Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta

20161115_091415Komisija je  zajedno s državama članicama, poduzećima, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama i obrazovnim ustanovama, pokreće Koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta kako bi pomogla zadovoljiti veliku potražnju u Europi za digitalnim vještinama koje su neophodne za današnje tržište rada i društvo.

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta jedna je od deset ključnih inicijativa koje je Komisija predložila u okviru Novog programa vještina za Europu predstavljenog u lipnju ove godine. Danas se niz partnera, uključujući više od 30 organizacija i skupina, primjerice European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL i Google, obvezuju na daljnje smanjivanje deficita digitalnih vještina u okviru Koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Komisija poziva i druge dionike da se pridruže Koaliciji i podupru njezinu Povelju. Članovi Koalicije obvezuju se da će rješavati nedostatak vještina na svim razinama, od vještina stručnjaka visoke razine u području IKT-a do vještina koje su europskim građanima potrebne za život, rad i sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji i društvu. To je važno kako bi europska industrija zadržala konkurentnost s obzirom na brz razvoj njezinih konkurenata te kako bi europsko društvo i u digitalnom dobu bilo uključivo.

Digitalne vještine obuhvaćaju razne sposobnosti korisne za građane, od traženja informacija i razmjene poruka na internetu, do stvaranja digitalnog sadržaja, kao što je kodiranje aplikacija. U Europi nema dovoljno osoba s digitalnim vještinama kako bi se popunila slobodna radna mjesta u svim sektorima, zbog čega bi do 2020. neiskorištenim moglo ostati do 750 000 stručnih radnih mjesta u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Unatoč tome, stopa nezaposlenosti mladih u dobnoj skupini od 15 do 24 godine u EU-u iznosi gotovo 20 %. Više od trećine radne snage i, u širem smislu, približno 45 % europskih građana posjeduje samo osnovne digitalne vještine.

Današnjoj svečanosti pokretanja Koalicije prisustvuju potpredsjednik Ansip, povjerenik Oettinger i povjerenik Tibor Navracsics, zadužen za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, zajedno s potpredsjednikom belgijske vlade Alexanderom De Croom,

Povjerenik Oettinger dodijelio je priznanja četirima osvajača Priznanja za digitalne vještine 2016.

Partneri za poticanje digitalnih vještina

Nova Koalicija temelji se na ostvarenjima inicijative Velike koalicije za digitalne radna mjesta, kampanje Digitalne vještine za radna mjesta i inicijative Obrazovanje i osposobljavanje 2020. Od 2013. u okviru Velike koalicije osposobljeno je u području digitalnih vještina više od 2 milijuna ljudi s pomoću više od 80 sudjelujućih organizacija, a u državama članicama osnovano je 13 nacionalnih koalicija digitalnih vještina.

Uskoro će se pokrenuti tri nove nacionalne koalicije, u Češkoj, Estoniji i Sloveniji, a priprema se i uspostava dodatne četiri koalicije. Cilj je da do 2020. u svakoj državi članici postoji nacionalna koalicija.

Očekuje se da će se do 2020. tim zajedničkim inicijativama ostvariti sljedeće:

  • osposobljavanje 1 milijuna mladih nezaposlenih za slobodna radna mjesta u digitalnom sektoru s pomoću pripravništva/stažiranja, naukovanja i kratkoročnih programa osposobljavanja
  • podupiranje unaprjeđivanja i prekvalifikacije vještina radne snage, a posebno poduzimanje konkretnih mjera potpore MSP-ovima koji se suočavaju s posebnim izazovima privlačenja i zadržavanja digitalnih talenata te prekvalifikacije svoje radne snage
  • modernizacija obrazovanja i osposobljavanja kako bi se svim učenicima, studentima i nastavnicima pri podučavanju i učenju omogućila upotreba digitalnih alata i materijala te razvoj i nadogradnja vlastitih digitalnih vještina.
  • preusmjeravanje i upotreba raspoloživih sredstava za poticanje digitalnih vještina i podizanje svijesti o važnosti digitalnih vještina za zapošljivost, konkurentnost i sudjelovanje u društvu.

Komisija će podržati rad Koalicije usklađivanjem aktivnosti na razini EU-a, olakšavanjem partnerstava i podupiranjem razmjene najbolje prakse.

Novi program vještina za Europu

U Programu vještina za Europu u suradnji s državama članicama i dionicima utvrđeno je deset konkretnih inicijativa za poboljšanje vještina ljudi i njihove važnosti za tržište rada. Od tih deset tri je inicijative Komisija donijela u lipnju 2016., a riječ je o jamstvu za vještine (koje je preimenovano u „oblike usavršavanja”), prijedlogu za reviziju Europskog kvalifikacijskog okvira i Planu za sektorsku suradnju u području vještina. Predložena revizija okvira Europass donesena je u listopadu 2016. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, Marianne Thyssen, pokrenut će 5. prosinca 2016. Europski tjedan strukovnog obrazovanja. Tijekom tog tjedna organizirat će se niz događanja u Bruxellesu i državama članicama kako bi se poboljšala privlačnost i ugled stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Preostale mjere u okviru Programa vještina pokrenut će se tijekom 2017.: revizija Okvira ključnih kompetencija, Alat za profiliranje vještina državljana trećih zemalja, daljnje analize i razmjena najbolje prakse za suzbijanje odljeva mozgova te prijedlog za praćenje rezultata diplomanata na tržištu rada.

Dodatne informacije

Osvajači Priznanja za digitalne vještine 2016.

Koalicije za digitalne vještine i radna mjestaProgram konferencije

Novi program vještina za Europu

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta