ADRION prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga

logo-adrion-300x125Zajedničko tajništvo INTERREG VB Jadranskoga i jonskoga transnacionalnog programa ADRION 2014. – 2020., otvorilo je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga.
Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016.

Specifični ciljevi Programa podijeljeni su kroz tri prioriteta:
Prioritet 1. Inovativna i Pametna regija: Podržati razvoj regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko-jonsko područje.
Prioritet 2. Održiva regija: Promovirati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u Jadransko-jonskom području; Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju ranjivosti okoliša, fragmentaciji i očuvanju ekosustava u Jadransko-jonskom području.
Prioritet 3. Povezana regija: Povećati kapacitet za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadransko-jonskom području.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Prihvatljive aktivnosti trebaju rezultirati sljedećim outputima:
– Umrežavanje
– Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji
– Strategije i akcijski planovi
– Metode i alati
– Pilot-aktivnosti (projekti malih razmjera ulaganja i demonstracijski projekti)
Upute za podnošenje projektne ideje Zajedničkom tajništvu INTERREG VB Jadranskoga i jonskoga transnacionalnog programa ADRION 2014. – 2020. dostupne su na adresi:

www.interregadrion.eu

U prijedlozima projekta potrebno se usmjeriti na specifične potrebe Jadranske i jonske regije (npr. kod Inovativne i pametne regije potrebno se usmjeriti na specifične izazove Jadranske i jonske regije).
Doprinos EU-a je do maksimalno 85% prihvatljivih troškova, a natječaj je otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. godine te će se prijave obavljati u jednom koraku; projektni prijedlog s informacijama o opsegu projekta, ciljevima, aktivnostima, proračunu, partnerstvu te sva tražena dokumentacija mora se dostaviti do naznačenoga roka.
Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskome jeziku elektroničkim sustavom za praćenje (e-MS) koji je dostupan na navedenoj internetskoj adresi.


Interreg VB Adriatic-Ionian Cooperation Programme

Programski dokument (Interreg VB Adriatic-Ionian Cooperation Programme) Europska komisija usvojila je 20. listopada 2015. godine te predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014. – 2020. promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje osam država jadransko-jonskog područja.
Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je osnažiti inovativnim politikama i upravljačkim procesima europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju programskog područja.
Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 119 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem poticanja europskih integracija kroz korištenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.