Komisija preporučuje postupno ukidanje privremenoga graničnog nadzora tijekom sljedećih šest mjeseci

Komisija je 03. svibnja 2017.  preporučila da Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i Norveška tijekom sljedećih šest mjeseci postupno ukinu privremeni nadzor koji se trenutačno provodi na nekim dijelovima unutarnjih schengenskih granica tih zemalja.

Iako se sveukupno stanje i dalje stabilizira, u Grčkoj je broj nezakonitih migranata i tražitelja azila i dalje visok. Zbog toga Komisija preporučuje da Vijeće, iz opreza i dok se poduzimaju alternativne mjere, posljednji put produlji nadzor prije njegova obveznog ukidanja za šest mjeseci. Tijekom tog razdoblja nadzor će se kao i dosad provoditi ciljano, ograničeno i samo kao krajnja mjera. Komisija istodobno poziva države članice da se što više služe alternativnim mjerama kojima se osigurava ista razina zaštite, primjerice razmjernim policijskim kontrolama u pograničnim područjima i na glavnim prometnicama. Stoga je Komisija danas predstavila i Preporuku o razmjernim policijskim kontrolama i policijskoj suradnji u schengenskom prostoru.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Zahvaljujući zajedničkim nastojanjima naše vanjske granice sad su jače i sigurnije. Suradnjom se mogu ostvariti i sigurnost i sloboda kretanja. Drugim riječima, za šest mjeseci vratit ćemo se potpuno funkcionalnom schengenskom prostoru bez nadzora unutarnjih granica.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: Stigao je trenutak da se postupno vratimo potpuno funkcionalnom schengenskom sustavu. Danas predlažemo konkretne mjere za to. Preporučujemo da se privremeni nadzor unutarnjih schengenskih granica produlji posljednji put, no pozivamo države članice da taj nadzor ukinu postupno te da ga nadomjeste razmjernim policijskim kontrolama na cijelom državnom području.

Povjerenik za sigurnosnu Uniju Julian King kazao je: Sigurnost jedne države članice ujedno je sigurnost svih država članica, a to uključuje izvršavanje njihovih policijskih ovlasti kad je to potrebno i opravdano. Potičemo države članice na maksimalnu operativnu policijsku suradnju uz korištenje svim raspoloživim alatima za poboljšanje sigurnosti unutar schengenskog prostora.

Prošlih je nekoliko mjeseci uvelike poboljšana zaštita vanjskih granica EU-a, a znatno je smanjena i nezakonita migracija. Rad na potpunoj operativnosti Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu postupno napreduje od njezina pokretanja 6. listopada 2016. Nakon Izjave EU-a i Turske nezakoniti dolasci u Grčku pali su 97 %.

Međutim, unatoč tom napretku još nisu u cijelosti ispunjeni svi uvjeti za potpuno ukidanje nadzora unutarnjih granica utvrđeni planom „Povratak Schengenu”, a dotične su države schengenskog prostora i dalje izložene riziku nezakonitih sekundarnih kretanja. U Grčkoj još boravi mnogo nezakonitih migranata i tražitelja azila te je potrebno dodatno raditi na ubrzanju obrade zahtjeva za azil, povećanju preseljenja i osiguravanju ponovne uspostave transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom. Potrebni su dodatni napori i da bi europska granična i obalna straža postala potpuno operativna (vidjeti današnje izvješće o napretku o ostvarenim rezultatima i onome što još treba učiniti za potpunu operativnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu). Komisija stoga smatra opravdanim da Vijeće dotičnim državama schengenskog prostora, kao krajnje rješenje i tek nakon razmatranja alternativnih mjera, dopusti produljenje trenutačnog privremenog nadzora unutarnjih granica posljednji put na ograničeno razdoblje od šest mjeseci.

Istodobno Komisija danas preporučuje i da se sve države schengenskog prostora učinkovitije koriste razmjernim policijskim kontrolama, uključujući pogranična područja, kako bi uklonile prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Komisija smatra da bi razmjerne policijske kontrole mogle biti učinkovitije od nadzora unutarnjih granica jer se mogu fleksibilnije primjenjivati i jednostavnije se prilagođavaju promjenjivim rizicima. Iako je u nekim okolnostima (primjerice nakon terorističkog napada) od početka očito da same policijske kontrole nisu dovoljne, u drugim slučajevima pojačanim policijskim kontrolama u pograničnim područjima mogu se postići slični rezultati kao nadzorom unutarnjih granica. Države članice trebale bi dati prednost policijskim kontrolama prije uvođenja ili produljivanja privremenog nadzora unutarnjih granica.


Hrvatska i Slovenija

Predsjednik Juncker sastao se 29. travnja na marginama Sastanka Europskog vijeća s predsjednicima vlada Republike Slovenije i Republike Hrvatske, Mirom Cerarom i Andrejem Plenkovićem kako bi raspravljaji o upravljanju tokovima osoba na granicama između Slovenije i Hrvatske. Pročitajte izjavu

Osim toga, države članice trebale bi jačati prekograničnu policijsku suradnju, primjerice zajedničkim policijskim patrolama u prekograničnim vlakovima, zajedničkim analizama prijetnji i boljom prekograničnom razmjenom informacija. Radi učinkovita sprečavanja nezakonitih sekundarnih kretanja bez uvođenja nadzora unutarnjih granica Komisija preporučuje da države članice potpuno primjenjuju postojeće bilateralne sporazume u cilju brzog bilateralnog vraćanja državljana trećih zemalja.

 


Sljedeći koraci

Vijeće sad treba donijeti odluku o produljenju nadzora na temelju preporuke Komisije. To je posljednji put da je produljenje tog nadzora zakonski moguće u skladu s pravilima EU-a.

Komisija će i ubuduće predano raditi na osiguravanju pune primjene postojećih instrumenata i daljnje stabilizacije stanja.

Kontekst

Zbog kombinacije ozbiljnih nedostataka u grčkom upravljanju vanjskom granicom i velikog broja neregistriranih migranata i tražitelja azila u Grčkoj koji su možda pokušali nezakonito otići u druge države članice, nastale su iznimne okolnosti koje su ozbiljna prijetnja javnom poretku i unutarnjoj sigurnosti te ugrožavaju ukupno funkcioniranje schengenskog područja. Zbog tih iznimnih okolnosti pokrenut je zaštitni postupak iz članka 29. Zakonika o schengenskim granicama te je donesena Preporuka Vijeća 12. svibnja 2016. kako bi se zadržale razmjerne privremene kontrole na nekim unutarnjim granicama schengenskog prostora u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj u razdoblju od šest mjeseci.


Dodatne informacije

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju preporuke za produljenje privremenog nadzora unutarnjih granica u iznimnim okolnostima zbog kojih je ugroženo sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora

Preporuka Komisije o razmjernim policijskim kontrolama i policijskoj suradnji u schengenskom prostoru (IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Ovo je preliminarna verzija teksta. Službeno donošenje bit će u četvrtak, 4. svibnja.)

Pitanja i odgovori: Privremeni nadzor unutarnjih granica, policijske kontrole i policijska suradnja u schengenskom prostoru

INFORMATIVNI ČLANAK: Objašnjenje schengenskih pravila

Povratak Schengenu – Plan

Treće izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o operativnosti europske granične i obalne straže

INFORMATIVNI ČLANAK: Europska granična i obalna straža