Kohezijska politika: Komisija pokrenula javno savjetovanje o inicijativi za ulaganje u međuregionalne inovacije

copyright EC Audiovisual Service

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje radi prikupljanja stajališta građana i dionika o inicijativi za ulaganje u međuregionalne inovacije (I3) koju je Komisija predložila u sljedećem programskom razdoblju. Cilj je prikupiti ideje za daljnji razvoj tog novog instrumenta, posebno u pogledu aspekata kao što su prioritetna područja za ulaganja, veze s prioritetima EU-a, provedbeni mehanizmi, vrsta potpore, potrebe za ulaganjima, nefunkcioniranje tržišta, spremnost za ulaganja i drugo.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Snažno potičem dionike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da sudjeluju u javnom savjetovanju o budućoj inicijativi za ulaganje u međuregionalne inovacije. Želimo čuti, među ostalim, kako ih taj instrument može najbolje poduprijeti na različitim razinama upravljanja uključivanjem različitih kategorija regija u sinergiji s drugim mogućnostima financiranja EU-a.

U razdoblju od 2021. do 2027. nastojat će se ojačati suradnja u području međuregionalnih inovacija putem Europskog fonda za regionalni razvoj s približnim proračunom od 500 milijuna eura. Komisija je u tom kontekstu predložila pokretanje nove inicijative čiji cilj je pomoći dionicima uključenima u strategije pametne specijalizacije (S3) da se udruže, prošire i ponude inovacije na europskom tržištu. Cilj je mobilizirati javno-privatna ulaganja i povećati učinak raspoloživih sredstava. Savjetovanje će završiti 30. rujna 2020. godine.