Hrvatskoj dostupna sredstva iz potvrđenih INTERREG programa

interreg_enPotvrđene su strategije i programi teritorijalne suradnje u kojima mogu sudjelovati područja Republike Hrvatske.

Potvrđeni su  sljedeći programi, program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija i program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. -DANUBE.

Radi se o Europskoj teritorijalnoj suradnji (ENC),  INTERREG-u , jednom od dva cilja kohezijske politike koja  daje okvir za provedbu zajedničkih akcija te razmjenu iskustava i politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika iz različitih država članica. Sveobuhvatni cilj europske teritorijalne suradnje (ENC) je promicati skladan ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj Unije kao cjeline.


interreg-budgetOve godine INTERREG slavi 25 godina, te je u novom financijskom razdoblju 2014.-2020. značajno preoblikovan kako bi se postigao veći utjecaj i još učinkovitije korištenje ulaganja. 

Peta verzija INTERREG-a se temelji na 11 investicijskih prioriteta utvrđenih u Uredbi za  Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund – ERDF) koji doprinosi ostvarivnju ciljeva strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Barem 80% proračuna za svaki program suradnje mora usredotočiti na maksimalno 4 tematska cilja među 11 prioriteta

INTERREG V  ima proračun od 10,1 milijarde eura diverzificiranih u više od 100 programa teritorijalne i regionalne suradnje  između društvenih i gospodarskih partnera. Ovaj proračun također uključuje sredstva iz  Europskog fonda za regionalni razvoj  država članica osiguranih za sudjelovanje u programima suradnje EU podržanih od strane drugih instrumenata IPA i ENI (Instrument za pretpristupnu i Europske susjedstvo instrument).

INTERREG 2014-2020