Europski stup socijalnih prava

social rightsUspostavu europskog stupa socijalnih prava najavio je predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu 9. rujna 2015.

Europski stup socijalnih prava trebao bi se temeljiti na socijalnoj „stečevini” EU-a i nadopunjavati je kako bi se s pomoću njega usmjeravale politike u brojnim područjima važnima za dobro funkcioniranje i pravednost tržišta rada i sustava socijalne pomoći u državama članicama koje će u njemu sudjelovati.

Predloženim načelima neće se zamijeniti postojeća prava, nego će se nastojati ocijeniti i u budućnosti uskladiti funkcioniranje nacionalne politike zapošljavanja i socijalne politike kako bi se postigli bolji rezultati.

Komisija će tijekom 2016. sudjelovati u raspravi s drugim institucijama EU-a, nacionalnim tijelima i parlamentima, socijalnim partnerima, civilnim društvom, sveučilišnim stručnjacima i građanima. Ishod te rasprave uzet će se u obzir pri uspostavi europskog stupa socijalnih prava početkom 2017.

Stup bi nakon uspostave trebao biti referentni okvir za praćenje zapošljavanja i socijalnog učinka u državama članicama sudionicama, s pomoću njega bi se trebao voditi postupak reformi na nacionalnoj razini te, konkretnije, prema njemu bi se trebala usmjeravati obnovljena konvergencija u europodručju.

VIDEO:

http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I117633

On-line konzultacije trajat će do kraja 2016.

Pristup konzultacijama

Više

Europska komisija,  Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europski stupsocijalnih prava, Pitanja i odgovori