Konferencija o budućnosti Europe: pokrenuta višejezična digitalna platforma

Digitalna platforma Konferencije, koju su danas predstavili supredsjedatelji Izvršnog odbora, omogućit će građanima da sudjeluju u kreiranju budućnosti Unije.

Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe, u kojem su predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, pokreće višejezičnu digitalnu platformu i poziva građane na sudjelovanje u oblikovanju vlastite budućnosti i budućnosti EU kao cjeline. Platforma Konferencije o budućnosti Europe dostupna je na 24 jezika te građanima iz cijele Unije omogućuje razmjenu ideja i mišljenja putem događanja na internetu.

Zajedničko predsjedništvo konferencije pozdravilo je pokretanje platforme.

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli izjavio je: “Platforma je glavni alat kojim se građanima omogućuje sudjelovanje u odlučivanju o budućnosti Europe. Moramo biti sigurni da će se njihov glas čuti i da će imati ulogu u donošenju odluka bez obzira na pandemiju bolesti COVID-19. Europska predstavnička i participativna demokracija nastavit će funkcionirati bez obzira na sve, jer je to nužno za našu zajedničku budućnost.”

Portugalski premijer António Costa izjavio je u ime predsjedništva Vijeća: „Vrijeme je da naši građani aktivno iznesu svoje najveće brige i svoje ideje. Ta rasprava nije mogla doći u bolje vrijeme. Pripreme moramo obaviti sada ako iz ove krize želimo izići još jači i biti spremni za budućnost kada prebrodimo pandemiju. Nadamo se da ćemo nastaviti zajedno graditi Europu budućnosti: pravedniju, zeleniju i digitaliziraniju Europu koja ima odgovor na očekivanja naših građana.”

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: „Zdravstvo, klimatske promjene, kvalitetna i održiva radna mjesta u sve izraženije digitalnom gospodarstvu, stanje naših demokratskih društava: pozivamo Europljane da otvoreno iznesu svoje mišljenje, da povedu raspravu o svemu što ih muči i da nam kažu u kakvoj Europi žele živjeti. Ovom platformom svima pružamo priliku da u suradnji sa sugrađanima iz cijele Europe pridonesu oblikovanju budućnosti Europe. Ovo je izvrsna prilika za virtualno zbližavanje Europljana. Pridružite se raspravi! Zajedno možemo izgraditi budućnost kakvu želimo svojoj Uniji.”

Konferencija o budućnosti Europe dosad je nezabilježen primjer otvorene i uključive deliberativne demokracije. Njome se građanima iz svih segmenata društva i iz čitave Europe želi omogućiti da otvoreno kažu što očekuju od Europske unije te tako prikupljena mišljenja iskoristiti u kreiranju politika i određivanju budućeg smjera EU-a. Zajedničko predsjedništvo obvezalo se poduzeti mjere na temelju ishoda konferencije.

Kontekst

Digitalna platforma u potpunosti je interaktivna i višejezična: korisnici mogu surađivati i raspravljati o svojim prijedlozima sa sugrađanima iz svih država članica na 24 službena jezika EU-a. Građane iz svih segmenata društva potiče se da u što većem broju pridonesu oblikovanju vlastite budućnosti putem platforme, ali i da je promiču na društvenim mrežama pod oznakom #BuducnostJeVasa.

Na platformi je zajamčena potpuna transparentnost, što je i jedno od glavnih načela Konferencije, jer će se svi komentari i ishodi događanja prikupljati, analizirati, pratiti i javno objavljivati. Glavne ideje i preporuke s platforme iskoristit će se kao teme za europske panele građana i plenarne sastanke, na kojima će se o njima raspravljati radi donošenja zaključaka Konferencije.

Sva događanja povezana s Konferencijom i unesena na platformu prikazivat će se na interaktivnoj karti, pa građani mogu putem interneta pogledati koja su događanja dostupna i prijaviti se za sudjelovanje. Organizatorima događanja na platformi su na raspolaganju alati koji olakšavaju organizaciju i promociju inicijativa. Svi sudionici i organizatori događanja moraju poštovati Povelju konferencije o budućnosti Europe, u kojoj su utvrđeni standardi za uljuđenu paneuropsku raspravu.

Platforma je ustrojena oko sljedećih ključnih tema: klimatske promjene i okoliš; zdravstvo; snažnije i pravednije gospodarstvo; socijalna pravda i radna mjesta; EU u svijetu; vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost; digitalna transformacija; europska demokracija; migracije; te obrazovanje, kultura, mladi i sport. Osim toga, postoji i „slobodni prostor” za međusektorske i druge teme („Ostale ideje”) jer građani, u potpunosti u skladu s pristupom „odozdo prema gore”, mogu slobodno otvarati sve teme koje su im važne. Na platformi su navedene i informacije o strukturi i radu Konferencije. Otvorena je svim građanima Unije te institucijama i tijelima EU-a, nacionalnim parlamentima, tijelima nacionalne i lokalne vlasti te organizacijama civilnog društva. Na platformi će se u potpunosti poštovati privatnost korisnika i pravila EU-a o zaštiti podataka.

Poveznice
Digitalna platforma konferencije o budućnosti Europe – https://futureu.europa.eu/?locale=hr
 
Pitanja i odgovori o višejezičnoj digitalnoj platformi za Konferenciju o budućnosti Europe –https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/qanda_21_1765
 
Informativni članci o digitalnoj platformi i Konferenciji –https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/fs_21_1821
 
Povelja Konferencije o budućnosti Europe – https://futureu.europa.eu/pages/charter

 
Pitanja i odgovori o razvoju Konferencije –  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_1822

 
Studija EP-a o Konferenciji – https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959