E-galerija Bojimo i tako putujemo Europom

Mališani nas vode na proputovanje Europom

 • Autori:
 • Gloria Benić, 8 godina
 • Mareta Miletić, 8 godina
 • Petra Žagar, 8 godina
 • Tina Uzelac, 8 godina
 • Luka Bosnić, 5 godina
 • Ema Bosnić, 7 godina
 • Jakov Jerak, 6 godina
 • Zora Dušević, 6 godina
 • Lana Dušević, 6 godina
 • Frane Olić, 9 godina
 • Roza Zubčić, 8 godina
 • Fabian Kovačević, 8 godina
 • Nikolina Rudić, 8 godina
 • Antonio Vučinović, 8 godina
 • Noa Rudić, 8 godina
 • Marcela Negro, 8 godina
 • Šime Miletić, 8 godina
 • Ivano Vučinović, 8 godina
 • Marino Vučinović,10 godina