CETA – sporazum EU-a o slobodnoj trgovini za 21. stoljeće

EU je u kolovozu 2014. objavio  novi sporazum o slobodnoj trgovini s Kanadom – Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA).

Riječ je o vjerojatno dosad najnaprednijem sporazumu te vrste, kojim će se potaknuti izvoz, sniziti troškovi uvoza koja snose poduzeća pri proizvodnji svojih proizvoda, pružiti veći izbor potrošačima i održati strogi standardi EU-a za proizvode, te time pridonijeti rastu i otvaranju radnih mjesta.

Zahvaljujući CETA-i znatno će se povećati poslovne mogućnosti za europska poduzeća u Kanadi. Tim će se sporazumom poduzećima iz EU-a omogućiti najbolji tretman koji je Kanada ikad ponudila nekom trgovinskom partneru te će im tako biti osigurani ravnopravni uvjeti na kanadskom tržištu.

Europska komisija 5. lipnja 2016. je Vijeću EU-a službeno predložila potpisivanje i sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade pod nazivom Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum ili CETA.  CETA-u će biti moguće početi privremeno primjenjivati nakon donošenja odluke Vijeća. Sporazum će u potpunosti stupiti na snagu nakon što ga sklope EU, na temelju odluke Vijeća i uz suglasnost Europskog parlamenta, te sve države članice nakon provedbe odgovarajućeg nacionalnog postupka ratifikacije.

Snižavanje carina  

CETA će ukidanjem ili snižavanjem carina donijeti opipljive koristi europskim potrošačima i poduzećima, u većini slučajeva odmah po stupanju na snagu. Time će se europskim poduzećima, posebno onim manjima, omogućiti važne tržišne prilike, dok bi europski izvoznici mogli uštedjeti stotine milijuna eura godišnje. Čim sporazum stupi na snagu, Kanada će ukinuti carine u vrijednosti od 400 milijuna eura na robu podrijetlom iz EU-a. Na kraju prijelaznih razdoblja za ukidanje carina ta će brojka narasti na 590 milijuna eura godišnje. Otvaranjem tržišta mogao bi se i spriječiti rast cijena i potrošačima osigurati veći izbor. Istovremeno, slobodna trgovina ne znači snižavanje ni promjenu standarda EU-a kojima se štite ljudsko zdravlje i sigurnost, prava potrošača i okoliš. Ti će standardi ostati nepromijenjeni, a sva će roba uvezena iz Kanade morati bez iznimke zadovoljiti sva europska pravila i propise za proizvode.

Otvaranje tržišta usluga i poticanje ulaganja

CETA je najdalekosežniji sporazum koji je EU ikada sklopio u području usluga i ulaganja. Europska će poduzeća uživati i nove pogodnosti u pogledu odobravanja njihovih investicijskih projekata u Kanadi. Europska poduzeća imat će i više prilika za pružanje usluga, primjerice specijaliziranih pomorskih usluga poput jaružanja, premještanja praznih kontejnera ili usluga prijevoza određenih vrsta tereta na području Kanade. U ostalim uslužnim sektorima, kao što su usluge u području okoliša, telekomunikacija i financija, pristup tržištu zajamčen je na saveznoj razini i, po prvi put, na pokrajinskoj razini. U okviru CETA-e, kao i u svim svojim trgovinskim sporazumima, EU u potpunosti štiti javne usluge.

Uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija

Sporazumom je predviđen okvir za odobravanje priznavanja kvalifikacija u reguliranim profesijama kao što su profesije arhitekata, računovođa i inženjera, na temelju kojeg će mjerodavne strukovne organizacije u EU-u i Kanadi morati zajednički osmisliti tehničke detalje za uzajamno priznavanje profesija. Nadležna tijela u Kanadi i EU-u potom će potvrditi njihov rad i dati mu pravni učinak.

Zahvaljujući CETA-i zaposleni u poduzećima i drugi stručnjaci moći će lakše raditi s druge strane Atlantika te će se poduzećima olakšati privremeno premještanje osoblja između EU-a i Kanade,  čime će se olakšati poslovanje europskih poduzeća u Kanadi.  I drugi će stručnjaci moći lakše privremeno pružati pravne, računovodstvene, arhitektonske i slične usluge.

Veća konkurentnost europskih poduzeća na kanadskom tržištu

Zahvaljujući CETA-i europska poduzeća postat će konkurentnija na kanadskom tržištu jer će im se olakšati pružanje usluga nakon prodaje. Tako će poduzeća iz EU-a lakše izvoziti opremu, strojeve i softver jer će im se omogućiti slanje inženjera za održavanje i drugih stručnjaka radi pružanja usluga nakon prodaje te srodnih usluga i podrške.

Pristup javnim natječajima za poduzeća iz EU-a

Kanada je poduzećima iz EU-a omogućila pristup svojim javnim natječajima u većoj mjeri nego svojim ostalim trgovinskim partnerima. Poduzeća iz EU-a moći će sudjelovati u javnim natječajima za isporuku robe i usluga ne samo na saveznoj razini, već i na razini kanadskih pokrajina i općina, što do sada nije bilo omogućeno nijednom poduzeću izvan Kanade. Procjenjuje se da je tržište javne nabave kanadskih pokrajina dvostruko veće od onoga na saveznoj razini. Osim toga, Kanada je pristala povećati transparentnost objavljivanjem svih javnih natječaja na jedinstvenom web-mjestu za javnu nabavu. To će za manja poduzeća u Europi biti od velike koristi s obzirom na to da je za manja poduzeća pristup informacijama jedna od većih prepreka pri pristupanju međunarodnim tržištima.

Niži troškovi za poduzeća uz jednako visoke standarde

EU i Kanada sporazumjeli su se o uzajamnom prihvaćanju potvrda o ocjeni sukladnosti u područjima kao što su električna roba, elektronička i radijska oprema, igračke, strojevi ili mjerna oprema. To znači da u određenim okolnostima tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u EU-u može testirati proizvode iz EU-a namijenjene izvozu u Kanadu u skladu s kanadskim pravilima i obrnuto. Time će se izbjeći da obje strane provode ista testiranja, čime se uvelike mogu smanjiti troškovi poduzeća i potrošača. Od toga će posebnu korist imati manja poduzeća, za koja plaćanje istog testiranja dvaput može biti preveliko financijsko opterećenje.

Zaštita europskih inovatora, umjetnika i posebnih europskih prehrambenih proizvoda i pića

CETA-om će se stvoriti ravnopravniji uvjeti između Kanade i EU-a u području prava intelektualnog vlasništva. Primjerice, usklađivanjem kanadskih pravila s pravilima EU-a o zaštiti tehnoloških mjera i upravljanju digitalnim pravima poboljšat će se zaštita autorskih prava. Poboljšat će se i način na koji se u kanadskom sustavu prava intelektualnog vlasništva štite patenti za farmaceutske proizvode iz EU-a. Poduprijet će se i izvršenje mjera zaštite predviđanjem mogućnosti privremenih mjera i sudskih zabrana za posrednike koji sudjeluju u povredama. Kanada se suglasila i da će poboljšati svoje pogranične mjere za suzbijanje robe s krivotvorenim žigom, piratske robe i robe s krivotvorenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

CETA je važan korak naprijed za mnoga srednja i manja poduzeća u ruralnim zajednicama koja se bave trgovinom poljoprivrednim proizvodima s obzirom na to da se Kanada obvezala zaštititi 143 posebna proizvoda iz posebnih zemljopisnih regija EU-a. U okviru CETA-e zaštitit će se prehrambeni proizvodi i pića iz EU-a koji su najčešća izvozna roba, od Roqueforta i balzamičnog octa iz Modene do nizozemske goude. Europski proizvodi bit će zaštićeni od krivotvorenja na razini usporedivoj s onom predviđenom zakonodavstvom EU-a te će se izbjeći rizik od toga da ih se u Kanadi smatra generičkima.

Zaštita ljudskih prava na radnom mjestu i zaštita okoliša

EU i Kanada CETA-om potvrđuju svoju predanost održivom razvoju. Slažu se da bi intenzivnija trgovina i ulaganja trebali pridonijeti zaštiti okoliša i radničkim pravima, a ne im naštetiti. EU i Kanada odlučni su u okviru CETA-e pridonijeti uzajamnom pozitivnom učinku gospodarskog rasta, socijalnog razvoja i zaštite okoliša. CETA obuhvaća obveze EU-a i Kanade u pogledu međunarodnih pravila o pravima radnika te o zaštiti okoliša i klime. CETA-om se jamči i snažna uloga civilnog društva EU-a i Kanade pri sudjelovanju u provedbi obveza u tim područjima u okviru CETA-e. Sporazumom se uspostavlja i postupak za rješavanje sporova, uključujući savjetovanje na razini vlade i odbor stručnjaka.


Dodatne informacije:

Priopćenje za tisak o trgovinskom sporazumu između EU-a i Kanade

Konferencija za tisak koju je održala povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström (dostupna u oko 16h)

Videospot: Zašto CETA? (intervjui i primjeri)

Videomaterijali dostupni za preuzimanje: intervjui s povjerenicom, vodećim pregovaračem EU-a i predstavnicima malih i srednjih europskih poduzeća, uključujući videozapise

Web-mjesto s konkretnim primjerima trgovinskih prednosti za europska poduzeća

Sve informacije o trgovinskom sporazumu između EU-a i Kanade dostupne su na http://ec.europa.eu/ceta