Kontakt

Glagoljaška 14 (pored crkve sv. Ivana)
23000 Zadar
Telefon: 023 /501 100
Telefaks:  023 /501 101
email: info@edic-zadar.com
Mrežne stranice: www.edic-zadar.com

Radno vrijeme :

Ponedjeljak 10-15 sati
Utorak 10-16 sati
Srijeda 10-15 sati
Četvrtak 10-15 sati