Indikativni plan poziva iz programa LIFE za 2016. godinu

LIFE program je EU sredstvo financiranje  za okoliš i klimatske akcije. Opći cilj LIFE je doprinijeti provedbi, unapređenju i razvoj okoliša, klimatske politike i zakonodavstva EU kroz sufinanciranje projekata s  dodanom vrijednošću.

LIFE je  počeo 1992. godine i do sada je bilo četiri  faze programa (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE +: 2007-2013). Tijekom tog razdoblja,  sufinancirana su 3954 projekata diljem EU, pridonoseći oko 3,1 milijarde € za zaštitu okoliša.

Europska komisija (Opća uprava za okoliš i Klimatsku Akciju) upravlja LIFE programom. Komisija je delegirala provedbu mnogih komponenti programa LIFE  Izvršnoj agenciji za mala i srednja poduzeća (EASME). Vanjski stručnjaci zaduženi su za  praćenje i komunikacije, te su dužni osigurati pomoć Komisiji i EASME u provođenju Programa.  Od 2014. tradicionalni LIFE projekti obogaćeni su novim potprogramom Klimatska akcija (usmjeren na ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama, upravljanje klimom i informacije). Novi LIFE program također je proširen kako bi uključio nekoliko novih tipova projekata – integrirani projekti, projekti tehničke pomoći, izgradnja kapaciteta i pripremni projekti, te subvencije – kao i dva nova financijska instrumenta, liniju za financiranje prirodnog kapitala (Natural Capital Financing Facility – NCFF) i liniju za financiranje energetske učinkovitosti iz privatnih izvora (Private Finance for Energy Efficiency – PF4EE).  Europska investicijska banka (EIB) upravlja s  dva nova financijska instrumenta (NCFF i PF4EE).

Hrvatska u okviru Programa LIFE

Prvi projekti u Hrvatskoj iz programa LIFE započeli su 1995. u okviru  komponente LIFE - Treće zemlje (TCY). U razdoblju od 1995. do 2005. ukupno je u okviru komponente TCY financirano 15 projekata u vrijednosti od 9 
milijuna EUR, od čega je EU sudjelovala sa 6 milijuna EUR.
Hrvatskim korisnicima otvorena je mogućnost kandidiranja za financiranje iz program LIFE+ od 1. srpnja 2013.
Do danas su financirana dva projekta: jedan iz komponente LIFE+ Politika i upravljanje u zaštiti okoliša i 
drugi iz komponente LIFE+ Zaštita prirode i biološka raznolikost. Ovi projekti čine ukupno ulaganje od 6,5
milijuna EUR, od čega su sredstva u iznosu od 4 milijuna EUR osigurana iz EU izvora.

Svake godine raspisuje se natječaj za kandidiranje projekata iz  prioritetnih područja programa LIFE.

Na službenoj web stranici programa Europske unije namijenjenog financiranju projekata zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena – programa LIFE, objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive u 2016. godini. Potencijalni prijavitelji stoga mogu krenuti u pripremu projekata i planirati prijavu istih. Osim rokova za prijavu, objavljena su i indikativna sredstva namijenjena za ulaganja unutar pojedinog područja. Službena objava poziva iz ovog programa očekuje se u drugoj polovici svibnja.

Life


Za više informacija posjetite web-mjesto LIFE – ec.europa.eu/life