Europska komisija stavlja na raspolaganje milijardu eura za mlade nezaposlene osobe

Europska komisija predlaže da se milijarda eura iz proračuna Inicijative za zapošljavanje mladih stavi na raspolaganje već ove godine. Time će se do 30 puta povećati pretfinanciranje koje države članice primaju za poticanje zapošljavanja mladih. Učinke tih sredstava osjetit će do 650 000 mladih osoba kojima će se olakšati brže pronalaženje posla.

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, Marianne Thyssen, izjavila je: Naši mladi trebaju posao, i to odmah. Neprihvatljivo je da više od petine mladih osoba na tržištu rada ne može pronaći posao. Ako više sredstava učinimo dostupnima ranije, možemo veći broj mladih vratiti na posao. Odlučna sam u ostvarivanju tog cilja.

Prvi prioritet ove Komisije jest jačanje konkurentnosti Europe, poticanje ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Investicijskim planom u vrijednosti od 315 milijardi dolara mogu se stvoriti milijuni radnih mjesta – i to ne samo za mlade. No čak i kad se stvaraju nova radna mjesta, mladi često imaju velike poteškoće pri ulasku na tržište rada. Zbog toga je Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) prvenstveno usmjerena na vraćanje mladih na posao ili u program osposobljavanja. Sve su se države članice obvezale na ispunjavanje „Jamstva za mlade”: osobama mlađima od 25 godina ponudit će se kvalitetno radno mjesto, naukovanje ili osposobljavanje u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla. Današnjom najavom pridonijet će se ostvarivanju tog jamstva u skladu s preuzetom obvezom Komisije u radnom programu za 2015.

Na temelju današnjeg prijedloga povećala bi se stopa pretfinanciranja u proračunu Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. i to s 1 – 1,5 % pa sve do 30 %. Države članice koje imaju koristi od ove inicijative[1] mogle bi stoga primiti trećinu od dodijeljenih 3,2 milijarde eura odmah nakon donošenja namjenskih operativnih programa. Od država članica očekuje se da ta sredstva odmah učine dostupnima korisnicima projekata u obliku predujmova za projekte, a to će se pomno pratiti.

Komisija procjenjuje da bi se ove godine ubrzanim pretfinanciranjem mogla brže pružiti neposredna potpora te da bi se moglo doseći od 350 000 do 650 000 mladih osoba; s druge strane, uz trenutačnu stopu pretfinanciranja, ta bi brojka iznosila tek od 14 000 do 22 000 mladih osoba.

O tome zakonodavnom prijedlogu sada će raspravljati Europski parlament i Vijeće radi njegova donošenja prije stupanja na snagu.

Kontekst

Komisijin prijedlog Jamstva za mlade predstavljen je u prosincu 2012. (vidjeti IP/12/1311 i MEMO/12/938). Vijeće ministara EU-a službeno ga je donijelo 22. travnja 2013. kao Preporuku državama članicama (vidjeti MEMO/13/152), a Europsko Vijeće podržalo ga je u lipnju te godine. Svih 28 država članica dostavilo je svoje planove za provedbu Jamstva za mlade (detaljnije informacije dostupne su ovdje) te počinju primjenjivati konkretne mjere. Komisija nadgleda provedbu nacionalnih programa Jamstva za mlade u okviru Europskog semestra.

Europski socijalni fond s ukupnim proračunom od otprilike 86 milijardi eura u razdoblju 2014. – 2020. ključni je izvor financiranja EU-a za provedbu Jamstva za mlade.

Kako bi se osigurala dodatna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za države članice u čijim regijama stopa nezaposlenosti mladih premašuje 25 %, Vijeće i Europski parlament odlučili su pokrenuti posebnu Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI). Sredstva namijenjena Inicijativi osigurana su posebnom dodjelom iz namjenske linije u proračunu EU-a (koncentrirano u razdoblju 2014. – 2015.), a iznose 3,2 milijarde eura. Države članice doprinijet će jednakim iznosom koji im je dodijeljen iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba Preporuke o Jamstvu za mlade dopunjena je aktivnostima YEI-ja i Europskog socijalnog fonda. Financiraju se aktivnosti kojima se izravno pomaže osobama mlađima od 25 godina (ili mlađima od 30 godina, ako tako procijene države članice) koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET). Sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih mogu se upotrijebiti za potporu aktivnostima koje uključuju stjecanje prvog radnog iskustva, osiguranje pripravničkog staža i naukovanja, dodatno obrazovanje i osposobljavanje, potporu za novoosnovana poduzeća mladih poduzetnika, programe kojima se osobama koje su rano napustile školovanje pruža druga prilika te ciljane subvencije za plaće i zapošljavanje.

U političkim smjernicama predsjednika Junckera ubrzavanje provedbe Jamstva za mlade utvrđeno je kao ključni prioritet.

Izvor : Europska komisija

BlobServlet

 

 

 

 

Foto : © European Union, 1995-2015