Infromacije o Brexitu

Nakon što je, 29. ožujka 2017., Europsko vijeće primilo dopis britanske premijerke Therese May u kojem ga obavješćuje da Ujedinjena Kraljevina namjerava napustiti Europsku uniju. Ta je obavijest posljedica referenduma od 23. lipnja 2016. i njome se započinje postupak povlačenja u skladu s člankom 50. Ugovora.

Za Europsku uniju prvi će korak biti donošenje smjernica Europskog vijeća za pregovore. Tim će se smjernicama utvrditi opća stajališta i načela na temelju kojih će Unija, koju će zastupati Europska komisija, pregovarati s Ujedinjenom Kraljevinom. Smjernice za pregovore moraju odobriti šefovi država i vlada 27 država članica na summitu 29. travnja u Bruxellesu
Radna skupinu za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. UEU-a predvodi glavni pregovarač gospodin Michel Barnier.
Unija će u tim pregovorima djelovati jedinstveno i čuvati svoje interese. Naš najvažniji prioritet bit će da u najvećoj mogućoj mjeri smanjimo nesigurnost koju je odluka Ujedinjene Kraljevine uzrokovala među našim građanima, poduzećima i državama članicama. Stoga ćemo se na početku usredotočiti na sve ključne aranžmane za uredno povlačenje.
Predviđeno je da se do najkasnije do jeseni 2018 godine finalizira prijedlog Sporazuma kako bi ga do veljače 2019. ratificirao Europski parlament.


Ostale poveznice:

Članak 50. Ugovora o Europskoj uniji – dokument s najčešćim pitanjima

Izjava Europskog vijeća (čl. 50.) o obavijesti Ujedinjene Kraljevine

Web-mjesto: Radna skupina za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. UEU-a


UPDATE 03.05.2017.

Preporukom nacrta pregovaračkih smjernica Europska komisija poduzima sljedeći korak u postupku na temelju članka 50.

Kolegij povjerenika danas je Vijeću podnio preporuku za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Preporuka sadržava nacrt pregovaračkih smjernica. Taj zakonski mandat uslijedio je nakon što je Europsko vijeće u subotu donijelo svoje političke smjernice.

Tekstom današnje preporuke nadopunjuju se smjernice te se daju neophodne pojedinosti za provedbu prve faze pregovora. U smjernicama se u obzir uzima pristup u dvije faze koji su predložili čelnici 27 država članica te se daje prioritet pitanjima koja su nužna za osiguravanje urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

Pregovaračke smjernice obuhvaćaju četiri glavna područja. Glavni je prioritet pregovora zaštita položaja i prava građana 27 država članica EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini te položaja i prava građana Ujedinjene Kraljevine u 27 država članica EU-a. Osim toga, u preporuci Komisije jasno se navodi da se prije prelaska u drugu fazu pregovora mora postići dogovor o načelima financijskog poravnanja. Pregovori ni na koji način ne bi smjeli ugroziti Sporazum na Veliki petak. Trebalo bi pronaći rješenja za izbjegavanje „tvrde“ granice na irskom otoku. Naposljetku, treba utvrditi aranžmane za rješavanje sporova i upravljanje sporazumom o povlačenju.

Michel Barnier, pregovarač Unije u pregovorima s Ujedinjenom kraljevinom na temelju članka 50., rekao je: „Današnjom preporukom pridonosimo osiguranju urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. To je u najboljem interesu sviju. Čim Ujedinjena Kraljevina bude spremna, započet ćemo s konstruktivnim pregovorima.

Sljedeći koraci

Današnja preporuka bit će upućena Vijeću, koje bi je trebalo službeno donijeti u okviru Vijeća za opće poslove 22. svibnja.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila je Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Europske Unije. Europsko vijeće donijelo je svoje političke smjernice 29. travnja 2017. Pregovori će se u svakom trenutku voditi s obzirom na smjernice Europskog vijeća, u skladu s pregovaračkim smjernicama Vijeća te uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 5. travnja 2017.


Dodatne informacije

Najčešća pitanja o današnjoj preporuci

Tekst preporuke

Smjernice Europskog vijeća

Najčešća pitanja o članku 50. Ugovora o Europskoj uniji

Web-mjesto Radne skupine za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. (TF50)


UPDATE 10.11.2017.

Michel Barnier

Izjava glavnog europskog pregovarača gospodina Michela Barniera o pregovorima vezanim uz članak 50. i izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije.

Comments are closed