Infromacije o Brexitu

Nakon što je, 29. ožujka 2017., Europsko vijeće primilo dopis britanske premijerke Therese May u kojem ga obavješćuje da Ujedinjena Kraljevina namjerava napustiti Europsku uniju. Ta je obavijest posljedica referenduma od 23. lipnja 2016. i njome se započinje postupak povlačenja u skladu s člankom 50. Ugovora.

Za Europsku uniju prvi će korak biti donošenje smjernica Europskog vijeća za pregovore. Tim će se smjernicama utvrditi opća stajališta i načela na temelju kojih će Unija, koju će zastupati Europska komisija, pregovarati s Ujedinjenom Kraljevinom. Smjernice za pregovore moraju odobriti šefovi država i vlada 27 država članica na summitu 29. travnja u Bruxellesu
Radna skupinu za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. UEU-a predvodi glavni pregovarač gospodin Michel Barnier.
Unija će u tim pregovorima djelovati jedinstveno i čuvati svoje interese. Naš najvažniji prioritet bit će da u najvećoj mogućoj mjeri smanjimo nesigurnost koju je odluka Ujedinjene Kraljevine uzrokovala među našim građanima, poduzećima i državama članicama. Stoga ćemo se na početku usredotočiti na sve ključne aranžmane za uredno povlačenje.
Predviđeno je da se do najkasnije do jeseni 2018 godine finalizira prijedlog Sporazuma kako bi ga do veljače 2019. ratificirao Europski parlament.


Ostale poveznice:

Članak 50. Ugovora o Europskoj uniji – dokument s najčešćim pitanjima

Izjava Europskog vijeća (čl. 50.) o obavijesti Ujedinjene Kraljevine

Web-mjesto: Radna skupina za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. UEU-a


UPDATE 03.05.2017.

Preporukom nacrta pregovaračkih smjernica Europska komisija poduzima sljedeći korak u postupku na temelju članka 50.

Kolegij povjerenika danas je Vijeću podnio preporuku za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Preporuka sadržava nacrt pregovaračkih smjernica. Taj zakonski mandat uslijedio je nakon što je Europsko vijeće u subotu donijelo svoje političke smjernice.

Tekstom današnje preporuke nadopunjuju se smjernice te se daju neophodne pojedinosti za provedbu prve faze pregovora. U smjernicama se u obzir uzima pristup u dvije faze koji su predložili čelnici 27 država članica te se daje prioritet pitanjima koja su nužna za osiguravanje urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

Pregovaračke smjernice obuhvaćaju četiri glavna područja. Glavni je prioritet pregovora zaštita položaja i prava građana 27 država članica EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini te položaja i prava građana Ujedinjene Kraljevine u 27 država članica EU-a. Osim toga, u preporuci Komisije jasno se navodi da se prije prelaska u drugu fazu pregovora mora postići dogovor o načelima financijskog poravnanja. Pregovori ni na koji način ne bi smjeli ugroziti Sporazum na Veliki petak. Trebalo bi pronaći rješenja za izbjegavanje „tvrde“ granice na irskom otoku. Naposljetku, treba utvrditi aranžmane za rješavanje sporova i upravljanje sporazumom o povlačenju.

Michel Barnier, pregovarač Unije u pregovorima s Ujedinjenom kraljevinom na temelju članka 50., rekao je: „Današnjom preporukom pridonosimo osiguranju urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. To je u najboljem interesu sviju. Čim Ujedinjena Kraljevina bude spremna, započet ćemo s konstruktivnim pregovorima.

Sljedeći koraci

Današnja preporuka bit će upućena Vijeću, koje bi je trebalo službeno donijeti u okviru Vijeća za opće poslove 22. svibnja.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila je Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Europske Unije. Europsko vijeće donijelo je svoje političke smjernice 29. travnja 2017. Pregovori će se u svakom trenutku voditi s obzirom na smjernice Europskog vijeća, u skladu s pregovaračkim smjernicama Vijeća te uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 5. travnja 2017.


Dodatne informacije

Najčešća pitanja o današnjoj preporuci

Tekst preporuke

Smjernice Europskog vijeća

Najčešća pitanja o članku 50. Ugovora o Europskoj uniji

Web-mjesto Radne skupine za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. (TF50)


UPDATE 10.11.2017.

Michel Barnier

Izjava glavnog europskog pregovarača gospodina Michela Barniera o pregovorima vezanim uz članak 50. i izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije.


UPDATE 8.12.2017.

Europska komisija je Europskom vijeću preporučila da odluči da je u prvoj etapi pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u pogledu članka 50. postignut dovoljan napredak.

Europsko vijeće (članak 50.) mora 15. prosinca 2017. odlučiti je li postignut dovoljan napredak, čime bi se dozvolilo da pregovori pređu u drugu etapu.

Komisijina ocjena temelji se na zajedničkom izvješću o kojem su se usuglasili pregovarači Komisije i Vlade Ujedinjene Kraljevine, koje je premijerka Theresa May danas potvrdila tijekom sastanka s predsjednikom Jean-Claudeom Junckerom.

Komisija se uvjerila da je u svakom od tri prioritetna područja navedena u Smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. (građanskim pravima, dijalogu o Irskoj i Sjevernoj Irskoj te financijskoj nagodbi) postignut dovoljan napredak. Komisijin pregovarač uvjerio se da će životne odluke građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini biti zaštićene. Prava građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine koji žive u 27 država članica Europske Unije ostat će ista nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti EU. Komisija se isto tako pobrinula da svi upravni postupci za građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini budu jeftini i jednostavni.

U pogledu financijske nagodbe, Ujedinjena Kraljevina složila se da će obveze koje je preuzela Europska Unija koja se sastojala od 28 država članica poštovati svih 28 država članica, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu.

U pogledu granice između Irske i Sjeverne Irske, Ujedinjena Kraljevina priznaje jedinstvenu situaciju na irskom otoku te je preuzela značajne obveze kako bi se izbjegla „tvrda” granica.

Podrobnije informacije o Komisijinoj ocjeni dostupne su u Komunikaciji Komisije o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, izjavio je: Ovo su teški pregovori, ali smo sada postigli prvi napredak. Zadovoljan sam s poštenim dogovorom koji smo postigli s Ujedinjenom Kraljevinom. Ako se 27 država članica složi s našom ocjenom, Europska komisija i naš glavni pregovarač Michel Barnier spremni su odmah započeti s radom na drugoj etapi pregovora. Europski parlament i dalje će intenzivno sudjelovati u tom postupku, jer će on morati ratificirati konačni sporazum o povlačenju.

Michel Barnier, glavni pregovarač Europske komisije, izjavio je: Komisijina ocjena temelji se na stvarnom napretku postignutom u svakom od naša tri prioritetna područja. Postigavši dogovor o tim pitanjima i riješivši probleme iz prošlosti, sada s povjerenjem i pouzdanjem možemo krenuti dalje u raspravu o našem budućem odnosu.

Sljedeći koraci: Ako Europsko vijeće (članak 50.) smatra da je postignut dovoljan napredak, pregovarači Europske komisije i Vlade Ujedinjene Kraljevine počet će na temelju zajedničkog izvješća i rezultata pregovora o drugim pitanjima u vezi s povlačenjem raditi na nacrtu sporazuma o povlačenju utemeljenom na članku 50. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu sa Smjernicama od 29. travnja 2017. i kada se države članice slože s ocjenom Komisije, Komisija je spremna odmah započeti s radom na eventualnim prijelaznim aranžmanima i započeti informativne razgovore o budućem odnosu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.