Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija: Komisija poziva potpisnike da pojačaju svoje napore

Europska komisija danas je objavila prva izvješća koja su podnijeli potpisnici Kodeksa dobre prakse protiv dezinformacija potpisanog u listopadu 2018. Komisija pozdravlja ostvareni napredak te istodobno poziva potpisnike da pojačaju svoje napore uoči izbora za Europski parlament 2019.

Danas su Google, Facebook, Twitter, Mozilla i stručna udruženja koja predstavljaju oglašivačku industriju podnijeli svoja prva izvješća o mjerama koje poduzimaju u skladu s Kodeksom dobre prakse u suzbijanju dezinformacija. Ostvaren je određeni napredak, osobito u uklanjanju lažnih računa i ograničavanju vidljivosti internetskih stranica koje promiču dezinformacije. Međutim, potrebno je poduzeti dodatne mjere kako bi se do početka kampanje za europske izbore u svim državama članicama EU-a osigurala potpuna transparentnost političkih oglasa, kako bi se omogućio odgovarajući pristup podacima platformi u istraživačke svrhe te osigurala primjerena suradnja između platformi i država članica putem kontaktnih točaka u sustavu brzog uzbunjivanja.

Prema izvješćima koja obuhvaćaju mjere poduzete do 31. prosinca 2018., internetska poduzeća u pojedinim su područjima, npr. u zatvaranju lažnih računa i onemogućavanju zarade od oglašavanja širiteljima dezinformacija, učinila veći napredak i poduzela opsežnije mjere nego u drugima. Izvješća su konkretno pokazala sljedeće:

  • Facebook je poduzeo ili poduzima mjere za provedbu svih obveza, ali sada mora pojasniti na koji će način pustiti u primjenu alate za jačanje položaja potrošača te ojačati suradnju s provjeravateljima činjenica i istraživačkom zajednicom u cijelom EU-u
  • Google je poduzeo korake za provedbu svih preuzetih obveza, posebno onih koje se odnose na poboljšanje nadzora nad objavom oglasa, transparentnost političkog oglašavanja i pružanje informacija, alata i potpore korisnicima za osnaživanje njihova položaja u internetskom okruženju. Međutim, neki su alati dostupni samo u malom broju država članica. Komisija ovu internetsku tražilicu poziva i da u većem opsegu podupre istraživačke aktivnosti.
  • Twitter je prioritet dao mjerama protiv zlonamjernih aktera, zatvaranju lažnih ili sumnjivih računa te mjerama protiv automatiziranih sustava/botova. Očekujemo podrobnije informacije o tome kako će se tim mjerama onima koji uporno šire dezinformacije onemogućiti da promoviraju svoje tweetove
  • Mozilla bi uskoro trebala pustiti u primjenu nadograđenu verzije svojeg preglednika sa zadanom postavkom blokiranja praćenja korisnika (cross-site tracking), no taj bi internetski preglednik trebao biti konkretniji u pogledu načina na koji će se time ograničiti informacije o korisnikovim aktivnostima pretraživanja interneta koje se mogu upotrijebiti za kampanje dezinformiranja.

Komisija očekuje da Google, Facebook, Twitter i Mozilla za svoja sljedeća izvješća razviju sustavniji pristup kako bi se omogućilo uredno i redovito praćenje i ocjenjivanje na temelju odgovarajućih podataka o rezultatima.

Kada je riječ o stručnim udruženjima koja predstavljaju oglašivačku industriju (Svjetska federacija oglašivača, Europska agencija za tržišno komuniciranje i Europsko udruženje za interaktivno oglašavanje – Interactive Advertising Bureau Europe), Komisija pozdravlja njihove pozitivne napore u podizanju svijesti o Kodeksu, ali istodobno primjećuje nedostatak korporativnih potpisnika te naglašava ključnu ulogu robnih marki i oglašivača u nastojanjima da se širiteljima dezinformacija onemogući zarada od oglašavanja.

Sljedeći koraci

Današnjim izvješćima obuhvaćene su mjere koje su internetska poduzeća i oglašivačka industrija poduzeli do 31. prosinca 2018. Internetske platforme trebale bi Komisiji u narednim danima dostaviti detaljne informacije za siječanj 2019. Prvo mjesečno izvješće bit će objavljeno u veljači 2019., nakon čega će svaki mjesec do svibnja 2019. uslijediti slična izvješća. To će Komisiji omogućiti da prije europskih izbora provjeri jesu li uspostavljene učinkovite politike koje su posebno relevantne za integritet izbornih procesa.

Komisija će do kraja 2019. provesti sveobuhvatnu ocjenu na kraju prvih 12 mjeseci primjene Kodeksa. Pokažu li se rezultati nezadovoljavajućima, Komisija može predložiti daljnje mjere, uključujući one regulatorne prirode.

Kontekst

Praćenje Kodeksa dobre prakse dio je Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja koji je Europska unija donijela prošlog prosinca u cilju izgradnje kapaciteta i jačanja suradnje između država članica i institucija EU-a kako bi se proaktivno odgovorilo na opasnosti dezinformacija.

Potpisnici koji su podnijeli izvješće dobrovoljno su se priključili Kodeksu dobre prakse u listopadu 2018. Svrha je Kodeksa ostvariti ciljeve utvrđene u Komunikaciji Komisije iz travnja 2018. utvrđivanjem niza obveza grupiranih u sljedećih pet područja:

  • zaustavljanje prihoda od oglašavanja za račune i internetske stranice koji sadržavaju netočne informacije te stavljanje na raspolaganje oglašivačima odgovarajućih sigurnosnih alata i informacija o internetskim stranicama koje su izvor dezinformacija
  • omogućavanje javnog razotkrivanja političkog oglašavanja i ulaganje napora u razotkrivanje tematski usmjerenog oglašavanja
  • donošenje jasne i javno dostupne politike o identitetu i internetskim botovima te poduzimanje mjera za zatvaranje lažnih računa
  • osiguravanje informacija i alata koji će korisnicima pomoći u donošenju utemeljenih odluka i olakšati pristup različitim stajalištima o temama od javnog interesa, uz isticanje pouzdanih izvora
  • omogućavanje pristupa podacima u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti za potrebe istraživanja širenja i utjecaja dezinformacija.

Kodeks dobre prakse u skladu je s Preporukom iz izbornog paketa, koji je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije 2018., za osiguranje slobodnih, pravednih i sigurnih izbora za Europski parlament. Mjere uključuju veću transparentnost političkog oglašavanja na internetu i mogućnosti izricanja sankcija za nezakonitu upotrebu osobnih podataka u svrhu namjernog utjecanja na ishod europskih izbora. Državama članicama preporučeno je da uspostave nacionalne mreže suradnje u području izbora sastavljene od relevantnih tijela kao što su tijela nadležna za izbore, kibersigurnost i zaštitu podataka te tijela kaznenog progona te da imenuju kontaktnu točku koja će sudjelovati u mreži suradnje u području izbora na europskoj razini. Prvi sastanak na europskoj razini održan je 21. siječnja 2019.

disinformation_factsheet_hr

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Izvješća potpisnika Kodeksa dobre prakse

Priopćenje za medije: Europa koja štiti: EU pojačava mjere protiv dezinformacija

Informativni članak: Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja

Komunikacija „Suzbijanje dezinformacija na internetu: europski pristup”

Internetska stranica EU vs Disinfo