Europska komisija donijela je popis 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata

ENERGY unionDoprinos okončanju energetske izoliranosti nekih država članica i povećanje količine obnovljivih izvora energije u mreži i smanjenje emisije ugljika.

Uključeno je i pet hrvatskih projekata.Europska komisija jučer je objavila popis 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata (projekata od zajedničkog interesa) kojima će se pridonijeti ostvarenju europskih energetskih i klimatskih ciljeva i koji predstavljaju ključne sastavne dijelove energetske unije EU-a.

Popis   je ažurirana inačica popisa projekata od zajedničkog interesa koji je donesen u listopadu 2013. i uključuje 108 projekata u području električne energije, 77 u području plina, 7 u području nafte te 3 projekta pametnih mreža.Za projekte su predviđene brojne pogodnosti:

  • veća transparentnost i poboljšano sudjelovanje javnosti
  • ubrzani postupak izdavanja dozvola (obvezujući vremenski rok od tri i pol godine)
  •  bolje, brže i uređenije procjene utjecaja na okoliš
  • jedinstveno nacionalno nadležno tijelo djelovat će kao jedinstvena točka nadležna za postupak izdavanja dozvola
  •  poboljšani regulatorni postupak s raspodjelom troškova prema neto koristi te regulatorni poticaji
  •  mogućnost dobivanja financijske pomoći u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u obliku bespovratnih sredstava i inovativnih financijskih instrumenata.

Hrvatski projekti:

  • Sigurnost opskrbe plinom
– Elektroenergetska interkonekcija Hrvatska-Mađarska-Slovenija: Žerjavenec (HR)/Heviz (HU) i Cirkovice (SI)
– Projekti obosmjernih tokova između Poljske, Češke i Slovačke povezujući LNG terminale u Poljskoj i Hrvatskoj: izgradnja LNG terminala na Krku i plinovoda Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica
– Povezivanje Hrvatske, Slovenije i Austrije: plinska interkonekcija između Hrvatske i Slovenije (Lučko-Zabok-Rogatec) i kompresorske stanice u Hrvatskome sustarvu transmisije plina
– Jačanje sigurnosti opskrbe naftom u regiji Centralne istočne Europe povećanjem interoperativnosti i dodavanjem prikladnih  alternativnih pravaca opskrbe: obnova, nadogradnja, održavanje i povećanje kapaciteta Jadranskog naftovoda (JANAF I Adria) povezivanjem luke Omišalj sa projektom Hrvatske, Mađarske i Slovačke
  • Kvaliteta opskrbe električnom energijom
– Razvoj pametne elektroenergetske mreže: projekt Sinco.grid (Slovenija/Hratska)