Europska komisija i četiri internetska tržišta obvezuju se na brzo uklanjanje opasnih proizvoda iz prodaje

Četiri velika internetska tržišta, Alibaba (za AliExpress), Amazon, eBay i Rakuten (Francuska) danas su se pismeno obvezala da će brže uklanjati opasne proizvode koji se prodaju na njihovim stranicama.

Zahvaljujući dijalogu s Europskom komisijom četiri velike internetske kompanije obvezale su se da će u roku od dva radna dana odgovarati na obavijesti tijela država članica o opasnim proizvodima te u roku od pet radnih dana reagirati na prijave kupaca.

Povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je: Sve više građana EU-a kupuje na internetu. E-trgovina je potrošačima otvorila nove mogućnosti nudeći im veći izbor po nižim cijenama. Kad kupuju na internetu, potrošači bi trebali biti jednako sigurni kao kad kupuju u trgovini. Pozdravljam potpisivanje obveze zalaganja za sigurnost proizvoda jer će uvelike doprinijeti sigurnosti potrošača. Pozivam i druga internetska tržišta da se pridruže ovoj inicijativi kako bi za europske potrošače internet postao sigurnije mjesto.

Čak se 20% ukupne prodaje u EU-u 2016. odvijalo na internetu (Eurostat). Na internetu se prodaje sve više opasnih proizvoda o kojima su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja. Stoga je nužno da se sva internetska tržišta nastave zalagati i da brže reagiraju kad je riječ o uklanjanju opasnih proizvoda. Direktivom o elektroničkoj trgovini uvode se postupci prijavljivanja i uklanjanja problematičnog internetskog sadržaja, ali nisu detaljnije uređeni. Četiri najveća internetska tržišta danas su preuzela niz obveza radi bolje zaštite potrošača u EU-u.

Alibaba Group (za AliExpress), Amazon, eBay i Rakuten (Francuska) obvezuju se da će poduzeti sljedeće mjere:

  • u roku od dva radna dana reagirati na obavijesti nadležnih tijela upućene njihovim kontaktnim točkama da iz ponude na svojim stranicama uklone opasne proizvode, a potom ih obavijestiti o poduzetim mjerama
  • omogućiti potrošačima da na jednostavan način prijave prodaju opasnih proizvoda, takve prijave hitno razmotriti te na njih odgovoriti u roku od pet radnih dana
  • pratiti informacije o opozvanim/opasnim neprehrambenim proizvodima u sustavu brzog uzbunjivanja, ali i iz drugih izvora, kao što su tijela za kazneni progon, te poduzeti odgovarajuće mjere ako prepoznaju takve proizvode na svojim stranicama
  • osigurati jedinstvene kontaktne točke kako bi im tijela država članica EU-a mogla upućivati obavijesti o opasnim proizvodima i kako bi se olakšala komunikacija o pitanjima sigurnosti proizvoda
  • poduzeti mjere za sprečavanje ponovnog pojavljivanja u prodaji opasnog proizvoda koji je već bio uklonjen
  • informirati/educirati ponuđače o sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a o sigurnosti proizvoda, zahtijevati od njih da posluju u skladu s propisima te ih uputiti na popis zakonodavstva EU-a o sigurnosti proizvoda.

Sljedeći koraci

Internetska tržišta i Europska komisija svakih šest mjeseci objavit će izvješće o napretku u pogledu preuzetih obveza.

Europska komisija potiče druga internetska tržišta da slijede primjer ove četiri kompanije koje su se danas prve pismeno obvezale da će doprinositi povećanju sigurnosti proizvoda na internetu za potrošače u EU-u.

Kontekst

U Direktivi o elektroničkoj trgovini (članak 14.) navodi se da se opasan proizvod mora žurno ukloniti iz prodaje, ali za to nije određen vremenski okvir.

U Komunikaciji iz rujna 2017. o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu Europska komisija objavila je da će pratiti napredak u tom pogledu i procijeniti jesu li potrebne dodatne mjere. Potom je, u ožujku 2018., donijela preporuku s paketom operativnih mjera koje trgovačka društva i države članice trebaju u tom smislu poduzeti prije nego što utvrdi hoće li biti potreban i zakonodavni prijedlog. Te se mjere odnose na sve oblike nezakonitog sadržaja, od terorističkog sadržaja, poticanja na mržnju i nasilje, sadržaja koji uključuje seksualno zlostavljanje djece do nesigurnih proizvoda i povreda prava intelektualnog vlasništva.

Sustav brzog uzbunjivanja omogućava brzu razmjenu informacija između 31 europske zemlje i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Europska komisija je 12. ožujka 2018. objavila izvješće o sustavu brzog uzbunjivanja za opasne proizvode za 2017. (vidjeti priopćenje za medije).

Više informacija

Obveza zalaganja za sigurnost proizvoda