Kontaktni centar o Brexitu

copyright EC Audiovisual service

Budući da se bliži kraj prijelaznog razdoblja, koje istječe 1. siječnja 2021., podsjećamo da će kontaktni centar Europe Direct (EDCC) – jedinstveni telefonski broj EU-a za građane – i dalje biti na raspolaganju građanima, poduzećima i zainteresiranim stranama koje trebaju odgovore na pitanja povezana s Brexitom; komunikacija je omogućena na sva 24 službena jezika EU-a. Pitanja koja se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu imat će prednost.23/12/2020

Dio je to priprema EU-a za kraj prijelaznog razdoblja; kontaktni centar moguće je dobiti pozivom na besplatni telefon iz svih država članica i Ujedinjene Kraljevine (00 800 6 7 8 9 10 11) ili ispunjavanjem internetskog formulara. Za više informacija o EDCC-u pogledajte informativni članakgodišnje izvješće za 2019. audiovizualne materijale.