Europski plan oporavka

Europska komisija, Europski parlament i čelnici EU-a postigli su dogovor o planu oporavka koji otvara put ka izlasku iz krize i stvara temelje za modernu i održiviju Europu. Tim će se planom olakšati otklanjanje gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Više na poveznici.