Dvojna kvaliteta prehrambenih proizvoda: Europska komisija objavljuje zajedničku metodologiju ispitivanja

Europska komisija upravo je objavila zajedničku metodologiju za usporedbu kvalitete prehrambenih proizvoda u EU-u.

Zajednički istraživački centar (JRC), znanstvena služba i centar znanja Europske komisije, razvio je zajedničku metodologiju kako bi se nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača omogućilo provođenje ispitivanja u kojima se uspoređuju sastav i svojstva prehrambenih proizvoda koji se u sličnoj ambalaži prodaju diljem Unije. Tim se korakom dopunjuju mjere koje je Komisija poduzela nakon govora o stanju Unije predsjednika Junckera.

Zajednički istraživački centar predstavio je metodologiju na sastanku Foruma na visokoj razini za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom.

Forum na visokoj razini za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom, koji je Komisija odabrala za rješavanje pitanja dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, ovlastio je u lipnju 2017. Zajednički istraživački centar da razvije metodologiju.

Tom se metodologijom dopunjuje mjere najavljene u Komisijinoj inicijativi „Nove pogodnosti za potrošače” kojom se nastoji:

  • – pojasniti i osnažiti prava potrošača, uključujući zabranu praksi dvojne kvalitete kojima se zavarava potrošače,
  • – dati potporu kvalificiranim subjektima da pokrenu reprezentativne postupke u ime potrošača,
  • – omogućiti jačanje ovlasti za sankcioniranje koje su na raspolaganju tijelima za zaštitu potrošača država članica.

Zajednički protokol za ispitivanja

Svi prehrambeni proizvodi koji se prodaju u EU-u moraju biti u skladu sa strogim sigurnosnim propisima, a potrošače se mora informirati o ključnom skupu svojstava, posebno u pogledu zakonodavstva EU-a o označivanju hrane, te ih se ne bi trebalo zavaravati, primjerice ambalažom. Nacionalna tijela za sigurnost hrane i zaštitu potrošača dužna su osigurati da hrana stavljena na jedinstveno tržište bude u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a.

Metodologija ispitivanja pomoći će nadležnim tijelima da utvrde stavljaju li se prehrambeni proizvodi na tržište u skladu s pravom EU-a.

Metodologija se temelji na ključnim načelima kao što su transparentnost, usporedivost, slično uzorkovanje i ispitivanje proizvoda.

Sljedeći koraci

Laboratoriji u nizu država članica EU-a sada će, uz koordinaciju Zajedničkog istraživačkog centra, primijeniti tu metodologiju u okviru paneuropske kampanje ispitivanja radi prikupljanja podataka o rasprostranjenosti dvojne kvalitete. Prvi bi rezultati trebali biti dostupni do kraja 2018. Time bi se trebale pružiti praktične smjernice tijelima koja istražuju zavaravajuće prakse.

Kontekst

Kao odgovor na pitanje dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda koje su postavile neke države članice EU-a, Europska komisija poduzela je nekoliko mjera kako bi se osiguralo da potrošači, bez obzira na to gdje žive, budu sigurni u kvalitetu proizvoda koje kupuju.

Uz metodologiju, druge donesene mjere uključuju:

  • skup smjernica o primjeni zakona EU-a o prehrambenim proizvodima i zaštiti potrošača na proizvode dvojne kvalitete (vidjeti priopćenje za tisak),
  • prijedlog o izmjeni Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi u okviru „Novih pogodnosti za potrošače” koji je Komisija donijela 11. travnja 2018. kako bi se pružila pravna jasnoća pri ocjeni potencijalnih slučajeva dvojne kvalitete.

Dodatne informacije

Metodologija: Centar znanja za prijevare povezane s hranom i kvalitetu hrane