EU traži arbitražu WTO-a u vezi s diskriminatornim tretmanom jakih alkoholnih pića iz uvoza u Kolumbiji

EU je zatražio osnivanje arbitražnog vijeća WTO-a radi donošenja odluke u sporu s Kolumbijom zbog diskriminatornog tretmana jakih alkoholnih pića iz uvoza.

Konzultacije EU-a i Kolumbije održane su u prvom dijelu godine (8. i 9. ožujka 2016.), no rješenje spora nije postignuto. EU je svjestan napora koje je Kolumbija od početka spora uložila u reformu režima jakih alkoholnih pića, no jaka alkoholna pića iz EU-a i dalje su predmet diskriminatornog tretmana na kolumbijskom tržištu.

EU već dulji niz godina izražava zabrinutost zbog diskriminacije jakih alkoholnih pića iz EU-a na kolumbijskom tržištu, na koja se primjenjuju viši porezi i više lokalne naknade u odnosu na domaće trgovačke marke. Usto se u departmanima odnosno lokalnim administrativnim podjedinicama Kolumbije primjenjuju tržišna ograničenja. Departmani nameću ograničenja pristupa tržištu kojima se narušavaju uvjeti tržišnog natjecanja na štetu jakih alkoholnih pića iz EU-a. Kolumbija time krši obveze nediskriminacije kojima podliježe u okviru pravila WTO-a.

Na temelju bilateralnog trgovinskog sporazuma s Europskom unijom Kolumbija se obvezala okončati diskriminatorno postupanje do 1. kolovoza prošle godine. EU je u brojnim prigodama zatražio rješavanje tog spora s Kolumbijom, među ostalim i tijekom bilateralnih sastanaka, sastanaka WTO-a i rasprava o članstvu u OECD-u. Europska unija i dalje podržava napore Kolumbije u pogledu reforme tog sektora.

Kontekst

Činjenice i brojčani podaci o trgovini

EU je najveći izvoznik jakih alkoholnih pića na kolumbijsko tržište, a time i trgovinski partner na kojeg najviše utječu te mjere (slijede Meksiko, Kostarika i Sjedinjene Američke Države). U 2014. EU-ov izvoz jakih alkoholnih pića u Kolumbiju iznosio je 43 milijuna EUR, što je gotovo 14 % ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda u Kolumbiju te 77 % ukupnog kolumbijskog uvoza jakih alkoholnih pića.  Od različitih vrsta jakih alkoholnih pića koje EU izvozi u Kolumbiju najveći udio ima viski (36 milijuna EUR), a slijede likeri i pića za okrjepu (4 milijuna EUR). Kolumbija uglavnom proizvodi vrste ruma i rakije te se prema podacima iz 2013. na njih odnosi 83 % konzumacije jakih alkoholnih pića u Kolumbiji (10,8 milijuna sanduka (Sanduk od 9 litara ili sanduk s 12 boca od 75 cl) , u usporedbi s 2,3 milijuna sanduka uvezenih jakih alkoholnih pića).

Nacionalni porez na potrošnju jakih alkoholnih pića podijeljen je 1995. u dva porezna razreda i od 2002. pripada kategoriji „posebnih” poreza (zakon br. 788 od 27. prosinca 2002.), što znači da se porez obračunava po postotnom bodu sadržaja alkohola po jedinici od 0,75 litre. Umjetna granica utvrđena je na 35 % sadržaja alkohola, zbog čega je većina uvezenih proizvoda obuhvaćena višim poreznim razredom, dok većina lokalno proizvedenih jakih alkoholnih pića pripada nižem poreznom razredu.  Slično je i u departmanima, administrativnim podjedinicama Kolumbije, u kojima se umjesto nacionalnog poreza na potrošnju ubiru lokalne naknade.

Štoviše, u više kolumbijskih departmana postoji takozvani fiskalni monopol nad uvođenjem na tržište jakih alkoholnih pića i njihovom komercijalizacijom. Zbog toga je za njihovo plasiranje na tržište potrebno sklapanje „ugovorâ o uvođenju na tržište” s departmanom, koji sadržavaju klauzule o ograničenju trgovine i kojima se nameću najviše vrijednosti i najniže prodajne cijene te kojima se od trgovaca zahtijeva da osiguraju plaćanje iznosa budućeg fiskalnog duga itd. Nadalje, departmani uživaju znatno diskrecijsko pravo da uvezenim robnim markama proizvoljno uskrate pristup tržištu.

Europska unija zatražila je konzultacije s Kolumbijom pod okriljem WTO-a 13. siječnja 2016. zahtjevom DS 502, Kolumbija – mjere koje se odnose na jaka alkoholna pića iz uvoza. Konzultacije su održane 8. i 9. ožujka 2016., no pozitivno rješenje spora nije postignuto.

Sljedeći koraci u postupku rješavanja spora u okviru WTO-a

O zahtjevu EU-a za osnivanje arbitražnog vijeća WTO-a raspravit će se na sastanku WTO-ova tijela za rješavanje sporova (DSB) 2. rujna. Ako Kolumbija na tom sastanku ne izrazi suglasnost za uspostavu arbitražnog vijeća, na sljedećem sastanku DSB-a EU može podnijeti novi zahtjev, koji Kolumbija u skladu s pravilima WTO-a ne može blokirati.

U svakoj fazi postupka rješavanja spora Kolumbija može reformirati svoj režim jakih alkoholnih pića i okončati diskriminatorni tretman uvezenih jakih alkoholnih pića. Time bi se omogućilo rješenje spora i bez odluke arbitražnog vijeća WTO-a.

Dodatne informacije

Rješavanje sporova u okviru WTO-a – ukratko:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Odnosi EU-a i Kolumbije:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/