Kraj naknada za roaming za sve osobe koje putuju unutar EU-a

EU od 15. lipnja 2017. ukida naknade za roaming za sve osobe koje putuju unutar EU-a. Ukidanje dodatnih naknada putnicima koji svojim mobilnim telefonima upućuju pozive, šalju poruke ili pretražuju internet dok su u inozemstvu jedan je od najvećih europskih uspjeha.
Budući da se ugovori o mobilnim uslugama i paketi podataka u Europskoj uniji znatno razlikuju među državama članicama, Europska komisija uvela je zaštitne mjere kako bi svi imali koristi od roaminga po domaćim cijenama i kako bi se spriječili štetni učinci na domaća tržišta.

Europska komisija od 2007. uspješno radi na smanjivanju potrošačkih cijena roaminga. To je promijenilo navike mnogih Europljana koji su prije toga isključivali svoje mobilne telefone tijekom putovanja. Europska komisija predložila je 2013. zakone u cilju prekida naknada za roaming za osobe koje povremeno putuju unutar EU-a. Europski parlament i Vijeće u listopadu 2015. suglasili su se da bi ti zakoni trebali stupiti na snagu 15. lipnja 2017.

„U ROAMINGU KAO KOD KUĆE”

 • Usluga u roamingu kao kod kuće namijenjena je svim osobama koje iz svoje zemlje putuju u EU radi posla ili zabave. „Kuća” znači njihovu državu boravišta ili državu s kojom osoba ima „čvrste veze”. To uključuje korisnike koji puno i učestalo borave u državi u kojoj studiraju, rade ili provode umirovljeničke dane.
 • Ako nude uslugu roaminga, telekomunikacijski operatori u bilo kojoj državi članici EU-a moraju automatski uključiti uslugu u roamingu kao kod kuće u ugovore koje nude osobama koji žive u toj državi članici EU-a. Osobe koje putuju u EU-u tako će u inozemstvu svojim mobilnim uređajima moći upućivati pozive, slati poruke i pretraživati internet po cijenama koje plaćaju kod kuće, bez dodatnih naknada.
 • Usluga u roamingu kao kod kuće nije predviđena za stalni roaming (uključujući stalnu uporabu SIM kartice iz druge zemlje). Operator može zatražiti informacije o boravištu / čvrstim vezama od korisnika koji tijekom razdoblja od četiri mjeseca više vremena provode u inozemstvu nego kod kuće i šalju većinu poziva i poruka te troše većinu podataka izvan zemlje u kojoj djeluje operator.

PODATKOVNI PROMET U MOBILNOJ MREŽI

Neki operatori nude neograničen ili vrlo velik prijenos podataka po niskim jediničnim cijenama. Budući da takve mogućnosti nisu dostupne u svim državama članicama, veća je opasnost od njihove zloporabe. Kako bi zaštitila tržišta od poremećaja i korisnike od negativnih učinaka povećanja domaćih cijena, Komisija predlaže posebna rješenja za takve pakete podataka.
Prihvatljivu cijenu za podatke odredili bi operateri u obliku gornje granice veleprodajne cijene podataka u roamingu, tj. najviše cijene koju operateri mogu međusobno zaračunati za podatke koje njihovi korisnici troše u inozemstvu. Ta gornja granica iznosi točno 7,7 EUR za 1 GB. Od 1. siječnja 2018. iznosit će 6 EUR za 1 GB,a  potom će se svake godine postupno smanjivati sve do 2,50 € / GB u 2022. svake godine (cijene će 2019. biti preispitane).

KOMISIJA ŠTITI POTROŠAČE I TRŽIŠTA

 • Prije nego što u novi ugovor uključe uslugu u roamingu kao kod kućeoperatori od potrošača mogu zatražiti da dostave dokaze o tome da žive ili da imaju čvrste veze sa zemljom u kojoj taj operator djeluje.
 • Operatori se za provjeru upotrebe mobilnih i podatkovnih usluga u inozemstvu u odnosu na potrošnju kod kućesmiju koristiti samo informacijama koje već prikupljaju u svrhu naplate.
 • Operatori će nastojati izbjeći pretjerane provjere korisnika, ali moraju imati mogućnost otkriti zloporabe roaminga po domaćim cijenama jer one mogu naštetiti domaćim tržištima:
  • Budu li provjeravali provode li korisnici više vremena i koriste li više usluga u inozemstvu nego kod kuće, operatori će morati uzeti u obzir razdoblje od najmanje četiri mjeseca.
  • Pogranični radnici i druge osobe koje redovito prelaze granice u EU-u zaštićeni su: ako se u bilo kojem trenutku tijekom dana prijave na svoju domaću mrežu, to se računa kao da su taj dan boravili u svojoj zemlji.
  • Ako obračunski podaci upućuju na to da je korisnik više vremena bio u inozemstvu nego kod kuće i da je tijekom putovanja u EU-u iskoristio više mobilnih usluga nego kod kuće, operator korisniku najprije mora poslati poruku upozorenja.
  • Korisnik će zatim imati dva tjedna da obavijesti operatora o okolnostima svojeg putovanja ili da se ponovno prijavi u svojoj domovini i tako ponovno uspostavi stanje u kojem više boravi i troši kod kuće.
  • Ako korisnik ostane u inozemstvu, može se odrediti vrlo mala naknada za roaming (najviše u iznosu gornjih granica veleprodajnih cijena u roamingu, tj. 0,032 EUR / minuta poziva, 0,01 EUR / SMS poruka, 7,7 EUR / GB u 2017.).

To su posebna pravila za vrlo iznimne slučajeve. Velika većina Europljana u inozemstvu boravi mnogo manje od 30 dana godišnje te stoga nikad neće morati razmišljati o tim propisima protiv zloporabe.

Inicijativa “u roamingu kao kod kuće” kao i ostale inicijative strategija za Digitalno gospodarstvo i društvo nastoji osigurati građanima sve pogodnosti digitalnih usluga time unaprijeđujući digitalno gospodarstvo.  Komisija je u svibnju 2017., na polovini svojeg mandata, objavila pregled svoje strategije jedinstvenog digitalnog tržišta u kojem je ocijenila postignuti napredak i najavila daljnje mjere kako bi digitalno gospodarstvo postiglo putpuni potencijal.

Comments are closed