« 5 milijuna kuna za projete fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije Grada Benkovca

23420,_Benkovac,_Croatia_-_panoramio_-_Luboš_Holič_(1)

Luboš Holič [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons