Imovinski režimi međunarodnih parova u Europi: od danas se u 18 država članica primjenjuju nova pravila

Od danas se primjenjuju jasnija pravila EU-a kojima se uređuju imovinskopravni odnosi međunarodnih bračnih parova ili registriranih partnerskih zajednica.

Utvrđuju se jasna pravila u slučaju razvoda ili smrti te ukidaju paralelni i potencijalno oprečni postupci u više država članica, koji se primjerice odnose na imovinu ili bankovne račune. Ukratko, to će međunarodnim parovima donijeti više pravne jasnoće.

Prvi potpredsjednik Timmermans izjavio je: Početak primjene tih uredbi dobra je vijest za sve veći broj međunarodnih parova u Europi. Želimo pružiti sigurnost tisućama europskih parova u pogledu toga što će se dogoditi s njihovom imovinom ako se razvedu ili jedan od njih umre. Vjerujem da će te uredbe mnogim europskim parovima pomoći u teškim trenucima.

Vera Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, izjavila je: Zahvaljujući novim pravilima bit će jednostavnije i jeftinije podijeliti zajedničku imovinu, što će mnogima olakšati teške situacije.Više od 16 milijuna međunarodnih parova imat će koristi od jasnih postupaka u slučaju razvoda ili smrti partnera. Uštedjet će oko 350 milijuna eura pravnih troškova svake godine. Pozivam preostale države članice da se pridruže pojačanoj suradnji radi dobrobiti svih međunarodnih parova u EU-u.

Budući da nije donesena jednoglasna odluka svih država članica, pravila se primjenjuju u njih osamnaest: u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

Novim pravilima će se:

  • razjasniti koji je nacionalni sud nadležan za pomaganje parovima s upravljanjem imovinom ili njezinom podjelom u slučaju razvoda, rastave ili smrti
  • razjasniti koje se nacionalno pravo primjenjuje u slučaju kad bi se mogla primjenjivati pravila više zemalja
  • olakšati da se presuda o imovinskim pitanjima koja je donesena u jednoj državi članici prizna i izvrši u drugoj državi članici.

Osamnaest država članica koje su pristupile pojačanoj suradnji predstavlja 70 % stanovništva EU-a i većinu međunarodnih parova koji žive u Europskoj uniji. Te su države članice donijele uredbe u lipnju 2016. u okviru pojačane suradnje. Preostale im se mogu pridružiti u bilo kojem trenutku.

Države članice koje ne sudjeluju u inicijativi nastavit će primjenjivati nacionalno pravo (uključujući pravila o međunarodnom privatnom pravu) u prekograničnim slučajevima povezanima s bračnoimovinskim režimom i imovinskopravnim učincima registriranih partnerskih zajednica.

Kontekst

Zahvaljujući intenzivnijoj suradnji skupina od najmanje devet država članica može provesti mjere u slučaju da 28 država članica ne postigne dogovor. Ostale zadržavaju pravo pridruživanja pojačanoj suradnji kad to budu željele (članak 331. UFEU-a).

Komisija je 16. ožujka 2011. donijela dva prijedloga uredbi o imovinskim režimima međunarodnih parova: jedan za bračne parove, a drugi za registrirana partnerstva. Cilj im je bio dopuniti okvir instrumenata EU-a za pravosudnu suradnju u području obiteljskog prava. Prijedloge je trebalo donijeti Vijeće jednoglasnom odlukom. U prosincu 2015. Vijeće je zaključilo da nije moguće donijeti jednoglasnu odluku 28 država članica.

Sedamnaest država članica zatražilo je od Komisije da među njima uspostavi pojačanu suradnju u području imovinskih režima međunarodnih parova i za bračne zajednice i registrirana partnerstva. Cipar se pojačanoj suradnji pridružio kasnije. U prosincu 2016. Komisija je ponovno iznijela dva prijedloga na temelju političkog dogovora postignutog u Vijeću. Vijeće je 24. lipnja 2016. donijelo obje uredbe.

Više informacija

Informativni članak: Uredbe EU-a o imovinskim režimima međunarodnih parova

Uredbe EU-a o imovinskim režimima za međunarodne parove koje obuhvaćaju i bračne zajednice i registrirana partnerstva

Odluka Vijeća (EU) 2016/954 od 9. lipnja 2016. o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, što obuhvaća stvari koje se odnose na bračnoimovinske režime i imovinske posljedice registriranih partnerstava

Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima bračnoimovinskih režima

Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Više informacija o obiteljskom pravu.