Države članice ostvarit će pogodnosti od više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

Komisija je u okviru programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti odobrila paket ulaganja od 222 milijuna eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održiviju budućnost s niskim razinama emisija ugljika.

Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 139 novih projekata u 20 država članica uložiti ukupno 379 milijuna eura.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Program LIFE u 25. je godini postojanja. Iz njega se i dalje ulaže u inovativne projekte visoke dodane vrijednosti za ljude, poduzeća i prirodu. Raduje me što program pomaže u preoblikovanju predtržišnih tehnologija u novo, zeleno poslovanje.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: Povijesni Pariški sporazum dao je vjetra u jedra već i sada sve većim klimatski osviještenim ulaganjima. U tim su projektima ograničena javna sredstva u funkciji katalizatora: potičemo privatno financiranje kako bismo zaštitili okoliš, borili se protiv klimatskih promjena i osigurali čišću energiju našim građanima. Takva su ulaganja presudna da bismo namjeru pretočili u zbilju.

Financiranje kružne i niskougljične budućnosti

Za projekte koji se odnose na okoliš, učinkovito korištenje resursima, prirodu i bioraznolikost te upravljanje i informiranje u području okoliša izdvojit će se 181,9 milijuna eura.

Tim će se projektima u skladu s Komisijinim paketom o kružnom gospodarstvu pomoći državama članicama da lakše prijeđu na kružno gospodarstvo. Projekti su, primjerice: ispitivanje talijanskog prototipa koji bi automobile na benzin mogao ekonomično adaptirati u hibridna vozila, izrada proizvoda temeljenih na biotehnologijama iz mulja otpadnih voda u Nizozemskoj te primjena novog biološkog postupka uklanjanja pesticida i nitrata iz vode u južnoj Španjolskoj. Drugi će projekti poduprijeti provedbu Akcijskog plana za prirodu, posebice upravljanje lokacijama Natura 2000. Naglasak je i na zaštiti vrsta, primjerice u slovenskom prekograničnom projektu kojim se želi očuvati iznimno ugrožena vrsta alpskog risa.

Kad je riječ o klimatskim aktivnostima, EU će s 40,2 milijuna eura pomoći u prilagodbi na klimatske promjene i njihovu ublažavanju te poduprijeti projekte upravljanja i informiranja u tom području. Odabrani projekti pridonose EU-ovu cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u odnosu na 1990. Osim toga, financiranje iz LIFE-a pomoći će u povećanju otpornosti na jednom od najprometnijih plovnih putova u Europi, ušću Scheldt u Belgiji, razvijanju alata za predviđanje pustinjskih pješčanih oluja i ublažavanju učinka urbanog toplinskog otoka.

  • Za 59 projekata u okviru komponente programa LIFE Okoliš i učinkovito korištenje resursima mobilizirat će se 134,6 milijuna eura, od čega EU osigurava 73 milijuna eura. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovito korištenje resursima, otpad i voda. Za svega 15 projekata za učinkovito korištenje resursima mobilizirat će se 37,9 milijuna eura, što će olakšati prelazak Europe na kružno gospodarstvo.
  • Iz 39 projekata u okviru komponente programa LIFE Priroda i bioraznolikost podupire se provedba Akcijskog plana za prirodu, Direktive o pticama i Direktive o staništima te Strategije EU-a za biološku raznolikost do 2020. Za njih će se ukupno izdvojiti 135,5 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 90,9 milijuna eura.
  • Cilj je 14 projekata u okviru komponente programa LIFE Okolišno upravljanje i informacije podizati svijest o ekološkim problemima. Za njih će se ukupno izdvojiti 30,2 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 18 milijuna eura.
  • Za 12 projekata u okviru komponente programa LIFE Prilagođavanje klimatskim promjenama mobilizirat će se 42,6 milijuna eura, od čega će EU osigurati 20,6 milijuna eura. Bespovratna sredstva za te aktivnosti dodjeljuju se za projekte u šest tematskih područja: prilagodba temeljena na ekosustavu, zdravlje i dobrobit, prilagodba u planinskim/otočnim područjima usredotočena na poljoprivredni sektor, urbana prilagodba / urbano planiranje, procjene ugroženosti / strategije prilagodbe te voda (među ostalim, nošenje s poplavama, obalna područja i dezertifikacija).
  • Ukupan proračun za 9 projekata u okviru komponente programa LIFE Ublažavanje klimatskih promjena iznosi 25,7 milijuna eura, uključujući 13,6 milijuna eura iz sredstava EU-a. Bespovratna sredstva za te aktivnosti dodjeljuju se za projekte najboljih praksi, pilot-projekte i demonstracijske projekte u trima tematskim područjima: industriji, izračunavanju stakleničkih plinova i izvješćivanju o njima te uporabi zemljišta, šumarstvu i poljoprivredi.
  • Cilj je 6 projekata u okviru komponente programa LIFE Okolišno upravljanje i informacije poboljšati upravljanje i podići svijest o klimatskim promjenama. Za njih će se ukupno izdvojiti 10,4 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 6 milijuna eura.

Opisi projekata i dodatne pojedinosti priloženi su ovom priopćenju za tisak.

Kontekst

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Programom je od 1992. sufinancirano više od 4 500 projekata diljem EU-a i u trećim zemljama. Za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena mobilizirano je više od 9 milijardi eura, dok su sredstva programa iznosila više od 4 milijarde eura. U svakom se trenutku provodi oko 1 100 projekata.

Program LIFE podijeljen je u potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti, a njegov proračun za razdoblje 2014.–2020. iznosi 3,4 milijarde eura, izraženo u tekućim cijenama.


Više o programu LIFE

Prilog

Program LIFE

Ovdje možete doznati kako stupiti u kontakt s odgovarajućim nacionalnim tijelima.

Projekti iz 2016 koji se tiču Hrvatske

Reducing the impact of urban freight transport (LIFE ASPIRE)

Making new plastic products from commercial packaging waste (LIFE RECYPACK)

 

Comments are closed