Europska komisija registrirala je građansku inicijativu „End the Cage Age”

Kolegij povjerenika danas je odlučio registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „End the Cage Age”.

Ciljevi predložene građanske inicijative usmjereni su okončanju „nehumanog postupanja prema uzgajanim životinjama” koje se drže u kavezima.Organizatori traže od Komisije da predloži pravne akte kojima će se zabraniti uporaba: kaveza za kokoši nesilice, kuniće, mlade kokoši, roditeljska jata teških pasmina peradi, roditeljska jata lakih pasmina peradi, prepelice, patke i guske; odjeljaka za prasenje krmača; staja za krmače i pojedinačnih obora za telad ako već nisu zabranjeni.

Odluka Komisije o registraciji inicijative odnosi se samo na pravnu prihvatljivost prijedloga. Komisija u ovoj fazi nije analizirala meritum inicijative.

Inicijativa će se registrirati 11. rujna 2018., čime se započinje godinu dana dug proces tijekom kojeg organizatori prikupljaju potpise za podršku inicijativi. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz barem sedam različitih država članica, Komisija će morati reagirati u roku od tri mjeseca. U tom slučaju Komisija može odlučiti postupiti ili ne postupiti prema zahtjevu iz inicijative, a u oba slučaja mora objasniti svoju odluku.

Kontekst

Europske građanske inicijative uvedene su Ugovorom iz Lisabona te su u travnju 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o građanskoj inicijativi, kojom se provode odredbe iz Ugovora, pokrenute kao instrument s pomoću kojega građani mogu utjecati na politički program.

Ako europsku građansku inicijativu, nakon njezine službene registracije, podrži najmanje milijun građana iz barem četvrtine država članica EU-a, oni mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima Komisija za to ima ovlasti.

Uredbom o građanskoj inicijativi predviđeni su sljedeći uvjeti prihvatljivosti: da predložene mjere očito ne izlaze iz okvira ovlasti Komisije za podnošenje prijedloga pravnog akta, da nisu očito uvredljive, isprazne i uznemirujuće te da nisu u očitoj suprotnosti s vrijednostima Unije.


Dodatne informacije

Cjeloviti tekst predložene europske građanske inicijative „End the Cage Age” (poveznica dostupna od 11. rujna)

Ostale europske građanske inicijative za koje se trenutačno prikupljaju potpisi

Web-mjesto europske građanske inicijative

Uredba o građanskoj inicijativi

Forum europske građanske inicijative