Jesenski paket europskog semestra: Izgradnja gospodarstva u interesu građana i planeta

Komisija Ursule von der Leyen pokreće novi ciklus europskog semestra, prvi u svojem mandatu. Riječ je o ambicioznoj i poboljšanoj strategiji rasta kojom se potiče konkurentna održivost radi izgradnje gospodarstva u interesu građana i planeta.

Godišnjom strategijom za održivi rast ostvaruje se vizija iz političkih smjernica predsjednice Ursule vonder Leyen. U njoj se utvrđuju strategija gospodarske politike i politike zapošljavanja Europske unije, a održivost i socijalna uključenost stavljaju se u središte gospodarskih politika EU-a, u skladu s prioritetima navedenima u europskom zelenom planu, novoj Komisijinoj strategiji rasta. Cilj joj je da Europa zadrži najnaprednije svjetske sustave socijalne skrbi te postane prvi klimatski neutralan kontinent i dinamično središte inovacija i konkurentnog poduzetništva. Omogućit će Europi još veće ambicije kada je riječ o socijalnoj pravdi i blagostanju. U širem smislu, strategijom održivog rasta pomoći će se EU-u i njegovim državama članicama da ostvare ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, koje Komisija prvi put integrira u europski semestar.

Godišnja strategija održivog rasta obuhvaća četiri povezane dimenzije koje se međusobno nadopunjuju i tako odgovaraju na dugoročne izazove. Da bi se ostvarilo gospodarstvo u interesu građana i planeta, na tim bi dimenzijama trebale počivati strukturne reforme, politike zapošljavanja, ulaganja i odgovorne fiskalne politike u svim državama članicama.

Te su četiri dimenzije:

održivost okoliša

povećanje produktivnosti

pravednost i

makroekonomska stabilnost.


Pružanjem konkretnih smjernica državama članicama o tome gdje su strukturne reforme i ulaganja u održiv gospodarski model najpotrebniji, u okviru europskog semestra pokazat će se koliko je važna održivost okoliša. Političke smjernice u okviru europskog semestra pomoći će i da se poveća
produktivnost: potaknut će se ulaganja i strukturne reforme kojima je cilj poticanje istraživanja i inovacija, bolji pristup financiranju, bolje funkcioniranje tržišta proizvoda i usluga te uklanjanje uskih grla u poslovanju. U vrijeme velikih promjena nužno je provedbom socijalnih politika zaštiti pravednost kako bi se svima zajamčili pošteni uvjeti rada i omogućila prilagodba novim okolnostima.
Makroekonomsku stabilnost trebalo bi očuvati poštovanjem fiskalnih pravila, uz upotrebu potpune fleksibilnosti koja je u njih ugrađena, borbom protiv neravnoteža i dovršenjem europske ekonomske i monetarne unije (EMU).

Daljnji koraci

Europsko vijeće poziva se da podrži danas predstavljenu strategiju održivog rasta. Prioritete koje je Komisija utvrdila u svojoj strategiji održivog rasta države članice trebale bi uzeti u obzir u svojim nacionalnim politikama i strategijama, u skladu s definicijom svojih programa stabilnosti ili konvergencije, te u svojim nacionalnim programima reformi koje dostavljaju sljedeće godine. Na temelju toga Komisija će u okviru proljetnog paketa europskog semestra predložiti preporuke po državama članicama. U Vijeću će države članice donijeti preporuke po državama članicama. Stoga su države članice u konačnici odgovorne za njihov sadržaj i provedbu. U političkim smjernicama predsjednice von der Leyen naglašava se kako je važno da Europski parlament postane „glasniji” u gospodarskom upravljanju. Zato Komisija očekuje konstruktivan dijalog s Parlamentom o sadržaju paketa i svakom sljedećem koraku ciklusa europskog semestra.


Podaci za Hrvatsku

Hrvatska i ciljevi Europa 2020

Izvješće za Hrvatsku 2019.s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža