Jačanje Schengenskog informacijskog sustava radi boljeg suzbijanja terorizma i prekograničnog kriminala

Sigurnost Schengen OtisciKako je najavljeno u Komunikaciji o stvaranju uvjeta za uspostavu učinkovite i održive sigurnosne unije EU-a i ponovljeno u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije, Komisija je 21. prosinca 2016. godine predložila jačanje operativne učinkovitosti i djelotvornosti Schengenskog informacijskog sustava (SIS). S 2,9 milijarde upita u 2015. SIS je najkorišteniji sustav za razmjenu informacija u službi europske sigurnosti i upravljanja granicama. Kako bi europski građani bili još sigurniji, predloženim će se poboljšanjima dodatno povećati moć sustava u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala, unaprijediti upravljanje granicama i migracijama te osigurati učinkovita razmjena informacija među državama članicama.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Scengenski informacijski sustav stup je europske unutarnje sigurnosti. Današnje će mjere donijeti važna tehnička i operativna poboljšanja koja će omogućiti lakše otkrivanje i identificiranje onih koji nam žele nauditi. Usto, unaprijedit će suradnju i razmjenu informacija među državama članica i relevantnim agencijama EU-a. No preostaje još mnogo posla: SIS, naime, vrijedi samo onoliko koliko vrijede podaci u njemu. Tijekom 2017. dodatno ćemo ga unaprijediti.

Kako je Komisija zaključila u svojem izvješću o evaluaciji sustava SIS, također predstavljenom danas, on ima jasnu dodanu vrijednost na razini EU-a i izniman je operativni i tehnički uspjeh. Evaluacija je usto pokazala gdje ima prostora za tehnička i operativna poboljšanja ne bi li postao još učinkovitiji – a to ovisi o podacima koji se u njega unose.

Konkretno, promjene koje je Komisija danas predložila:

  • povećat će sigurnost i pristupačnost sustava zbog toga što će službenici na terenu imati jedinstvene upute o tome kako sigurno obrađivati podatke u sustavu SIS i kako krajnjim korisnicima zajamčiti kontinuitet poslovanja;
  • poboljšati zaštitu podataka jer se uvode dodatne zaštitne mjere kako bi se podaci koji se prikupljaju, obrađuju i kojima se pristupa ograničili samo na najnužnije, uz puno poštovanje propisa EU-a i temeljnih prava, uključujući pravo na učinkovite pravne lijekove;
  • unaprijedit će suradnju i razmjenu informacija među državama članicama, ponajprije zbog uvođenja nove kategorije upozorenja „nepoznata tražena osoba” i punog pristupa Europolu;
  • doprinijeti borbi protiv terorizma zbog uvođenja obveznog aktiviranja upozorenja u SIS-u u svim slučajevima povezanima s terorističkim djelima i nove „istražne provjere” koja će nadležnim tijelima pomoći da prikupljaju bitne informacije
  • povećati zaštitu djece jer će nadležna tijela uz upozorenja o nestaloj djeci moći izdavati i preventivna upozorenja o djeci kojoj prijeti velika opasnost od otmice;
  • olakšati provedbu odluka o zabrani ulaska državljanima trećih zemalja na vanjskoj granici jer će se te odluke morati unositi u SIS;
  • olakšati provedbu odluka o povratku izdanih državljanima trećih zemalja koji nezakonito borave u EU-u jer će se uvesti nova kategorije upozorenja za odluke o povratku;
  • omogućiti učinkovitiju primjenu podataka poput slika lica i otisaka dlana za identifikaciju osoba koje ulaze u Schengenski prostor;
  • snažnije poduprijeti prevenciju i istraživanje krađa i krivotvorenja jer će se upozorenja moći izdavati za širi raspon ukradenih i krivotvorenih roba i dokumenata.

Kontekst

Schengenski informacijski sustav (SIS) velik je i centraliziran informacijski sustav koji služi kao potpora u obavljanju provjera na vanjskim schengenskim granicama i koji poboljšava suradnju između pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona u 29 zemalja diljem Europe. Trenutačno u njemu ima oko 70 milijuna evidencija, a tijekom 2015. primio je 2,9 milijarde upita, što je milijardu više nego 2014. SIS ponajprije je izvor informacija o osobama koje nemaju pravo ulaska u schengenski prostor ili boravka u njemu, osobama koje traže u vezi s kriminalnim aktivnostima i nestalim osobama, ali i izvor pojedinosti o određenim izgubljenim ili ukradenim stvarima (primjerice automobilima, vatrenom oružju, brodovima i osobnim dokumentima) te podataka koji su potrebni za lociranje osoba i potvrdu njihova identiteta.

Kako je najavljeno u Komunikaciji o stvaranju uvjeta za uspostavu učinkovite i održive sigurnosne unije EU-a od 20 travnja i u Komunikaciji od 6. travnja o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost, a u cilju podizanja sigurnosti i učvršćivanja granica poboljšanjem postojećih informacijskih sustava, Komisija je trebala ispitati mogućnost da se sustav unaprijedi dodavanjem funkcionalnosti da bi mogla iznijeti prijedloge za reviziju njegove pravne osnove.

Komisija je 2016. radi toga provela sveobuhvatnu evaluaciju sustava SIS. Evaluacija je pokazala da SIS radi učinkovito i potvrdila da je općenito riječ o iznimnom operativnom i tehničkom uspjehu. Ni jedan drugi sustav za suradnju na području kaznenog progona nije proizveo toliko mnogo pozitivnih rezultata i ne može obrađivati tako velik tok informacija u stvarnom vremenu, i zbog toga mu se u svim kategorijama upozoravanja iz godine u godinu povećava broj upućenih zahtjeva. Na temelju toga u izvješću su navedena određena područja u kojima su moguća operativna i tehnička poboljšanja. Današnjim su prijedlozima obuhvaćene preporuke iz izvješća o evaluaciji.


Dodatne informacije

Stroža pravila za borbu protiv financiranja terorizma

Najčešća pitanja: Schengenski informacijski sustav (SIS)

Informativni članak: Schengenski informacijski sustav (SIS)

Prijedlozi poboljšanja operativne učinkovitosti i djelotvornosti Schengenskog informacijskog sustava (SIS):

Izvješće o evaluaciji druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

Radni dokument službi Komisije priložen Izvješću o evaluaciji

Komunikacija o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost

Komunikacija o provedbi Europskog programa sigurnosti za suzbijanje terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Priopćenje za tisak: Stanje Unije 2016.: Komisija želi jače vanjske granice

Najčešća pitanja: Stanje Unije 2016.: Stvaranje uvjeta za uspostavu istinske i učinkovite sigurnosne unije – pitanja i odgovori

Priopćenje za tisak: Jače i pametnije granice u EU-u: Komisija predlaže uspostavu sustava ulaska/izlaska

Najčešća pitanja: Paket o pametnim granicama:

Informativni članak: Jače i pametnije granice Europske unije. Sustav ulaska/izlaska

Priopćenje za tisak: Komisija pokreće raspravu o budućem okviru za jače i pametnije informacijske sustave za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost