Europska Unija

eu flagEU se sastoji od država članica — 28 zemalja koje pripadaju Uniji — i njihovih državljana. Jedinstveno obilježje EU-a jest da su sve te zemlje suverene, neovisne zemlje koje su dio svoje „suverenosti” ujedinile da bi stekle moć i prednosti koje donosi veličina. Ujedinjavanje suvereniteta u praksi znači da države članice prenose dio svojih ovlasti donošenja odluka na zajedničke institucije koje su osnovale da bi se odluke o posebnim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi demokratski na razini EU-a. Prema tome,sustav EU-a je negdje između potpunog saveznog sustava kakav postoji u Sjedinjenim Američkim Državama i sustava međuvladine suradnje kakav postoji u Ujedinjenim narodima.

EU je znatno napredovao od osnutka 1950. godine. Izgradio je jedinstveno tržište proizvoda i usluga koje se prostire na 28 država članica s više od 500 milijuna građana koji se mogu slobodno kretati i stanovati gdje žele. Stvorio je jedinstvenu valutu — euro — koja je postala jedna od glavnih svjetskih valuta i koja jedinstveno tržište čini još učinkovitijim. On je i najveći davatelj programa razvojne i humanitarne pomoći u svijetu. To su samo neka od dosad ostvarenih postignuća. Planovi EU-a za budućnost obuhvaćaju izvođenje Europe iz postojeće gospodarske krize. EU predvodi borbu protiv klimatskih promjena i njihovih
posljedica. Budući da planira i dalje rasti, pomaže susjednim zemljama da se pripreme za članstvo u EU-u te gradi zajedničku vanjsku politiku koja će doprinijeti širenju europskih vrijednosti u svijetu. Uspjeh tih planova ovisi o sposobnosti donošenja učinkovitih
i pravodobnih odluka te o njihovoj uspješnoj provedbi.

Ugovori EU-a Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da je svako djelovanje EU-a utemeljeno na ugovorima koje su u okviru dobrovoljnog demokratskog postupka
odobrile sve države članice EU-a. Sve države članice EU-a pregovaraju o ugovorima i za njih daju suglasnost, a nakon toga ih potvrđuju njihovi parlamenti ili se o njima glasuje na referendumu. U ugovorima su propisani ciljevi Europske unije, pravila koja se primjenjuju na institucije EU-a, način donošenja odluka i odnos između EU-a i njegovih država članica.
Izmijenjeni su svaki put kada su se pridružile nove države članice. S vremena na vrijeme mijenjani su radi reforme institucija Europske unije te kako bi se proširila područja njezine nadležnosti. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman prvi je 9. svibnja 1950. javno predstavio ideje koje su dovele do Europske unije. Zbog toga 9. svibnja slavimo kao rođendan EU-a.