Europski socijalni fond slavi obljetnicu šest desetljeća ulaganja u ljude

Europski socijalni fond (ESF), najstariji i najvažniji europski instrument za ulaganje u ljude 2017. slavi 60. obljetnicu.

On je danas važan pokretač stvaranja radnih mjesta te promiče bolje obrazovanje, modernije javne uprave i socijalnu uključenost. Uz to, ključan je instrument za osiguravanje jednakih prilika za sve građane.

U posljednjih 60 godina Europski socijalni fond pomogao je milijunima Europljana da pronađu posao, steknu kvalifikacije ili svjedodžbe te poboljšaju svoje vještine. Ti su rezultati ostvareni u okviru više tisuća projekata realiziranih diljem Europe.

Primjeri uključuju projekte koji imaju za cilj:

  • zapošljavanje ljudi: organizacija Caritas u Španjolskoj surađivala je s ESF-om kako bi pomogla više od milijun ljudi da povećaju svoje šanse za pronalazak radnog mjesta. Aktivnosti uključuju savjetovanja za tražitelje posla, stručnu praksu i stvaranje radnih mjesta putem socijalnih poduzeća. Mnoge od tih inicijativa usmjerene su na skupine koje se suočavaju s posebnim poteškoćama, kao što su imigranti, žene u nepovoljnom položaju, slabije kvalificirane mlade osobe i osobe u dobi iznad 45 godina koje su nezaposlene;
  • poboljšanje obrazovnih rezultata: u projektu Diritti a Scuola u Italiji sudjeluje više od 200 000 djece te on pozitivno utječe na njihovo školovanje. Suradnjom sa školama, nastavnicima, roditeljima i učenicima poboljšani su kurikulumi i nastavne metode, a učenicima i njihovim roditeljima omogućeno je individualno savjetovanje. Zahvaljujući tome stopa napuštanja školovanja u Apuliji smanjila se s 30,3 % 2004. na 19,5% 2011.;
  • poticanje socijalne uključenosti: projektom Academy of Social Economy Development u Malopoljskom vojvodstvu u Poljskoj stvoreno je uspješno socijalno gospodarstvo čime se pomoglo mnogim građanima u najnepovoljnijem položaju. U okviru tog projekta pruža se pravno i poslovno savjetovanje te se omogućuje financijska potpora za otvaranje socijalnih poduzeća. Do sada je više od 1700 ljudi, 245 organizacija socijalnog gospodarstva i 126 lokalnih partnera imalo koristi od aktivnosti u okviru projekta.

U Zadarskoj županiji nalazi se primjer dobre prakse za razdoblje 2007-2013 u kojem je udruga Eko Zadar u partnerstvu s Zadarskom županijom, Gradom Zadrom, Hrvatskim zavodom za Zapošljavanje – područnim uredom Zadar, Razvojnom agencijom Zadarske županije (ZADRA) i Centrom za društveno-humanistička istraživanja prijavio projekt „B.hive: Ujedinjene organizacije civilnog društva za razvoj ljudskih potencijala“

ESF djelovanje tu ne prestaje. U razdoblju od 2014. do 2020. milijuni ljudi su imali te će imati koristi od Fonda zahvaljujući ulaganjima iz proračuna EU-a u iznosu od 86,4 milijarde eura. ESF se tijekom tog programskog razdoblja usmjerava na ograničeni broj prioriteta kako bi se postigao što bolji učinak, a naglasak je na zapošljavanju mladih i socijalnoj uključenosti. Otvorena podatkovna platforma na internetu pomoću koje se mogu pretraživati podaci o postignućima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova za 2014. – 2020. pokazuje da projekti ESF-a napreduju vrlo dobro: više od 30 % projekata već je odabrano za financiranje. Za projekte u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih stopa provedbe iznosi čak 60 %.

Proslave postignuća Fonda i rasprave o budućnosti financiranja ljudskog kapitala u Europi započet će sutra konferencijom „Europski socijalni fond: prošlost, sadašnjost i budućnost”, a domaćin će biti malteško predsjedništvo EU-a. To će prethoditi proslavama povodom 60. obljetnice Ugovorâ iz Rima i sastanku sa socijalnim partnerima EU-a u Rimu kojima će nazočiti predsjednik Juncker, potpredsjednik Dombrovskis i povjerenica Thyssen. Države članice tijekom godine organiziraju slična događanja i rasprave kako bi se osvrnule na postignuća ESF-a, ocijenile njegovu uspješnost i ukazale na važnost znatnih ulaganja u ljudski kapital u budućnosti. U svibnju će u okviru kampanje Europa u mojoj regiji tisuće projekata koji se financiraju sredstvima EU-a biti predstavljeno javnosti.

Kontekst

Europski socijalni fond je najstariji fond Europske unije uspostavljen 1957. Ugovorom iz Rima kako bi se radnicima ponudile veće mogućnosti zapošljavanja te povećao njihov životni standard. Isprva se radilo o relativno jednostavnom instrumentu za nadoknadu državama članicama polovine troškova stručnog osposobljavanja radnika pogođenih gospodarskim restrukturiranjem i naknada za njihovo preseljenje. Danas se ESF ciljano i strateški usmjerava, s pojačanim fokusom na sustavne reforme koje mogu koristiti što većem broju ljudi.

Temelji se na sufinanciranju, financijske doprinose omogućuju države članice i Europska komisija, a ponekad i privatni sektor. U tekućem razdoblju financiranja 2014. – 2020. ESF djeluje u svih 28 država članica, s ukupnim proračunom od 124,9 milijardi eura (od kojih je 86,4 milijarde osigurano iz proračuna EU-a).

ESF djeluje u državama članicama kroz operativne programe (OP). Njima se opći ciljevi na europskoj razini kao što su zapošljavanje ljudi, poboljšanje obrazovanja, poticanje socijalne uključenosti i bolje javne usluge ostvaruju zadovoljavanjem konkretnih potreba regije ili država članica i njihovih građana. Komisija i nacionalna tijela pregovaraju o operativnim programima, a njihovom provedbom upravljaju odgovarajuća nadležna tijela u svakoj zemlji. To pokazuje da se ESF temelji na načelu podijeljenog upravljanja, što podrazumijeva preuzimanje odgovornosti na odgovarajućoj razini.

HRVATSKA
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. temelj je za povlačenje sredstava iz ESF-a. Predviđena sredstva ESF-a, za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura U Hrvatskoj ESF je usmjeren na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavu pravednijih životnih standarda i mogućnosti zapošljavanja za sve građane EU-a. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse u Europi – radnike, mlade ljude, osobe u nepovoljnom položaju i sve one koji su u potrazi za poslom.


Dodatne informacije

Internetska stranica Europskog socijalnog fonda

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

B.hive: Ujedinjene organizacije civilnog društva za razvoj ljudskih potencijala

elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

ESF Hrvatska

 

Comments are closed