Obilježavamo tjedan Mobilnosti

Svake godine od 16. – 22. rujna u Europi se obilježava najveći događaj posvećen održivom urbanom prometu.

Europska komisija postavila je dva ambiciozna cilja za gradsku mobilnost:  postupno povlačenje automobila na konvencionalna goriva iz gradova do 2050. i prijelaz na gradsku logistiku bez emisija štetnih plinova u velikim urbanim središtima do 2030. Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc usredotočuje se 2016, na četiri prioritetna područja: inovaciju, digitalizaciju, dekarbonizaciju i ljude.

EDIC Zadar u partnerstvu s Gradom Zadrom organizira  sljedeće aktivnosti u okviru Tjedna mobilnosti

Plakat manji

  • Anketa na stranicama Grada Zadra o načinu prijevoza na posao
  • u suradnji s Udrugom tjelesnih invalida Zadarske županije Mapiranje prepreka u kretanju invalida na području Grada Zadra”,
  • sa Zavodom za javno zdravstvo ZŽ ordžati će se Javnozdravstvena preventivna akcija – mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi te edukacija građana.
  • Sa sportskim klubovima Škola trčanja Zadar,  Triatlon klub Zadar I  Biciklistički klub „Zadar“ organizirati će se trening  trčanja i nordijskog hodanja te biciklijada od Zadra do Bibinja
  • u suradnji s Udrugom Eko-Zadar organizirati Okrugli stol s temom  „Kretanje u Zadru ljeti“.
  • Za mlade  će se  u suradnji sa HAK-om i Udrugom „Sigurnost u prometu” organizirati radionice  Sigurno i odgovorno sudjelovanje u prometu I Škola bicikliranja 18+.
  • Kroz Tjedan mobilnosti podržati će se akcija FIA-Pravilo  #7: Dok voziš ne koristi se mobitelom koju će prezentirati i provoditi HAK, Autoklub Zadar, PU Zadarska.
  • Na Dan bez automobila 22.09. planirano je zatvaranje ulica Stratico i Bartula Kašića (do križanja s Ulicom Šime Vitasovića) gdje će se uz likovna događanja i prezentacije bicikala održati modna revija na biciklama. Osigurati će se besplatan prijevoz građana autobusima Liburnije na relaciji Kolodvor-Poluotok-Kolodvor.

Više o Tjednu Mobilnosti

Povijest
Godine 2000. pokrenut je dan bez automobila kao europska inicijativa. To je bila prilika gradovima da pokažu brigu o zaštiti okoliša. Tijekom jednog dana, tj. 22. rujna, lokalne vlasti predstavile su svoja gradska središta u drukčijem svjetlu ograničavanjem prometa motornih vozila, poticanjem korištenja održivih prijevoznih sredstava i podizanjem svijesti o utjecaju izbora prometala na okoliš.
Slijedom uspjeha dana bez automobila, EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI održava se od 16. do 22. rujna svake godine od 2002. Više od 400 lokalnih vlasti iz 23 države sudjelovalo je već u prvoj godini.

2016. godine se kampanja usredotočila na  
“Pametnu i održivu mobilnost – ulaganje u Europu”.

Svijest o inicijativi raste iz godine u godinu, a javno mišljenje o njoj vrlo je pozitivno, s više od 80 % podrške među anketiranima. Većina ljudi prepoznaje i vrijednost kampanje za ukazivanje na pretjeranu upotrebu automobila u gradovima.


O čemu se radi?
Europska kampanja za promicanje održive urbane mobilnosti EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI predstavlja savršenu priliku za pojašnjavanje problema s kojima se gradovi suočavaju radi potica-nja promjene ponašanja i napredovanja prema održivijoj prometnoj strategiji.
Lokalne vlasti potiču se na organiziranje aktivnosti podizanja svijesti o određenim temama te uvođenje trajnih mjera koje će poboljšati održivost prometa u gradovima.
EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI nudi i priliku za okupljanje lokalnih dionika i raspravu o razli-čitim aspektima mobilnosti i kakvoće zraka, pronalaženje inovativnih rješenja za smanjenje upotrebe automobila i emisija, testiranje novih tehnologija i planiranje mjera.
EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI pruža priliku za razmišljanje o stvarnoj namjeni naših grad-skih ulica i razmatranje konkretnih rješenja za izazove kao što su onečišćenje zraka i zagađenje bukom, prometna zagušenost, prometne nesreće i zdravstveni problemi.
EUROPSKITJEDANMOBILNOSTI omogućuje pokretanje širokog raspona aktivnosti te nudi platformu lokalnim vlastima, organizacijama i udrugama za:

•    Promicanje inicijativa za održivu urbanu mobilnost.
•    Podizanje svijesti o šteti koju sadašnji trendovi urbane mobilnosti nanose okolišu i kvaliteti života.
•    Uspostavu partnerstava s lokalnim dionicima.
•    Sudjelovanje u europskoj kampanji s drugim gradovima uz zajednički cilj i identitet.
•    Isticanje posvećenosti lokalnih vlasti politikama održivog urbanog prometa.
•    Uvođenje novih politika i trajnih mjera.


Tjedan_mobilnosti_flyer

Ruta biciklijade od Zadra do Bibinja