Europske snage solidarnosti

[raw]
     
[/raw]

Mnogi mladi Europljani spremni su volontirati ili raditi za opće dobro u projektima u kojima njihova pomoć donosi rezultate te pokazati solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju. Pronaći odgovarajuću priliku za volontiranje  može biti teško. Zbog toga su osnovane Europske snage solidarnosti.

Europske snage solidarnosti dat će priliku mladima da steknu neprocjenjivo iskustvo, razviju svoje vještine i daju doprinos društvu. Ako ste mlada osoba koja traži iskustvo volontiranja ili stručnog rada ili ste organizacija koja želi privući  mlade  da se uključe u vaše aktivnosti za jačanje solidarnosti, možda su Europske snage solidarnosti pravi odgovor za  vas.

ŠTO SU EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI?

Europske snage solidarnosti sadržavaju dva komplementarna načina djelovanja:

  • volonterski način rada, pri čemu se mladim ljudima daje prilika da s pomoću bespovratnih sredstava volontiraju od dva do dvanaest mjeseci u punom radnom
  • stručni način rada  kojim  se  mladim  ljudima  daje prilika  da dobiju  posao,  staž  ili naukovanje  u širokom nizu  sektora  uključenih  u  aktivnosti  za jačanje solidarnosti kojima su potrebne visokomotivirane i socijalno osviještene mlade osobe.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti omogućiti većem broju mladih da sudjeluje u širokom nizu aktivnosti za jačanje solidarnosti, bilo volontiranjem ili stručnim radom, kako bi se pomoglo u rješavanju zahtjevnih situacija diljem Europske unije.

ŠTO OBUHVAĆA OVAJ PROGRAM?

Mladi će se moći uključiti u akcije i projekte raznolike prirode. Oni mogu biti povezani s uslugama od  općeg interesa i obuhvaćati primjerice obrazovanje, zdravstvo, socijalnu integraciju i uključivanje na tržište rada, pomoć u opskrbi prehrambenim i drugim proizvodima, izgradnju skloništa, izgradnju i obnovu lokacija te upravljanje njima, prijem i integraciju migranata i izbjeglica, zaštitu okoliša i sprečavanje prirodnih katastrofa.

Sudjelovanjem mladih neće se donijeti korist samo njima, nego i pridonijeti naporima tijela nacionalne    i lokalne vlasti, nevladinih organizacija te poduzeća pri suočavanju s raznim izazovima i krizama. Organizacije sudionice moći će se koristiti Europskim snagama solidarnosti za dobrobit građana i društva u cjelini.

KADA ĆE SE PROGRAM POKRENUTI?

Europske snage solidarnosti uspostavljaju se postupno. Sustav registracije za zainteresirane mlade otvoren je 7. prosinca 2016. Alat za registraciju uskoro će biti dostupan organizacijama koje će među mladima registriranima u bazi podataka Snaga solidarnosti moći pronaći prikladne kandidate.

KAKO SE MOGU UKLJUČITI I ŠTO MI TO DONOSI?

Program je otvoren mladima (od 17 do 30 godina).

REGISTRIRAJTE SE NA: europa.eu/solidarity-corps

Tijekom registracije zatražit će se vaši osnovni  podaci. Ostale informacije prikupljat će se u kasnijoj fazi. Tijekom  registracije moći ćete odabrati zemlje    u koje biste htjeli biti raspoređeni te navesti želite li iskustvo volontiranja ili stručnog načina rada i koje vas vrste aktivnosti zanimaju, kao i iskustva i vještine koje imate. Alat za registraciju dostupan je na 24 službena  jezika EU-a.

Europske snage solidarnosti ne samo da će mladima dati priliku da pomažu drugima, nego i da pohađaju obuku, poboljšaju vještine i steknu životno iskustvo.

Za sudionike Europskih snaga solidarnosti raspoređene na volontiranje u pravilu će biti osigurani smještaj, hrana, putovanja, osiguranje i džeparac. Za sudionike Europskih snaga solidarnosti raspoređene na naukovanje i stažiranje u pravilu će biti osigurani putni troškovi i dnevnice. Za sudionike Europskih snaga solidarnosti raspoređene na  posao  uvijek  će se omogućiti potpisivanje ugovora o djelu i plaća u skladu s lokalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima. Svi sudionici dobit će potvrdu u kojoj se navode pojedinosti akcija u kojima su sudjelovali u okviru Europskih snaga solidarnosti.

KAKO SE MOJA ORGANIZACIJA MOŽE UKLJUČITI?

Svaka organizacija sudionica, bez obzira na veličinu, morat će potpisati povelju u kojoj se  utvrđuju  glavna  načela  kojih će se pridržavati. Ona uključuju provedbu aktivnosti obuhvaćenih Europskim snagama solidarnosti i dodjeljivanje volonterskih ili radnih mjesta sudionicima koji su se registrirali na web-mjestu Europskih snaga solidarnosti. Potpisivanjem povelje, organizacije će se obvezati i na sudjelovanje  u  aktivnosti,  osiguravanje  sigurnih  životnih   i radnih uvjeta te pružanje odgovarajuće obuke i podrške kako  bi  se  sudionicima Europskih

snaga solidarnosti pomoglo  ispuniti njihove zadaće. Stavit  će se na raspolaganje  i  informacije  o sporazumu o solidarnosti koji treba dogovoriti između sudionika i organizacija Europskih snaga solidarnosti, u kojem se utvrđuju uzajamna prava i nadležnosti.

Pitanja i odgovori o Europskim snagama solidarnosti