja su već u prometu.

Prijedlogom uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila upotpunjuju se napori da se uvedu pouzdanija ispitivanja emisija (ispitivanja emisija u stvarnoj vožnji).

Prijedlog Uredbe pomoći će da se ostvare tri glavna cilja:

  • povećanje neovisnosti i kvalitete ispitivanja na temelju kojih automobil dolazi na tržište
  • uvođenje učinkovitog sustava za nadzor tržišta radi provjere sukladnosti automobila koji su već u prometu
  • jačanje homologacijskog sustava većim europskim nadzorom

Nacrt Uredbe sad se šalje na donošenje u Europski parlament i Vijeće. Nakon donošenja Uredba će biti izravno primjenjiva. Njome će se izvan snage staviti i zamijeniti Direktiva 2007/46/EZ („Okvirna direktiva”).


Više o..

Pitanja i odgovori Prijedlog Uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila te ispitivanju emisija u stvarnoj vožnji 

IP-16-167