Kohezijska politika: ulaganje u hrvatske pruge povezuje europski istok i jug

Iz kohezijskih je fondova uloženo 145 milijuna eura u poboljšavanje željezničke veze između Križevaca i Dugog sela. Ta je dionica dio Mediteranskog koridora transeuropske transportne mreže (TEN-T), koji na regionalnoj razini Hrvatsku povezuje s Mađarskom i Slovenijom, a na europskoj razini vodi od Španjolske do ukrajinske granice, povezujući tako južnu i istočnu Europu. Povjerenica za regionalnu politiku, Corina Crețu, izjavila je: EU financira kvalitetne prometne veze u Hrvatskoj i susjednim državama u kontekstu strateške paneuropske prometne mreže. Ovaj će projekt, koji promovira mobilnost unutar države, olakšati prijevoz robe i pomoći turizmu, čime će izravno pridonijeti hrvatskom gospodarskom rastu. Projekt se sastoji od obnove pruge između dva grada, uključujući izgradnju drugog kolosijeka, radova na kolodvorima, modernizacije telekomunikacijskog i signalno-sigurnosnih sustava i poboljšavanja cestovne infrastrukture uz prugu (mostovi, tuneli, ceste) radi boljeg pristupa željezničkoj mreži.

Dodatne informacije o ulaganjima iz europskih fondova u Hrvatskoj možete naći na platformi otvorenih podataka.

EU Invest: projekti koji se financiraju u okviru regionalne politike – Hrvatska

eu_invest_hr_hr