Europski migracijski program

sea-412519_640Europska komisija danas je predstavila Europski migracijski program u kojem se iznose hitne mjere koje će se poduzeti u cilju rješavanja krizne situacije u Sredozemlju, kao i koraci koji će se poduzeti idućih godina radi boljeg upravljanja svim aspektima migracija.

Nedaće tisuća migranata koji riskiraju svoje živote kako bi prešli Sredozemno more potresle su javnost te je postalo jasno da se nijedna država članica ne može, niti bi se trebala, sama nositi s velikim migracijskim pritiscima. Ovaj Program predstavlja europski odgovor na kriznu situaciju i spoj je unutarnje i vanjske politike; u njegovu okviru agencije i instrumenti EU-a upotrebljavaju se na najbolji mogući način te se uključuju svi dionici: države članice, institucije EU-a, međunarodne organizacije, civilno društvo, lokalne vlasti i treće zemlje.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Tragični gubitak života u Sredozemnom moru potresao je Europljane. Naši građani očekuju da države članice i europske institucije poduzmu potrebne mjere kako bi spriječile ponavljanje ovakvih tragičnih događaja. Europsko vijeće jasno je istaknulo potrebu za europskim rješenjima koja se temelje na unutarnjoj solidarnosti i shvaćanju da dijelimo odgovornost za izradu učinkovite migracijske politike. Zbog toga je Komisija danas predložila program koji se temelji na našim zajedničkim vrijednostima te predstavlja odgovor na zabrinutost građana zbog neprihvatljive ljudske patnje i neodgovarajuće primjene naših dogovorenih zajedničkih pravila o azilu. Mjere koje predlažemo pridonijet će boljem upravljanju migracijama i time ispuniti opravdana očekivanja građana.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini rekla je: Ovim ambicioznim Programom Europska unija je dokazala da je spremna pomoći onima koji bježe od ratova, progona i siromaštva. Migracije su zajednička odgovornost svih država članica koje se sada poziva da pridonesu rješavanju ovog povijesnog izazova. No, to nije samo europski nego i globalni izazov: ovim programom potvrđujemo i širimo suradnju s ishodišnim i tranzitnim zemljama u cilju spašavanja života, suzbijanja krijumčarskih mreža i zaštite onih kojima je to potrebno. Međutim, svi znamo da do stvarnog i dugoročnog rješenja problema možemo doći samo ako riješimo njegove uzroke; od siromaštva do nestabilnosti uzrokovanih ratovima, do kriza u Libiji i Siriji. Mi u Europskoj uniji uključeni smo u ovo pitanje i želimo surađivati s međunarodnom zajednicom u tom pogledu.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos dodao je: Europa ne može stajati po strani dok ljudi ginu. Europski migracijski program konkretan je odgovor na potrebu da se odmah počne spašavati živote i pomagati najizloženijim zemljama, uključujući većom prisutnošću na moru plovila kojima koordinira Frontex, sredstvima za izvanredne situacije u iznosu od 60 milijuna eura i akcijskim planom za progon krijumčara koji iskorištavaju i zlostavljaju nezaštićene migrante. U duhu veće solidarnosti, odlučni smo uvesti sveobuhvatan pristup kojim će se znatno poboljšati upravljanje migracijama u Europi.

Hitne mjere

Zbog nedavnih tragičnih događaja u Sredozemlju, u Europskom parlamentu i Europskom vijeću postoji politički konsenzus za mobilizaciju svih napora i instrumenata kojima raspolažemo kako bi se poduzele hitne mjere i spriječio daljnji gubitak života na moru. Komisija je danas utvrdila sljedeće konkretne i hitne mjere koje će poduzeti:

  • Utrostručavanje kapaciteta i sredstava za zajedničke operacije Frontexa Triton i Poseidon u 2015. i 2016. Danas je donesena izmjena proračuna  za 2015. kako bi se osigurala potrebna sredstva (ukupno 89 milijuna eura, od toga 57 milijuna eura iz FAMI-ja i 5 milijuna eura iz FUS-a za izvanredne situacije za najizloženije države članice), a krajem svibnja predstavit će se novi operativni plan operacije Triton;
  • Dosad prva mobilizacija sustava za izvanredne situacije iz članka 78. stavka 3. UFEU-a kako bi se pomoglo državama članicama koje se suočavaju s iznenadnim priljevom migranata. Komisija će do kraja svibnja predložiti pokretanje privremenog mehanizma raspodjele za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u EU-u. Do kraja 2015. donijet će se prijedlog za trajni zajednički sustav EU-a za premještaj u izvanrednim situacijama zbog masivnog priljeva;
  • Donošenje, do kraja svibnja, prijedloga sustava za preseljavanje širom EU-a kojime će se osigurati 20 000 mjesta, raspoređenih u svim državama članicama, za raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita u Europi, uz doznaku dodatnih sredstava u iznosu od 50 milijuna eura za 2015. i 2016.;
  • Pokretanje operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) u Sredozemlju u cilju razbijanja mreža trgovaca ljudima i suzbijanja krijumčarenja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom.

Daljnji koraci: četiri stupa boljeg upravljanja migracijama

Slijedom migracijske krize u Sredozemlju došle su do izražaja potrebe na koje se mora odmah odgovoriti. Krizom su otkriveni i nedostaci naše zajedničke migracijske politike EU-a. U perspektivi, Europski migracijski program razrada je Političkih smjernica predsjednika Junckera u niz međusobno usklađenih i dopunjujućih inicijativa koje će se temeljiti na četiri stupa u cilju boljeg upravljanja svim aspektima migracija (vidjeti i Prilog).

Četiri stupa novog Europskog migracijskog programa su:

  • Smanjivanje motivacije za nezakonitu migraciju, posebno upućivanjem europskih službenika za vezu za migracije u delegacije EU-a u najvažnijim trećim zemljama; izmjena pravne osnove Frontexa u cilju jačanja njegove uloge u vraćanju osoba; novi akcijski plan s mjerama kojima je cilj da krijumčarenje ljudima postane visokorizična aktivnost, odnosno kazneno djelo koje ne donosi veliku novčanu korist, te mjerama kojima se rješavaju uzroci problema razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći;
  • Upravljanje granicama – spašavanje života i osiguravanje vanjskih granica, posebno jačanjem uloge i kapaciteta Frontexa; pomoć u jačanju kapaciteta trećih zemalja da upravljaju svojim granicama; udruživanje, prema potrebi, određenih funkcija obalne straže na razini EU-a;
  • Dužnost Europe da pruži zaštitu: čvrsta zajednička politika azila: Prioritet je osigurati potpunu i usklađenu provedbu zajedničkog europskog sustava azila, osobito promicanjem sustavne identifikacije i uzimanja otisaka prstiju te nastojanjem da se smanji zloupotreba azila jačanjem odredaba o sigurnim zemljama porijekla Direktive o postupku azila; pregledavanjem te mogućim preispitivanjem Dublinske Uredbe u 2016.;
  • Nova politika o zakonitim migracijama: Naglasak je na održavanju Europe, koja je u demografskom padu, kao privlačnog odredišta za migrante, posebno modernizacijom i reformom sustava Plave karte; preispitivanjem prioriteta naših integracijskih politika; što većim povećavanjem koristi od migracijske politike za pojedince i zemlje porijekla, uključujući olakšavanjem jeftinijih, bržih i sigurnijih bankovnih prijenosa.

Kontekst

Kao dio svoje predsjedničke kampanje, Jean-Claude Juncker predstavio je 23. travnja 2014. na Malti plan u pet točaka o migracijama u kojem poziva na veću solidarnost u migracijskoj politici EU-a.

Nakon preuzimanja dužnosti predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker povjerio je Povjereniku s posebnom ovlašću za migracije zadatak pripreme nove migracijske politike kao jednog od deset prioriteta Političkih smjernica, političkog programa na temelju kojeg je Europski parlament izabrao Komisiju.

Na temelju prijedloga Europske komisije , izjavom Europskog vijeća od 23. travnja 2015. države članice obvezale su se na poduzimanje hitnih mjera u cilju spašavanja života i intenziviranja nastojanja EU-a u području migracija. Rezolucija Europskog parlamenta uslijedila je nakon nekoliko dana.

 

Infografika: Dodjela financijskih sredstava u području migracija i upravljanja granicama