E-bilten EDIC-a Zadar – 2020. godina

Novosti iz Europske unije i EDIC-a Zadar pročitajte i u E-biltenu EDIC-a Zadar. Svaka dva mjeseca donosimo aktualne teme na jednom mjestu.

E-bilten 6/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-6-2020-studeni-prosinac

E-bilten 5/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-5-2020-rujan-listopad

E-bilten 4/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-4-2020-srpanj-kolovoz

E-bilten 3/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-3-2020-svibanj-lipanj

E-bilten 2/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-2-2020-ozujak-travanj

E-bilten 1/2020

E-bilten-EDIC-Zadar-1-2020-sijecanj-veljaca-1