Komisija pozdravlja dogovor država članica EU-a o ključnim pitanjima za socijalnu Europu

Na sjednici Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača države članice EU-a postigle su dogovor o trima zakonodavnim prijedlozima koji su temelj izgradnje Europe s jačom socijalnom komponentom: revizija pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, nova direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života te direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Vijeće je danas postiglo dogovor o tri prijedloga Komisije čiji je cilj zaštita europskih građana u promjenjivim socioekonomskim okolnostima, u skladu s europskim stupom socijalnih prava. Ti će prijedlozi uvelike utjecati na živote građana. Vijeće je službeno potvrdilo dogovor o pravilima za upućivanje radnika kojim se osiguravaju jednake plaće za jednak rad na istome mjestu, a postignut je i dogovor o reviziji pravila o koordinaciji socijalne sigurnosti. Ta će pravila mobilnim radnicima donijeti pravednije uvjete, a tijelima država članica više transparentnosti. Ipak, kad je riječ o direktivi o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, zalagala sam se za ambiciozniji pristup. Svojim smo prijedlogom htjeli osigurati da u vrlo promjenjivom svijetu rada svi radnici imaju barem osnovna prava. Današnji je dogovor tek prvi korak, a u predstojećim ću pregovorima s Europskim parlamentom nastojati ostvariti uravnotežen kompromis. Isto vrijedi i za ravnotežu privatnog i poslovnog života. Nadam se da ćemo u konačnici doista pomoći parovima i obiteljima da usklade posao i obiteljski život.

Europska povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová dodala je: Prijedlog direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života utemeljen je na uravnoteženom i razumnom pristupu kako bi roditelji i skrbnici pri usklađivanju obiteljskog i poslovnog života imali stvaran izbor. Nadam se da će Europski parlament i Vijeće nastaviti rad na tom važnom prijedlogu te postići kompromis koji će dovesti do konkretnih poboljšanja u svakodnevici Europljana, među ostalim rješavanjem pitanja nedovoljne zastupljenosti žena na tržištu rada.

Kontekst

Europska unija ima pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti radi određivanja kojem sustavu podliježe građanin koji mijenja državu zaposlenja. Na taj se način onemogućuje da u prekograničnim situacijama osoba ostane bez socijalne zaštite ili da bude osigurana u dva sustava. Komisija je 13. prosinca 2016. predložila ažuriranje zakonodavstva kako bi olakšala slobodno kretanje radnika i zaštitila njihova prava te ujedno poboljšala alate kojima se nacionalnim tijelima olakšava borba protiv mogućih zloporaba ili prijevara. Prijedlog tješnje povezuje mjesto plaćanja doprinosa i potraživanja naknada, što osigurava pravednu financijsku raspodjelu opterećenja među državama članicama. Ažuriraju se pravila EU-a u pet područja: naknade za nezaposlene, davanja za dugotrajnu skrb, socijalne naknade za gospodarski neaktivne građane i koordinacija sustava socijalne sigurnosti za upućene radnike te obiteljske naknade. Prijedlogom Komisije o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad nadopunit će se i olakšati provedba pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kako bi se osigurala pravedna mobilnost radne snage.

Komisija je 26. travnja 2017. iznijela prijedlog nove direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. U toj je inicijativi utvrđen niz novih ili viših minimalnih standarda za roditeljski, očinski ili skrbnički dopust, što je jedan od ključnih ciljeva europskog stupa socijalnih prava. Inicijativa je uslijedila nakon povlačenja prijedloga Komisije iz 2015. za reviziju Direktive 92/85/EEZ o rodiljnom dopustu, a temelji se na široj perspektivi za poboljšanje života zaposlenih roditelja i skrbnika.

Prijedlog nove direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima diljem EU-a, donesen 21. prosinca 2017., također je dio provedbe europskog stupa socijalnih prava. Prijedlogom se dopunjuju i moderniziraju postojeće obveze obavješćivanja svih radnika o njihovim radnim uvjetima. Usto, prijedlogom se uvode novi minimalni standardi kako bi se svim radnicima, uključujući one s netipičnim ugovorima, osigurala veća predvidivost i jasnoća u pogledu radnih uvjeta. Prijedlogom se ažurira i zamjenjuje Direktiva o pisanoj izjavi (91/533/EEZ) iz 1991. koja više ne može pratiti promjene na tržištu rada, osobito nove oblike rada koji su se pojavili posljednjih godina.

Više informacija

Priopćenje za medije o prijedlogu Komisije za ažuriranje pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za ažuriranje pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Priopćenje za medije: Ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava – Komisija donosi prve konkretne inicijative

Informativni članak: Novi početak za potporu ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika

Priopćenje za medije o prijedlogu Komisije za veću transparentnost i predvidivost radnih uvjeta

Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za veću transparentnost i predvidivost radnih uvjeta