Komisija priprema sljedeće korake prema europskom stupu socijalnih prava

Konferencijom na visokoj razini u Bruxellesu Europska komisija poduzima sljedeće korake prema uspostavi europskog stupa socijalnih prava. Detaljni prijedlozi bit će dostupni uskoro. Europska komisija najavila je i da će kasnije ove godine sa Švedskom biti domaćin socijalnog sastanka na vrhu EU-a.

Više od 600 sudionika iz tijela država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i civilnog društva, uključujući više od 20 nacionalnih ministara i nekoliko članova Kolegija povjerenika, raspravlja o rezultatima javnog savjetovanja o europskom stupu socijalnih prava. Otkako je predsjednik Juncker u rujnu 2015. najavio tu inicijativu, s tijelima EU-a, državama članicama, socijalnim partnerima, civilnim društvom i građanima vodile su se opsežne rasprave o sadržaju i ulozi stupa i o tome kako u Europi zajamčiti pravednost i socijalnu pravdu. Današnjim se raspravama taj proces završava te će one pomoći Komisiji da pripremi svoj prijedlog o stupu koji se očekuje u ožujku. Tom je prigodom predsjednik Jean-Claude Juncker danas najavio da će sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom biti domaćin „sastanka na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast”, koji će se održati 17. studenoga 2017. u Göteborgu.

Današnja konferencija prilika je za komunikaciju s dionicima. Komisija je prošle godine organizirala opsežno javno savjetovanje o stupu te je primljeno više od 16 000 doprinosa. Europski je parlament prošli tjedan donio rezoluciju (*). Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) svoje mišljenje trebao bi donijeti krajem ovog mjeseca. Odbor regija dao je svoje mišljenje, a europski i nacionalni partneri dostavili su svoja izvješća (izvješće organizacije BusinessEurope, izvješće ETUC-a).

Kontekst

Unatoč nedavnim poboljšanjima gospodarskih uvjeta posljedice su najveće gospodarske i socijalne krize u novije doba dalekosežne. Svijet rada i naša društva brzo se mijenjaju, a globalizacija, digitalna revolucija, promjena radnih modela i demografski razvoj donose nove prilike i nove izazove. Zajednička nam je odgovornost i zajednički interes raditi na uspješnijoj Europi otpornijoj na buduće izazove, u kojoj će se istodobno ostvarivati gospodarski i socijalni razvoj.

Ključni je prioritet ove Komisije ostvariti jaču socijalnu i pravednu Europu. Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2015. najavio da želi razviti europski stup socijalnih prava. Potpredsjednik Dombrovskis i povjerenica Thyssen predstavili su 8. ožujka 2016. prvi, privremeni nacrt te inicijative. U stupu će se utvrditi niz ključnih načela za potporu dobrom funkcioniranju i pravednosti tržišta rada te sustava socijalne skrbi. Zamišljen je kao referentni okvir za praćenje zapošljavanja i socijalne uspješnosti uključenih država članica, pokretanje reformi na nacionalnoj razini te posebice za pružanje smjernica pri ponovnoj uspostavi konvergencije u cijeloj Europi. U okviru opsežnog javnog savjetovanja omogućene su rasprave o prvim idejama koje je Komisija predstavila tijekom 2016. To je javno savjetovanje završeno krajem prosinca. U ožujku se očekuje prijedlog Komisije o europskom stupu socijalnih prava.

Na sastanku na vrhu u studenome ključnim će se dionicima omogućiti da raspravljaju o političkim prioritetima i inicijativama utvrđenima na europskoj razini te da razmotre načine na koje Europska unija, države članice i socijalni partneri na svim razinama mogu ostvariti zajedničke gospodarske i socijalne prioritete. Cilj je okupiti čelnike država ili vlada, socijalne partnere i druge ključne dionike kako bi zajedno promicali pravedno zapošljavanje i rast.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak o sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast

Memorandum: Prema europskom stupu socijalnih prava – pitanja i odgovori

Internetska stranica o europskom stupu socijalnih prava

GU za zapošljavanje i socijalna pitanja

Infoletak – Garancija za mlade 2016