Inicijativa za zapošljavanje mladih na raspolaganju ove godine

Foto : © European Union, 1995-2015

Foto : © European Union, 1995-2015

Europska komisija je 4. veljače predložila da se milijarda eura iz proračuna Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) stavi na raspolaganje već ove godine.  Nakon što su Europski parlament i Vijeće potvrdili prijedlog Komisije ona stupa na snagu.
Odluka o povećanju  predujma u 2015 za projekte pomoći mladim ljudima u Europi kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih je bez presedana. To pokazuje predanost EU u zapošaljavanju mladih. Države članice će sada biti u mogućnosti financirati projekte brzo, jer se iznos predfinanciranja   projekta povećao  do 30 puta.

Iznos predujma je povećan s 1% – 1,5% na 30% od specifične raspodjele YEI, za suzbijanje proračunskih ograničenja s kojima se suočavaju države članice i nedostatka raspoloživih sredstava u početnom stadiju programskog razdoblja.

Inicijativa za zapošljavanje mladih je dizajnirana  za rješavanje ogromnog  izazova nezaposlenosti mladih u Europi, s više od 7 milijuna mladih Europljana bez posla. Komisija procjenjuje da bi se ove godine ubrzanim pretfinanciranjem mogla brže pružiti neposredna potpora te da bi  moglo do 650 000 mladih osoba nastaviti obrazovanje, naukovanje, specijalizaciju ili pronaći posao.

Mjere koje se podržavaju  kroz Incijative za zapošljavanje maladih navedeni su u operativnim programima država članica koje su potvrdila Komisija. Kako su potrebe u različitim regijama mogu biti vrlo različite, u svojim operativnim programima svaka država članica usmjerava sredstva na  postojeće potrebe i osigurava provedbu Garancija za mlade.

Primjeri mjera usmjerenih na mlade osobe:

  • Izravna podrška za visokokvalitetnim stažiranjem i pripravnički staž
  • Pružanje prvog radnog iskustva
  • Ciljani i dobro osmišljen sustav potpora za plaće i zapošljavanje
  • Mjere Mobility s ciljem povećanja kompetencija
  • Start-up potpore za mlade poduzetnike (mentorstvo i pristup financiranju)
  • Kvaliteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • Program za drugu priliku

Financirani projekti mogu pomoći mladim ljudima da pronađu posao u brzorastuće područjima kao što je digitalna ekonomije. Potražnja za digitalno kvalificiranih radnika raste za oko 4% godišnje. Prema procjenama, moglo bi doći do 825 tisuća radnih mjesta za ICT profesionalace u Europi do 2020. Komisija trenutno radi na Jedinstvenom digitalnom tržištu koje će stvoriti još više prilika za zapošljavanje mladih u Europi.

HRVATSKA

Usvajanjem Operativnog programa Učinkoviti ljudski  potencijali 2014-2020 Hrvatska je ispunila preduvjete za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog Fonda. Hrvatska je među prvim zemljama EU kojima su odobreni operativni programi. Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) provodi se u okviru Europskog socijalnog Fonda s alokacijom od  66 milijuna eura. U potvrđenom OP programu predfinanciranje za 2014 i 2015 godinu  iznosilo je 661 tisuća eura ( 1 % od 66 milijuna), dok se  nakon odluke Komisije taj iznos povećao na skoro 20 milijuna eura, što je oko 30% od 66 milijuna.

Mladi u Hrvatskoj su u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa stopom nezaposlenosti u dobnoj skupini 15-29  od 35,2% u 2013., te  s stopom od 20,9% mladih koji nisu ni zaposleni niti u sustavu obrazovanja i osposobljavanja. Jedno od ključnih pitanja je nedostatak radnog iskustva. Hrvatska će izdvojiti sredstva YEI u mjerama aktivne politike tržišta rada, s posebnim naglaskom na stjecanje prvog radnog iskustva, povratak u obrazovanje i podršku poduzetništvu za mlade  u dobi od 15-29. Ključni rezultati koji se očekuju postići YEI sredstvima uključuju povećanje stabilanog i održivog  zapošljavanja i samozapošljavanja  nezaposlenih mladih, osobito dugotrajno nezaposlenih te mladih koji nisu ni zaposleni niti u sustavu obrazovanja i osposobljavanja kao i povećanje njihove zapošljivosti, pružajući im potrebno radno iskustvo, povećanjem kompetitivnosti i praktičnih vještina.


http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5023_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5020_en.htm