Kroz Dijalog građani saznali više o tome što EU poduzima o zaštiti građana

U sklopu provedbe projekta „Informacijski centar Europe Direct Zadar“ održan je, 26. travnja 2021. godine, Dijalog s građanima na temu Zdravstvena Unija. Organizator ovog hibridnog događanja bila je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj.

Na događanju su sudjelovali potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica i zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol virtualnim putem te voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev, župan Zadarske županije Božidar Longin, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Zadarske županije Šime Vicković, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar Edi Karuc te ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković.

Cilj događanja bio je upoznati građane o tome što EU čini u zaštiti zdravlja Europljana i potaknuti građane na sudjelovanje u oblikovanju politika Europske unije. Naime, kako je istaknuto u uvodu dijaloga, Europska komisija gradi snažnu europsku Zdravstvenu Uniju, kako bi se stvorio okvir za zajednički odgovor svih država članica EU-a na javnozdravstvene krize te osigurala dostupnost medicinskih potrepština koje će cjenovno biti pristupačne i inovativne.

Dijalog s građanima na temu Zdravstvena Unija jedno je od prvih događanja u sklopu Konferencije o budućnosti Europe koje je održano u Hrvatskoj. Konferencija će na europskoj razini dati građanima veću ulogu u oblikovanju politika i ambicija EU-a, poboljšavajući otpornost Unije na krize, bilo gospodarske ili zdravstvene.

Potpredsjednica Šuica predstavila je višejezičnu digitalnu platformu koja služi za sve zemlje članice. „Platforma će prvi put na paneuropskoj razini omogućiti građanima da podnesu svoje ideje i prijedloge o budućnosti Europe, organiziraju lokalna događanja i da sudjeluju na drugim događanjima na ovoj platformi. Na ovoj platformi može se raspravljati o raznovrsnim temama uključujući i sve politike. Također, građani mogu pokrenuti i raspravu o bilo kojoj dodatnoj temi koja ih interesira i jedna od važnih prednosti te platforme je sudjelovanje građana na bilo kojem događanju u Europi.“ – istaknula je Šuica.

Zastupnik Sokol naglasio je važnost programa EU za zdravlje koji predstavlja veliki iskorak u europskoj politici vezanoj za zdravlje jer je podignut sa 450 milijuna eura na 5,1 milijardu eura. „Tako da smo prvi put dobili jedan ozbiljan zdravstveni program u europskom proračunu kojim će se moći rješavati problemi koji su postavljeni kao prioritet. Radi se o pitanju pripremljenosti za buduće zdravstvene krize pandemije, pitanje otpornosti zdravstvenih sustava što obuhvaća i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, u digitalizaciju te druge stvari koje su potrebne da zdravstveni sustavi budu otporniji na krizu i da olakšaju cjenovnu pristupačnost medicinskih pomagala i lijekova. “ – dodao je Sokol.

„Pohvalno je da Europska unija uključuje svoje građane kroz dijalog i tako im daje veću ulogu u oblikovanju politike Europske unije. Povijest čovječanstva i nije drugo do povijesti smjene kriznih i uspješnih vremena. Stoga, izuzetno je važno imati kvalitetne mehanizme suočavanja s krizama te načine kojima se krizu može pretvoriti u priliku.“ – kazao je Longin.

Kroz dijalog s građanima, sudionici su odgovarali na pitanja građana, koje je najviše zanimao odgovor EU na korona krizu, aktivnosti oko Europskog plana za borbu protiv raka, te na koji način će građani kroz Konferenciju o budućnosti oblikovati Europu.

Snimku događanja možete pogledati na poveznici (prijenos kreće do 1:25:00).