EU podržava razvoj sjevernojadranskih luka

 

EU podržava razvoj sjevernojadranskih luka

Europska unija će, u okviru programa TEN-T,  osigurati gotovo 3 milijuna eura kao potporu studijama o boljem povezivanju sjevernojadranskih luka s glavnim mrežama željeznice i unutarnje plovidbe u regiji. Tim se projektom želi doprinijeti razvoju tih luka kao čvorišta za povezivanje pomorskog i drugih oblika prijevoza.

 Studije će biti usredotočene na unapređenje pristupa zaleđu iz pomorskih luka Trst, Venecija, Koper  i Rijeka te iz luka unutarnjih voda Chioggia, Porto Levante i Mantova (Italija) do osnovnih europskih prometnih mreža željezničkim i unutarnjim plovnim putovima.

Konkretno, projekt će obuhvatiti:

–          izradu napredne analize za buduća ulaganja u tim lukama

–          promicanje suradnje i sporazuma među lukama, prijevoznicima tereta i kopnenim terminalima s ciljem unapređenja usluga

–          promicanje učinkovitih intermodalnih rješenja koja povezuju pomorski i željeznički prijevoz tereta kako bi se luke uključile u osnovne prometne koridore preko sjevernog Jadrana

–          poticanje kombiniranih pomorsko-riječnih prijevozničkih usluga i uključenje morskih luka Venecija i Chioggia u sustav rijeke Po

–          promicanje ulaganja u informatičko-komunikacijske tehnologije (ICT) s ciljem veće učinkovitosti pomorskog prijevoza na kratkim udaljenostima i njegovog povezivanja s ostalim oblicima prijevoza.

Projekt je odabran za financiranje iz fondova EU-a uz pomoć vanjskih stručnjaka u okviru Poziva za višegodišnji program TEN-T 2013. , za prioritetni cilj „Morske autoceste”. Njegovu će provedbu pratiti INEA , Izvršna agencija Europske komisije za inovacije i mreže.

Očekuje se da će projekt biti dovršen do prosinca 2015.

Dodatne informacije

Projekt: 2013-EU-21017-S

Program TEN-T pokrenula je Europska komisija radi potpore izgradnji i proširenju prometne infrastrukture diljem Europske unije (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t).

INEA upravlja tehničkim i financijskim aspektima provedbe programa TEN-T (http://inea.ec.europa.eu/).

Kontakt

INEA-Communication@ec.europa.eu