Često postavljana pitanja (FAQ)

Porod u Inozemstvu?

 U nastavku dostavljamo informacije koje bi Vam trebale pojasniti postupak ostvarivanja vaših prava.

“Europskom karticom zdravstvenog osiguranja pokrivena je sva prenatalna skrb, uključujući neplanirani porod (na primjer, dobijete li neočekivano trudove dok ste na putovanju u inozemstvu).

Međutim, planirate li roditi u inozemstvu, kako biste bili sigurni da će vaši troškovi biti pokriveni, obratite se svome lokalnom zdravstvenom tijelu i zatražite prethodno odobrenje (obrazac S2).”

Dakle, trebate se javiti uredu  HZZO-a u mjestu prebivališta i tražiti prethodno odobrenje za pokrivanje troškova poroda, a ako ste zaposlena u Hrvatskoj, ostvarujete i naknadu za rodiljni dopust.”

I za sva druga dodatna pitanja nakon poroda preporučili bismo da se obratite HZZO-u.

Više o navedenoj temi možete pronaći na sljedećoj poveznici :

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/going-to-hospital-abroad/faq/index_hr.htm

Izaslanje radnika u inozemstvo.

Vezano za Vaš upit o izaslanju radnika u Švedsku od naših kolega smo dobili sljedeće preporuke, ako vam one nisu dovoljne slobodno nas kontaktirajte.

Za malo bolje razumijevanje problematike pregledajte sljedeće stranice

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_hr.htm#
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=hr
http://www.hok.hr/gospodarstvo/jedinstveno_eu_trziste/kako_poslovati_s_clanicama_eu/uvjeti_poslovanja_u_eu

Za sve članice princip je isti kao i kod zapošljavanja izaslanih radnika u Hrvatskoj prikazano ovdje.

Od 1. srpnja 2013. u Švedskoj se svi izaslani radnici moraju biti prijaviti  OVDJE.

Također preporučujemo da kontaktirate kolege iz Ministarstva gospodarstva te kontakt osobu iz Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava ako imate još nekih pitanja.

Korištenje EU sredstava i samozapošljavanje.

Što se tiče Youth Employment Initiative (YEI) odnosno Inicijative za zapošljavanje mladih ona je samo dio Paketa za zapošljavanje Europske politike zapošljavanja i socijalnih pitanja. Financijska sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, koja se programiraju zajedno s Europskim socijalnim fondom (ESF) za razdoblje 2014. – 2020., namijenjena su za djelovanja usmjerena na mlade ljude. Inicijativa se financira iz posebne nove proračunske linije EU-a namijenjene za nezaposlenost mladih u iznosu od 3 milijarde EUR ( Republici Hrvatskoj je dostupno 66.18 milijuna EUR) i sredstava dodijeljenih državama članicama iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od najmanje 3 milijarde EUR (Republici Hrvatskoj dostupno 1.52 miljarde EUR.).

Više o Inicijativi za zapošljavanje mladih pogledajte na sljedećim poveznicama:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=hr

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=enhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1094&langId=en

Operativni program (OP)- Učinkoviti ljudski potencijali, potpisan sa Republikom Hrvatskom 18.12.2014, specificira područja koja će se financirati iz fonda Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda. Temeljem ovog Operativnog programa raspisuju se natječaji za korištenje sredstava navedenih fondova.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=383&langId=hr

Što se tiče vašeg konkretnog pitanja za korištenje sredstava fondova EU za ostvarivanje vaše ideje, preporučujemo Vam da pogledate trenutno otvorene natječaje na stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji te da u opisu natječaja pogledate uvijete natječaja.

Također preporučujemo savjetovanje sa nadležnim lokalnim tijelima, agencijama za osnivanje tvrtke, obrta.

Erasmus+  mogućnosti?

Zahvaljujemo Vam na upitu za organizaciju škole jedrenja na Lastovu.

U nastavku Vam dostavljamo infromacije o ERASMUS + programu te kontakte.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Više o programu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr
http://www.mobilnost.hr/

Za osobni kontakt dostavljamo Vam kontakte naših kolega iz EDIC-a Dubrovnik:

Europe Direct Dubrovnik

Adresa: Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik

Telefon: +385 20 311 989

Mobitel: +385 99 433 9631

E-mail: edic@edd.hr

Zapošljavanje u institucijama Europske unije kao prevoditeljica.

Temeljem našeg razgovora i vaših pitanja Informacijski centar Europe Direct Zadar Vam u nastavku šalje neke poveznice koje bi Vam mogle poslužiti.

http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
 • Za traženje posla unutar EU-a (prevoditelja ili ostalog) preporučujemo https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=hr
  Na navedenoj stranici možete pronaći korisne informacije o životu i radu i drugim zemljama članicama te dobiti konkretne odgovore na Vaša pitanja.
 • Pitanja za specijalizaciju i stručno usavršavanje te mogućnosti i načine pohađanja pogledajte poveznicu http://www.studyportals.eu/, međunarodnu platformu koja nudi brojne studijske programe i informacije o više od 1500 sveučilišta u 40 zemalja.

Nadamo se da će Vam prethodna objašnjenja i poveznice pomoći u daljnjem radu i u ostvarivanju vaših ciljeva
U slučaju da trebate pomoć slobodno nam se obratite ili nas posjetite.

Kupovina, izvoz vozila iz RH te registracija u Velikoj Britaniji.

Kada kupujete novi automobil u drugoj državi EU-a, morat ćete dobro razmisliti kako ćete ga prevesti kući jer još neće biti registriran u zemlji u kojoj živite:

 • Možete automobil odvući kući tako da ga pričvrstite na osigurano i registrirano vozilo.
 • Možete unajmiti specijalizirano poduzeće za otpremu i prijevoz.
 • Možete ga sami odvesti. Međutim, to ćete moći učiniti ako imate valjano osiguranje (za sve zemlje kroz koje ćete voziti) i privremenu registarsku pločicu. Njih možete pribaviti u zemlji u kojoj kupujete automobil – o tome će vas moći obavijestiti prodavač. Međutim, prvo provjerite je li privremena registarska pločica prihvatljiva u zemljama kroz koje vozite.

Privremenu registarsku pločicu za svoj automobil morate pribaviti u zemlji u kojoj ste registrirali automobil.

http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/croatia/index_hr.htm?topic=vehicles

Vozilo se može prevesti s  kupoprodajnim ugovorom i istim registracijama ili uz Kupoprodajni ugovor i izvozne tablice ( kapara 1000 kuna, te ih treba vratiti)

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/buying-a-car-abroad/index_hr.htm#

Kupoprodajni ugovor je  valjan u svim zemljama, te nakon što dođete u Veliku Britaniju ćete  slijediti proceduru za registraciju automobila u Velikoj Britaniji.

Naplata u slučaju već nastalog spora među strankama iz različitih zemalja članica EU

a)    preko nacionalnog (prethodno ugovorenog) suda

b)    preko Europskog naloga za izvršenje nesporne tražbine

 • jednostavan je postupak koji se može upotrebljavati za nesporne prekogranične tražbine. Tim se postupkom omogućuje jednostavno priznavanje sudskih odluka o nespornim tražbinama donesenih u drugoj državi članici. Nakon što sud izda europski nalog za izvršenje, on se dostavlja izvršnom tijelu države članice u kojoj dužnik živi ili u kojoj se nalazi njegova imovina.

c)     preko EU platnog naloga

 • pojednostavnjeni je postupak za prekogranična novčana potraživanja koja tuženik ne osporava, a temelji se na standardnim obrascima. Postupak započinje ispunjavanjem obrasca A, unošenjem svih pojedinosti o strankama te prirodi i iznosu potraživanja. Sud će razmotriti prijavu te, ako je obrazac pravilno popunjen, izdati europski platni nalog u roku od 30 dana.

d)    preko Europskog postupka za sporove male vrijednosti

 • namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih potraživanja koja ne premašuju 5000 EUR. Na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima prema pravnim propisima država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.
 • Također predlažemo upoznati se sa Sporovi male vrijednosti

e)   preko Europskog naloga za blokadu računa

 • Europski nalog za blokadu računa omogućuje sudu u državi članici EU-a da zamrzne sredstva na bankovnom računu dužnika u drugoj državi članici EU-a. Postupak se primjenjuje samo na prekogranične predmete, pri čemu sud koji vodi postupak ili boravište vjerovnika moraju biti u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi račun dužnika.
 • Također predlažemo upoznati se s prekogranična naplata duga

Više informacija o pokretanju sudskog postupka moguće je pronaći na sljedećem linku:

Pokretanje sudskog postupka

Kašnjenje u plaćanju

Ako ste u sporu s poduzećem, stručnom osobom, poslodavcem Ili nekom drugom osobom u inozemstvu i ako ne raspolažete dostatnim financijskim sredstvima za plaćanje troškova sudskog postupka, možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u prekograničnom sporu. Direktiva o pravnoj pomoći u prekograničnim sporovima donesena je radi olakšavanja pristupa pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. Direktivom je obuhvaćeno pravno savjetovanje prije pokretanja postupka radi postizanja nagodbe, pravna pomoć za pokretanje sudskog postupka i odvjetničko zastupanje pred sudom, te djelomično ili potpuno pokrivanje troškova sudskog postupka.

Direktiva je dostupna na sljedećoj stranici Direktiva vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

Da bi Vam se odobrila pravna pomoć u prekograničnom sporu, morate ispuniti odgovarajuće obrasce zahtjeva za pravnu pomoć. Direktivom se predviđaju dva obrasca: obrazac zahtjeva za pravnu pomoć i obrazac prijenosa zahtjeva za pravnu pomoć. Obrasci su dostupni ovdje na svim jezicima EU-a.“

Pomoć pri ostvarivanju prava nakon što avio prijevoznik nije obavijestioputnika o otkazivanji.

Za ostvarivanja prava zbog odgode leta te s obzirom na to da niste zaprimili obavijest o istom te da ste zbog toga imali kašnjenja i nenadane troškove savjetujemo Vam da kontaktirate Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo te da im u mailu objasnite Vaš problem i proslijedite dokumentaciju. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo bi vam trebala pružiti neobvezujuće pravno mišljenje o daljnjem postupanju s vašim zahtjevom.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo


Ulica grada Vukovara 284

10 000 Zagreb

tel.:+385 1 2369 300

Fax: + 385 1 2369 301

passenger.rights@ccaa.hr

www.ccaa.hr

Također preporučamo da svoj problem i dokumentaciju proslijedite Europskom potrošačkom centru Hrvatska ( Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta).

EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR REPUBLIKA HRVATSKA

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
e-mail: ECCNET-HR@ec.europa.eu

Ukoliko niste zadovoljni s prethodno navedenim rješenjima možete svoj spor proslijediti na izvan sudski postupak ili ga uputiti subjektu za alternativno rješavanje sporova.