Kampanja „EU u mojoj regiji”

Kampanja „EU u mojoj regiji” odlična je prilika da građani iz prve ruke saznaju i s drugima podijele kako se troši proračun EU-a da bi se njihovi svakodnevni životi poboljšali na mnoštvo načina.

Tijekom svibnja građani su mogli otkriti otkriti stotine projekata financiranih iz EU-a u 27 zemalja diljem EU-a. Neke au bili iznenađeni da je jedan od njih odmah iza ugla! U okviru tog tjedna EDIC Zadar su pojetila djeca Oš Petar Preradović

Kampanja „EU u mojoj regiji” potiče izravno sudjelovanje građana u obavješćivanju o EU-u i rezultatima njegova ulaganja na lokalnoj razini. Fotografski i blogerski natječaj te kviz o europskim regijama organizirani su kako bi građani mogli podijeliti svoje iskustvo i priče povezane s projektima financiranima iz EU-a te osvojiti zanimljive nagrade.

Fotografskim natječajem (23. travnja – 31. kolovoza) želi se skrenuti pozornost na ključna ulaganja u europske regije provedena zahvaljujući Europskoj uniji. Za sudjelovanje u projektu građani moraju snimiti dvije fotografije projekta koji sufinancira EU: jednu koja prikazuje projekte (umjetničku, kreativnu) i jednu s pločom ili plakatom s informacijama o financiranju i zastavom EU-a iz blizine. Najboljih 30 fotografija činit će fotografsku izložbu koja će putovati Europom.

Drugi element kampanje jest blogerski natječaj koji do 31. kolovoza prima blogerske članke o projektima koje sufinancira EU na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Tri pobjednika bit će pozvana na trotjedni prilagođeni intenzivni program osposobljavanja o komunikacijama EU-a u Bruxellesu.

I na kraju, „Kviz” je zabavan element kojim se testira znanje građana o regijama EU-a i njihovim kulturama. Svaka dva tjedna izabrat će se pobjednik koji će osvojiti gurmansku košaru punu europskih delicija.


Održan Europski Tjedan

EU u mojoj regiji