Booking.com obvezao se na usklađivanje praksi za predstavljanje ponuda i cijena s pravom EU-a

Nakon dijaloga s Europskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača, Booking.com se obvezao da će promijeniti način predstavljanja ponuda, popusta i cijena potrošačima. Kada se te izmjene u potpunosti provedu, potrošači bi trebali moći donositi informiranije odluke koje su u skladu sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača

Europska komisija i nacionalna tijela za zaštitu potrošača, pod vodstvom nizozemskog tijela za zaštitu potrošača i tržišta (link is external)pretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN••• (ACM), ocijenili su obveze koje je Booking.com predložio na razini EU-a/EGP-a nakon prošlogodišnjih komunikacija. Tijela za suradnju u zaštiti potrošača uvjerena su da će se obvezama uskladiti poslovne prakse sa zahtjevima prava EU-a o zaštiti potrošača. Booking.com se obvezao da će izmijeniti svoje prakse najkasnije do 16. lipnja 2020.