Modernizirana europsku socijalnu statistika

statistic, socialEuropska komisija danas (24. rujna 2016.) je donijela prijedlog Uredbe o novim, integriranim načinima prikupljanja i uporabe podataka iz društvenih istraživanja kako bi se poboljšala podrška stvaranju politika općenito, a posebno socijalnih politika.

Pouzdanijom bazom dokaza u pogledu socijalnih pokazatelja poboljšat će se analiza društvenih kretanja i pridonijeti vrhunskoj razini socijalne politike u Europi.

Predloženom okvirnom Uredbom omogućit će se brža objava podataka jer se u mnogim područjima skraćuju rokovi njihova prijenosa. Objedinjavanjem sedam postojećih anketa kućanstava koje se sada provode u EU-u te usklađivanjem varijabli koje su zajedničke dvjema ili više anketama povećat će se i usporedivost i koherentnost socijalne statistike EU-a. K tomu, na taj će se način pospješiti zajednička analiza društvenih fenomena na temelju novih metoda društvenih istraživanja. Konačno, na raspolaganju ćemo imati potpuniji i raznovrsniji skup podataka, zahvaljujući inovativnim pristupima i metodama koje će primjenjivati nacionalni statistički uredi te kombiniranju podataka iz nekoliko izvora.

Kontekst

Ova inicijativa dio je velikog programa modernizacije socijalne statistike koji se provodi u bliskoj suradnji s državama članicama. Njome su obuhvaćeni sve veći izazovi u tom području statistike, među ostalim brze inovacije u pogledu metodologije te uporabe IT-a, dostupnost novih izvora podataka, nove potrebe te očekivanja korisnika podataka, kao i trajni pritisak na dostupne resurse. Podržat će se i planirani Europski stup socijalnih prava koji zahtijeva pouzdanu bazu dokaza u područjima kao što su nejednakost, vještine, pristup zaposlenju za sve i troškovi socijalne zaštite – sva ta područja trebalo bi bolje opisati pouzdanim i pravovremenim statističkim podacima. Ova inicijativa ujedno je dio Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), a njome se nastoji pojednostavniti europska socijalna statistika koja se prikuplja na temelju uzoraka, kao i povećati učinkovitost prikupljanja podataka te relevantnost statističkih rezultata.

U drugim statističkim područjima, primjerice poslovnoj i poljoprivrednoj statistici, razvijaju se slične inicijative.

Ova okvirna Uredba usmjerena je na sedam anketa kućanstava: Istraživanje o radnoj snazi (LFS), Europska statistika o dohotku i uvjetima života (EU-SILC), Istraživanje o obrazovanju odraslih (AES), Europska anketa o zdravlju (EHIS), Istraživanje o primjeni IKT-a u kućanstvima i kod pojedinaca (ICT-HH), Anketa o potrošnji kućanstava (HBS) te Harmonizirana europska anketa o korištenju vremena (HETUS).

Potrebno je napomenuti i da će se ovom inicijativom smanjiti troškovi država članica koje provode istraživanja na temelju uzorka te opterećenje građana EU-a koji odgovaraju na ta istraživanja.

Komisija želi postupno provoditi okvirnu Uredbu, počevši od 2019.

Prijedlog je rezultat opsežnog savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama: proizvođačima podataka, ružateljima podataka i korisnicima podataka. Rezultati savjetovanja sažeti su u procjeni učinka koja je javno dostupna ovdje.

Europski statistički sustav (ESS) stvara statističke podatke koji se upotrebljavaju za procjenu postignuća država članica u okviru Europskog semestra, praćenje ključnih ciljeva strategije Europa 2020., provedbu mnogih okvira Komisije za evaluaciju u području zapošljavanja i socijalnih kretanja te kako bi se otvorio put budućoj strateškoj viziji Europe nakon 2020. Osim toga, politički prioriteti Unije zahtijevaju dobre alate za analitiku i praćenje u područjima zapošljavanja, rasta i ulaganja, digitalnog jedinstvenog tržišta, povezanije i pravednije Europske monetarne unije (EMU), migracije, unutarnjeg tržišta, energetske unije i klime.

Tijekom godina ESS je uspostavio napredne alate za osiguravanje poboljšanih i usporedivih statistika za bolje stvaranje politika na europskoj razini te u državama članicama. Ipak, ESS-u su sve više potrebni statistički podaci za analize, istraživanja i donošenje politika. Nadalje, statistički podaci i dalje trebaju ispunjavati standarde visoke kvalitete koji se primjenjuju na službenu statistiku, uključujući pravovremenost.

Društveni statistički podaci obuhvaćaju širok raspon područja (demografija, zapošljavanje, prihodi i potrošnja, dobrobit i kvaliteta života, obrazovanje, zdravlje itd.), a dobivaju se iz niza izvora (podaci o osobama i kućanstvima prikupljeni uzorkovanjem od pojedinačnih osoba, popisi stanovništva, objedinjeni administrativni podaci i podaci od poduzeća). Svi se ti aspekti dosljedno analiziraju u okviru programa modernizacije socijalne statistike. Trenutačna predložena okvirna Uredba važan je korak naprijed u modernizaciji socijalne statistike, posebno u pogledu podataka iz društvenih istraživanja.


Više:

Informativni članakLanguage icon EN

EurostatLanguage icon EN