Dvojna kvaliteta hrane: Komisija objavljuje studiju procjene razlika u sastavu prehrambenih proizvoda u EU-u

© 2019 European Union

Komisija je danas objavila rezultate paneuropske kampanje testiranja prehrambenih proizvoda iz kojih je vidljivo da su neki proizvodi iste ili slične robne marke različitog sastava.

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker se u govoru o stanju Unije 2017. obvezao na rješavanje problema dvojne kvalitete proizvoda. Komisija je u tom cilju poduzela više inicijativa, a danas objavljuje studiju u kojoj su diljem EU-a proizvodi ispitivani istom metodologijom radi boljeg uvida u problem dvojne kvalitete hrane. Zajednički istraživački centar (JRC), interna znanstvena služba i služba znanja Komisije, analizirao je u studiji 1400 prehrambenih proizvoda u 19 država članica. U 9 % njih utvrđena su odstupanja u sastavu unatoč istovjetnoj prednjoj strani pakiranja. Usto, za 22 % proizvoda je prednja strana pakiranja bila slična, a sastav svejedno različit. Nije uočen konzistentan geografski uzorak. Na temelju nove metodologije nacionalna nadležna tijela sada će moći analizirati svaki slučaj posebno, što je potrebno za otkrivanje obmanjujućih praksi, zabranjenih u skladu s pravom EU-a o zaštiti potrošača.

Glavni nalazi

Analizirano je 1380 uzoraka 128 različitih prehrambenih proizvoda iz 19 država članica. Uzorak međutim nije reprezentativan jer je tržište prehrambenih proizvoda u EU-u ogromno i vrlo raznoliko. Otkriveno je sljedeće:

  • Kod većine proizvoda sastav odgovara tome kako su predstavljeni: 23 % imalo je identičnu prednju stranu pakiranja i istovjetan sastav, a za 27 % je u različitim zemljama EU-a iz razlika u prednjoj strani pakiranja bilo vidljivo da su različitog sastava.
  • Kod 9 % proizvoda sastav nije bio jednak iako su bili predstavljeni kao identični: prednja strana pakiranja bila je ista, ali je sastav bio drukčiji.
  • Usto, slično je predstavljeno bilo 22 % proizvoda, ali im je sastav bio svejedno različit: prednja strana pakiranja bila je slična, ali se sastav razlikovao.
  • Nije uočen konzistentan geografski uzorak uporabe jednakog ili sličnog pakiranja za proizvode različitih sastava. Nadalje, proizvod nije nužno lošiji ako se razlikuje u sastavu.

Mjere Komisije

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u govoru o stanju Unije 2017. istaknuo je problem dvojne kvalitete proizvoda. Komisija je od tada poduzela sljedeće:

  • u zakonodavstvu, odnosno nedavno usuglašenim Novim pogodnostima za potrošače, utvrdila je kada dvojna kvaliteta proizvoda predstavlja obmanjujuću praksu
  • uspostavila je zajedničku metodologiju za ispitivanje prehrambenih proizvoda
  • izdala je niz smjernica kako bi se nacionalnim tijelima pomoglo u primjeni zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača i hrani
  • za rješavanje problema izdvojila je više od 4,5 milijuna eura
  • proizvodi su diljem EU-a ispitivani istom metodologijom radi boljeg uvida u problem dvojne kvalitete hrane.

Daljnji koraci

Europska komisija danas objavljuje novi poziv na podnošenje prijedloga, proračuna od 1,26 milijuna eura, radi jačanja kapaciteta organizacija potrošača za ispitivanje proizvoda i utvrđivanje potencijalno obmanjujućih praksi. Rok za podnošenje prijedloga je 6. studenoga 2019.

Kontekst

Ako je roba, koja se predstavlja kao identična robi koja se stavlja na tržište druge države članice, bez legitimnog i objektivnog razloga bitno različitog sastava ili karakteristika u odnosu na tu drugu robu, nije ju dopušteno takvu stavljati na tržište EU-a jer bi se tako mogli nepravedno i protuzakonito zavarati potrošači.

JRC je analizirao stanje na tržištima 19 država članica od studenoga do prosinca 2018. Ta je analiza pokrenuta u okviru reakcije Europske komisije na zabrinutost zbog dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda. Proizvodi su odabrani na temelju prijedloga država članica, nakon podnošenja pritužbi tijelima ili udrugama za zaštitu potrošača.

Ispitivanje se temeljilo na usklađenoj metodologiji, koju je u suradnji s državama članicama razvio JRC. Tom se metodologijom omogućuje usporedivo uzorkovanje, ispitivanje i tumačenje podataka u EU-u. Sve države članice bile su pozvane prikupiti informacije o sastavu odabranih prehrambenih proizvoda koji se nude na njihovim tržištima. Devetnaest država članica dostavilo je informacije o 113 proizvoda označenih robnom markom i 15 proizvoda s privatnom oznakom. U prvom se koraku analiza temeljila na informacijama na oznakama na proizvodima i izgledu prednje strane njihova pakiranja.

Danas objavljeno izvješće osigurava bolji temelj za raspravu o dvojnoj kvaliteti u EU-u. Međutim, potrebni su daljnji koraci i istraživanja kako bi procjena bila reprezentativnija te kako bi se bolje razumjela povezanost između sastava i kvalitete.

Sudjelovale su sljedeće države članice: Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Nizozemska.


Dodatne informacije

Dvojna kvaliteta hrane: Pitanja i odgovori

Govor predsjednika Junckera o stanju Unije:

Rezultati kampanje ispitivanja na razini EU-a: izvješće

Rezultati kampanje ispitivanja na razini EU-a: prilog

Poziv na podnošenje prijedloga

Dvojna kvaliteta hrane – kontekst: