Europska granična i obalna straža za zaštitu europskih vanjskih granica

Europska komisija danas donosi važan niz mjera za upravljanje vanjskim granicama EU-a i zaštitu schengenskog prostora bez unutarnjih granica. Današnji su prijedlozi namijenjeni učinkovitijem upravljanju granicama, većoj unutarnjoj sigurnosti Europske unije i zaštiti načela slobodnog kretanja osoba. Komisija predlaže uspostavljanje europske granične i obalne straže kako bi se osiguralo čvrsto i zajedničko upravljanje vanjskim granicama. Za još veću sigurnost europskih građana Komisija predlaže da se uvedu i sustavne provjere u odgovarajućim bazama podataka svih osoba koje ulaze u schengenski prostor ili izlaze iz njega.

Europska granična i obalna straža

Europska granična i obalna straža povezat će Europsku agenciju za graničnu i obalnu stražu, koja je nastala iz Frontexa, s tijelima država članica nadležnima za upravljanje granicama, koja će se nastaviti baviti svakodnevnim upravljanjem vanjskim granicama.Nova europska granična i obalna straža imat će:

  • Brzu pričuvu službenika graničnog nadzora i tehničke opreme: Agencija će se moći služiti uslugama najmanje 1500 stručnjaka koji se mogu rasporediti u roku do tri dana. Pri put Agencija će moći sama nabavljati opremu i raspolagati tehničkom opremom iz pričuve koju osiguravaju države članice. Za operacije povezane s europskim granicama više neće nedostajati osoblja ni opreme. Kad je riječ o ljudskim resursima, očekuje se da će do 2020. u novoj Agenciji broj stalno zaposlenih dostići 1000, što je više nego dvostruko od Frontexa, a među njima će biti i operativci na terenu.
  • Ulogu nadzora i praćenja: Osnovat će se centar za praćenje i analizu rizika radi praćenja migracijskih tokova prema Europskoj uniji i unutar nje te radi provođenja analize rizika i obveznih procjena osjetljivosti za utvrđivanje i uklanjanje slabih točaka. Časnici za vezu uputit će se u države članice kako bi bili na terenu na mjestima gdje su granice ugrožene. Agencija će moći procjenjivati operativne kapacitete, tehničku opremu i resurse država članica za suočavanje s izazovima na njihovim vanjskim granicama i tražiti od država članica da poduzmu mjere za rješavanje situacije unutar zadanih rokova u slučaju ugroženosti.
  • Pravo na intervenciju: Države članice mogu tražiti zajedničke operacije i brze granične intervencije te raspoređivanje timova Europske granične i obalne straže u tu svrhu.Bude li i dalje nedostataka ili se država članica nađe pod znatnim migracijskim pritiskom koji ugrožava schengenski prostor, a nacionalne mjere izostanu ili nisu dovoljne, Komisija će moći donijeti provedbenu odluku kojom se utvrđuje da je zbog situacije na određenom dijelu vanjskih granica potrebno hitno djelovanje na europskoj razini.Time će se omogućiti Agenciji da se uključi i rasporedi timove Europske granične i obalne straže kako bi osigurala djelovanje na terenu kad država članica ne može ili ne želi poduzeti potrebne mjere.
  • Nadzor obalne straže: Nacionalne obalne straže bit će dio Europske granične i obalne straže u smislu da će obavljati zadaće granične kontrole. Mandati Europske agencije za kontrolu ribarstva i Europske agencije za pomorsku sigurnost uskladit će se s novom Europskom graničnom i obalnom stražom. Te tri agencije moći će pokrenuti zajedničke operacije nadzora, primjerice tako da zajedno upravljaju daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima (dronovima) u Sredozemnom moru.
  • Mandat za rad u trećim zemljama: Agencija će imati nov mandat za slanje časnika za vezu u susjedne treće zemlje i pokretanje zajedničkih operacija s njima, uključujući djelovanje na njihovu državnom području.
  • Jaču ulogu u pogledu vraćanja: Unutar Agencije osnovat će se Europski ured za vraćanje kako bi se omogućilo raspoređivanje europskih intervencijskih timova za vraćanje sastavljenih od pratitelja, promatrača i stručnjaka za vraćanje koji će surađivati kako bi učinkovito vratili državljane trećih zemalja s nezakonitim boravkom. Standardnom europskom putnom ispravom za povratak osigurat će se da treće zemlje više prihvaćaju povratnike.
  • Jamčenje unutarnje sigurnosti: Agencija će uključiti prekogranični kriminal i terorizam u analizu rizika i surađivati s drugim agencijama Unije i međunarodnim organizacijama u sprečavanju terorizma, poštujući pritom u potpunosti temeljna prava.

Sustavne provjere građana EU-a na vanjskim granicama

Da bi se povećala sigurnost unutar schengenskog prostora, Komisija predlaže ciljanu prilagodbu Zakonika o schengenskim granicama kako bi se uvele obvezne sustavne provjere građana EU-a na vanjskim kopnenim, morskim i zračnim granicama. Obvezne provjere građana EU-a uvest će se s pomoću baza podataka kao što su schengenski informacijski sustav, Interpolova baza podataka o ukradenim i izgubljenim ispravama te odgovarajući nacionalni sustavi kako bi se provjerilo da osobe koje ulaze u Uniju nisu prijetnja javnom redu i unutarnjoj sigurnosti. U prijedlogu se naglašava i potreba da se provjeravaju biometrijski identifikatori u putovnicama građana EU-a u slučaju sumnje u vjerodostojnost putovnice ili legitimitet vlasnika. Provjere će sada biti obvezne i pri izlasku iz Europske unije.S obzirom na to da se kontrole isprava i osoba mogu obavljati paralelno, nadležna tijela trebala bi se moći služiti odgovarajućim bazama podataka, a da pritom ne zadržavaju prelaske granice. U pravilima je predviđena fleksibilnost u slučajevima u kojima bi sustavne provjere mogle nesrazmjerno utjecati na odvijanje prometa na granici. U tim slučajevima države članice mogu, na temelju procjena rizika, odlučiti provoditi ciljane provjere na nekim kopnenim i morskim graničnim prijelazima. O procjeni rizika obavješćuje se Agencija koja u okviru procjene osjetljivosti može ocijeniti način na koji se primjenjuje iznimka.Sustavne provjere u bazama podataka obavljaju se prema načelu „pronađen podatak/nema pronađenih podataka”. Ako osoba ne predstavlja rizik, provjera se neće zabilježiti i njezini se podaci neće dalje obrađivati. Takva upotreba baza podataka tek neznatno utječe na prava na zaštitu osobnih podataka, i to iz opravdanih sigurnosnih razloga.

Kontekst

Uspostavljanje Europske granične i obalne straže, kako je najavio predsjednik Juncker u govoru o stanju u Uniji 9. rujna, dio je mjera u okviru Europskog migracijskog programa da bi se ojačali upravljanje vanjskim granicama EU-a i njihova sigurnost. Europskim migracijskim programom, koji je Komisija donijela u svibnju 2015., utvrđena je potreba za sveobuhvatnim pristupom upravljanju migracijama. Taj je cilj prepoznao i Europski parlament, a Europsko vijeće podržalo ga je u jasnim smjernicama predstavljenim 23. rujna i 15. listopada.Kako bi odgovorila na nedavne tragične napade u Parizu i rastuću prijetnju stranih terorističkih boraca, Komisija je brzo reagirala ubrzanjem rada i provedbom mjera u okviru Europskog migracijskog programa. Današnji je prijedlog odgovor na potrebu za pojačanjem sigurnosnih kontrola na vanjskim granicama EU-a, na što su 20. studenoga pozvali ministri unutarnjih poslova.

Dodatne informacije

INFORMATIVNI ČLANAK: Europska granična i obalna straža

INFORMATIVNI ČLANAK: Sustavne provjere na vanjskim granicama

Detaljna pitanja i odgovori:Europska granična i obalna straža

Zakonodavni dokumenti

Europski migracijski program