Sudjelujte u javnom savjetovanju o pravilima EU-a za audiovizualne medije

Kako možemo u digitalno doba poboljšati postojeća pravila EU-a za usluge emitiranja i audiovizualne medijske usluge na zahtjev? Kako možemo najbolje zaštititi djecu i ostale gledatelje, podupirati europska stvaralačka djela, poticati našu bogatu kulturnu raznolikost, promicati pristup informacijama i regulirati oglašavanje u audiovizualnim medijima na internetu?

dsm_backdropTa i druga pitanja Europska komisija postavlja gledateljima i dionicima (sudionicima na tržištu, javnim organizacijama, organizacijama potrošača) u okviru novog javnog savjetovanja u cilju prijedloga revizije Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama tijekom 2016.

Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama, donesenom 2010., utvrđena su pravila o pitanjima poput ulogâ i odgovornosti svih sudionika na tržištu, promicanja europskih djela, oglašavanja i zaštite maloljetnika. Komisija će preispitati treba li prilagoditi postojeći sustav, te razmotriti treba li proširiti postojeće područje primjene na nove usluge i sudionike na tržištu koji nisu obuhvaćeni definicijom „audiovizualnih medijskih usluga” iz te Direktive.
Audiovizualni sektor izravno utječe na pojedince i poduzeća te je u samom srcu europskog stvaralačkog i digitalnoga gospodarstva

Savjetovanje traje do 30. rujna i dio je Komisijine Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta koju su u svibnju pokrenuli potpredsjednik Andrus Ansip, nadležan za jedinstveno digitalno tržište, i povjerenik Günther Oettinger, nadležan za digitalno gospodarstvo i društvo. Savjetovanje je i dio ocjene Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), koji je primjer Komisijinih napora da poboljša kvalitetu našeg zakonodavstva te osigura njegovu suvremenost i primjerenost u okviru svojeg novog programa za bolje donošenje propisa.