Jedinstveno digitalno tržište za Europu: Komisija predstavlja 16 inicijativa za njegovo uspostavljanje

Internet i digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet u svim dijelovima društva i u svim područjima poslovanja. Europa mora prihvatiti digitalnu revoluciju te ljudima i poduzećima ponuditi digitalne prilike. Kako? S pomoću snažnog jedinstvenog tržišta EU-a. Europska komisija  je predstavila detaljne planove za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, čime bi ostvarila jedan od svojih prioriteta.

Video - Jedinstveno digitalno tržište

U ovom trenutku zbog prepreka na internetu građanima nisu dostupna sva dobra i usluge: samo 15 % njih kupuje na internetu iz druge države članice EU-a. Internetska poduzeća i novoosnovana poduzeća ne mogu u potpunosti iskoristiti prilike za rast na internetu: samo 7 % MSP-ova prodaje preko granice (više podataka dostupno je u informativnom članku). Naposljetku, trgovačka društva i tijela vlasti ne ostvaruju punu korist od digitalnih alata. Cilj je jedinstvenog digitalnog tržišta otklanjanje regulatornih prepreka i, naposljetku, ujedinjenje 28 nacionalnih tržišta u jedno tržište. U potpunosti funkcionalno jedinstveno digitalno tržište našem bi gospodarstvu doprinijelo s 415 milijardi EUR godišnje i otvorile bi se stotine tisuća novih radnih mjesta.

Donesena Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta obuhvaća niz ciljanih mjera koje će se provesti do kraja sljedeće godine (vidi Prilog). Temelji se na trima stupovima: (1) bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi; (2) osiguravanje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama; (3) iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva.

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Danas polažemo temelje za digitalnu budućnost Europe. Želim kontinentalne telekomunikacijske mreže, digitalne usluge koje prelaze granice i val inovativnih europskih novoosnovanih poduzeća. Želim da svaki potrošač dobije najbolje ponude i da svako poduzeće ima pristup najvećem tržištu neovisno o tome gdje se u Europi nalaze. Prije točno godinu dana obećao sam da će jedinstveno digitalno tržište biti jedan od mojih prioriteta. Danas ispunjujemo to obećanje. S pomoću 16 koraka naše Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta jedinstveno tržište prilagodit će se digitalnom dobu.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, Andrus Ansip, izjavio je: „Naša je strategija ambiciozan i nužan program inicijativa u područjima u kojima EU može ostvariti znatan napredak. Njima se Europu priprema za iskorištavanje pogodnosti digitalne budućnosti. Njima će se ljudima i poduzećima osigurati sloboda na internetu kako bi ostvarili potpunu korist od velikog europskog unutarnjeg tržišta. Te su inicijative povezane i međusobno se podržavaju. Potrebno je brzo ih provesti kao pomoć otvaranju radnih mjesta i ostvarivanju rasta. Ova nam je Strategija početna točka, a ne krajnji cilj.

 Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger izjavio je: „Naša gospodarstva i društva postaju digitalna. Naše buduće blagostanje uvelike će ovisiti o tome koliko ćemo dobro svladati taj prijelaz. Europa ima snažne temelje, ali mora naporno raditi i pobrinuti se da se njezine industrije prilagode te da njezini građani u potpunosti iskoriste potencijal novih digitalnih usluga i dobara. Moramo se pripremiti za moderno društvo i podnosit ćemo prijedloge u kojima se u obzir uzimaju i interesi potrošača i interesi industrije.

 Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta utvrđeno je 16 ključnih mjera u okviru triju stupova koje će Komisija provesti do kraja 2016.

Plan inicijativa

Tri stupa jedinstvenog digitalnog tržišta

Sljedeći koraci

Tim projekta jedinstvenog digitalnog tržišta provest će ove različite mjere do kraja 2016. Uz podršku Europskog parlamenta i Vijeća jedinstveno digitalno tržište trebalo bi biti uspostavljeno čim prije.

Tema jedinstvenog digitalnog tržišta bit će na dnevnom redu sastanka Europskog vijeća 25. – 26. lipnja.

Dodatne informacije

Web-mjesto o jedinstvenom digitalnom tržištu (#DigitalSingleMarket)

Informativni članci:

Pitanja i odgovori o Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta (MEMO) Language icon EN

Zašto nam je potrebno jedinstveno digitalno tržište? Language icon EN

Informativni članak o Hrvatskojpdf