Izvješće o savjetovanju o zaštiti ulaganja u trgovinskim pregovorima između EU-a i SAD-a

Europska komisija je objavila analizu gotovo 150 000 odgovora na svoje internetsko savjetovanje o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države u okviru Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP). Komisija je pozvala javnost da iznese mišljenje o mogućem pristupu zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između privatnih ulagača i vlasti povezanih s ulaganjima. Ključno pitanje u savjetovanju bilo je bi li se predloženim pristupom EU-a u pogledu TTIP-a postigla odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagača i očuvanja prava i mogućnosti EU-a na zakonsko uređivanje tog područja u javnom interesu.

U Komisijinu izvješću navedena je detaljna analiza svih odgovora. Komisija će o daljnjim koracima raspravljati s Europskim parlamentom, državama članicama EU-a i drugim zainteresiranim dionicima, uključujući nevladine organizacije, poduzeća, sindikate, organizacije potrošača i akademsku zajednicu.

„Savjetovanje jasno pokazuje veliki skepticizam prema instrumentu za rješavanje sporova između ulagača i države“ komentirala je povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström.

„Prije nego što donesemo bilo kakve preporuke u vezi s politikama u ovom području trebamo provesti otvorenu i iskrenu raspravu o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države u okviru TTIP-a s vladama država članica EU-a, Europskim parlamentom i civilnim društvom. To će biti prvi korak koji će slijediti neposredno nakon objave ovog izvješća.Napominjem i da smo u savjetovanju dobili konstruktivne prijedloge o područjima koje je moguće reformirati. Te ćemo prijedloge bolje razmotriti tijekom dijaloga. Nadalje, trebamo razmisliti i o tome što poduzeti u pogledu činjenice da države članice EU-a već imaju oko 1400 dvostranih ugovora tog tipa, od kojih su neki sklopljeni pedesetih godina prošlog stoljeća“ dodala je povjerenica Malmström.

„Velika većina tih ugovora ne sadržava jamstva kakvima EU teži. Tome treba posvetiti posebnu pozornost i pri razmišljanju o tome kako najbolje riješiti pitanje zaštite ulaganja u postojećim sporazumima EU-a, jer će stare odredbe, ako ih ne zamijenimo naprednijim odredbama, ostati na snazi – a s njima i opravdana zabrinutost koju su izazvale tijekom posljednjih mjeseci,“ naglasila je povjerenica.

„Želim biti potpuno jasna: TTIP koji će Europska komisija dogovoriti i predložiti za ratifikaciju bit će sporazum koji će biti dobar za građane – koji će poticati rast i zapošljavanje ovdje u Europi. Bit će to sporazum kojim će se ojačati utjecaj Europe u svijetu te koji će nam pomoći zaštititi naše stroge standarde. Europska komisija ne bi ni razmišljala o sporazumu koji bi snizio naše standarde ili ograničio pravo vlada država članica na zakonsko uređivanje. A to ne bi učinile ni države članice EU-a ni Europski parlament“, izjavila je Cecilia Malmström.

Pojedinosti izvješća

U upitniku za savjetovanje detaljno je objašnjen pristup EU-a u pogledu 12 pitanja povezanih sa zaštitom ulaganja i rješavanjem sporova između ulagača i države u okviru Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP). Pristup se temelji na poboljšanjima koje EU nastoji uvesti u postojeći sustav. Dvanaest pitanja iz upitnika uključuje zaštitne mjere kojima se štiti pravo država članica na zakonsko uređivanje u javnom interesu, potpunu transparentnost postupaka u rješavanju sporova između ulagača i države, etičke zahtjeve za arbitražne suce te moguće žalbeno tijelo.

Velika većina odgovora, njih oko 145 000 (ili 97 %), podnesena je preko raznih internetskih platformi interesnih skupina na kojima su bili unaprijed formulirani negativni odgovori. Komisija je pored toga dobila i pojedinačne odgovore od više od 3 000 osoba i oko 450 organizacija koje predstavljaju širok spektar civilnog društva EU-a, uključujući nevladine organizacije, poslovne organizacije, sindikate, skupine potrošača, odvjetnička društva i akademsku zajednicu. U tim je odgovorima općenito bilo navedeno više pojedinosti o predloženom pristupu. (Vidi MEMO/15/3202)

Općenito, odgovori se mogu podijeliti u tri kategorije:

odgovori u kojima se općenito suprotstavlja TTIP-u ili u kojima se izražava zabrinutost u vezi TTIP-a,
odgovori u kojima se suprotstavlja zaštiti ulaganja / rješavanju sporova između ulagača i države u okviru TTIP-a ili u kojima se s tim u vezi izražava opća zabrinutost,
odgovori u kojima su dane iscrpne primjedbe u pogledu predloženog pristupa EU-a u pogledu TTIP-a, koji predstavljaju raznovrsna mišljenja širokog spektra.

Brojni odgovori u prve dvije kategorije jasan su pokazatelj zabrinutosti koju mnogi građani diljem Europe osjećaju u pogledu TTIP-a općenito i u pogledu samog načela zaštite ulaganja i rješavanja sporova između ulagača i države.

Odgovori u trećoj kategoriji sadržavaju specifične primjedbe o raznim vidovima pristupa EU-a te u nekim slučajevima konkretne prijedloge za dodatne promjene. Mišljenja su podijeljena u pogledu gotovo svih 12 pitanja koja se razmatraju. Na temelju dobivenih primjedbi, neka su područja posebno važna ispitanicima, a to su među ostalim sljedeća područja:

–          zaštita prava na zakonsko uređivanje

–          uspostava i funkcioniranje arbitražnih sudova

–          odnos između domaćih pravosudnih sustava i rješavanja sporova između ulagača i države

–          preispitivanje pravne ispravnosti odluka u rješavanju sporova između ulagača i države s pomoću žalbenih mehanizama.

Navedena četiri područja rada potrebno je dodatno istražiti.

Sljedeći koraci

U prvom tromjesečju 2015. Komisija će organizirati više savjetodavnih sastanaka s vladama država EU-a, Europskim parlamentom i raznim dionicima, uključujući nevladine organizacije, poduzeća, sindikate, organizacije potrošača i organizacije za zaštitu okoliša, kako bi na temelju ovog izvješća razgovarali o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države u okviru TTIP-a. Najprije će se 22/01/2015 rezultati savjetovanja predstaviti Odboru Europskog parlamenta za međunarodnu trgovinu. Nakon tih savjetovanja u prvom tromjesečju 2015., Komisija će pripremiti posebne prijedloge za pregovore o TTIP-u.

Pozadina

Države članice EU-a zatražile su od Komisije da u pregovore o TTIP-u uvrsti zaštitu ulaganja i rješavanje sporova između ulagača i države.

Tim pregovaračkim smjernicama (tj. „mandatom“, koji je javno objavljen) za pregovore o TTIP-u predviđa se uvrštenje zaštite ulaganja i rješavanja sporova između ulagača i države pod uvjetom da se ispuni niz uvjeta. Time je bilo jasno da će se odluka o tome hoće li se pitanje rješavanja sporova između ulagača i države uvrstiti u pregovore donijeti u zadnjoj fazi pregovora.

Pregovori o ulaganjima u okviru TTIP-a prekinuti su i nastavit će se tek kad Komisija ocijeni da njezini novi prijedlozi među ostalim jamče da nadležnost sudova u državama članicama EU-a neće biti ograničena posebnim režimima za rješavanje sporova između ulagača i države.

S obzirom na veliki javni interes za zaštitu ulaganja i rješavanje sporova između ulagača i države u okviru TTIP-a, Komisija je organizirala javno savjetovanje od 27. ožujka do 13. srpnja 2014. Savjetovanjem je Komisija željela dobiti povratne informacije o tome bi li se predloženim pristupom EU-a postigla prava ravnoteža između zaštite ulagača i zaštite prava i mogućnosti EU-a i država članica na zakonsko uređivanje u javnom interesu. Rješavanje sporova između ulagača i države putem međunarodne arbitraže nije novost. Uvršteno je u više od 1 400 ugovora o ulaganju koje su sklopile države članice EU-a te oko 3 000 ugovora sklopljenih u svijetu.

Ugovorom iz Lisabona 2009. nadležnost za zaštitu ulaganja prenesena je na EU. Od tada je Komisija poduzela znatne napore za reformu postojećeg sustava zaštite ulaganja te rješavanja sporova između ulagača i države. Predloženi pristup EU-a znatno se razlikuje od onog u 3 000 postojećih ugovora koji sadržavaju tradicionalne klauzule za zaštitu ulaganja i rješavanje sporova između ulagača i države, od kojih su mnogi sklopljeni šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. EU je u svoje trgovinske sporazume s Kanadom (CETA)  i Singapurom  unio modernizirane odredbe o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države. Odredbe o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države u sporazumima s Kanadom i Singapurom uključuju najviše standarde transparentnosti, pravednosti i odgovornosti. Pristup se temelji i na uspješnim naporima EU-a u Ujedinjenim narodima za stvaranje prvog sustava globalnih pravila o transparentnosti u rješavanju sporova između ulagača i države u okviru Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

Korisne poveznice

Javno internetsko savjetovanje o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države u okviru Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP) 

OBAVIJEST o savjetovanju

Odgovori koje su poslali sudionici savjetovanja

Informativni tekst o rješavanju sporova između ulagača i države

Pregovaračke smjernice za TTIP

Više pitanja i odgovora:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1233

Dokumentacija (dostupna na engleskom jeziku)